20.08.2018
18:44:12
05:34 | 19:42
15:49 | 00:47+
Fáza Mesiaca:
bude 26.8.
Jesenná rovnodennosť:   23.09.2018 03:54  
Perihélium:   03.01.2019 ~ 06h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Baranie v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Baranie, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu. Keďže v záznamoch chýbal údaj o čísle domu, nebolo tak možné usporiadať jednotlivé rodiny podľa domov, ktorý obývali, podobne ako v prehľade obyvateľov obce Ambrušovce. Preto bolo použité číslovanie domov z dokumentov sčítania obyvateľstva z roku 1869 (aj keď toto číslovanie nezodpovedá reálnym číslam domov, ako bolo zistené v obci Ambrušovce).
Pre osadu Baranie, ktorá bola od roku 1840 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Drienici (vtedy nazývanej Šoma), bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Drienica. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Hradisko a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa.
Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Nezobrazovať referencie

Dom číslo 1

1. Simeon Bors *17851 +15.9.18531 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš bol v Livove
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká *18133
- Sobáš: 9.1.18483 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors *6.9.18132 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová *2.1.18172 +3.2.18541 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors *8.8.18192 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors *11.8.18242 Livovská Huta
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová *19.9.18174 Geraltov +24.5.18761 Baranie
- Sobáš: 25.1.18413 - Ján Hudak Seman Bors
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová *12.6.18423 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková *6.4.18453 Ambrušovce +18.6.18591 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors *18505 Baranie
4. Alžbeta rod. Borsová *10.3.18541 Baranie
5. Štefan Hudak *3.12.18571 Baranie +24.2.18581 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak *20.7.18591 Baranie
7. Mária rod. Hudaková *16.2.18641 Baranie
8. Juraj Bors *3.2.18721 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
9. Ján Bors *16.4.18731 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
10. Juraj Bors *3.5.18751 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
11. Jozef Bors *14.3.18771 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
12. Andrej Bors *26.4.18791 Baranie +24.5.18791 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
13. Mária rod. Borsová *4.4.18801 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
5. Eva Drobňáková rod. Semanová *6.5.18272 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák *18105 Dubovica +16.5.18736
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák *10.11.18606 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák *27.2.18636 Ambrušovce 5 +8.3.18636 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák *28.6.18646 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák *29.4.18726 Ambrušovce 5 +1.8.18726 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 2

2. Ján Kusek *18365 ?
Manželka:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová *30.3.18367 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Potomkovia:
1. Ján Kusek *18655 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.18741 Baranie
- Sobáš: 16.11.18911 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.18921 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.18941 Baranie +20.12.18951 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek *20.2.18671 Baranie +19.6.18691 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek *3.11.18681 Baranie +20.12.18711 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko *20.1.18711 Baranie +20.12.18711 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková *14.9.18721 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.18741 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak *27.4.18711 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Anna Blaščaková rod. Kusková
7. Elizabeta Barbara rod. Kusková *16.3.18771 Baranie
8. Katarína rod. Kuseková *17.1.18801 Baranie +25.9.18961 Baranie

3. Jozef Kušnir Kuka *27.4.18393 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa niekedy pred rokom 1864 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *13.3.18641 Baranie
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
Nie je isté či je manželkou práve tohto Jozefa Kušnira, údaj čerpaný z rodného listu dcéry Anny.
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová *27.1.18901 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová *21.6.18911 Baranie +23.7.18911 Baranie
3. Mária rod. Kušnirová *3.18961 Baranie +19.5.18961 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová *7.6.18661 Ambrušovce +7.6.18661 Ambrušovce
3. Ján Kušnir *12.3.18681 Ambrušovce
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Zomrel zrejme niekedy koncom roku 1869, následne na to dali meno Ján ďalšiemu dieťaťu.
4. Ján Kušnir *4.1.18701 Baranie
- Sobáš: 15.10.18948 - Anna rod. Starinská
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.18951 +30.7.18951
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.18951 +30.7.18951
5. Adam Kušnir *24.10.18731 Baranie +23.5.18751 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová *16.2.18761 Baranie +23.11.18801 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová *21.2.18781 Baranie +18.4.18791 Baranie
8. Alžbeta rod. Kušnirová *20.5.18791 Baranie +16.11.18801 Baranie
9. Štefan Kušnir *4.4.18831 Baranie


Dom číslo 3

4. Onufrij Lazorčak *6.10.18219 Starina +18.10.18751 Baranie
V matrike obce Starina 6.10.1821 narodený Onufriy, otec Vasko Miskivski, matka Eva Lazorová. Odtiaľ pravdepodobne meno Lazorčak.
Ako manželka v úmrtnom liste spomínaná Helena Hudaková.
V sobášnom liste uvedený ako Andrej Lazorčak a vek 23 (1827), Alžbetin vek bol 19 (1831).
Manželka:
1. Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová *18355 Ambrušovce +7.1.18771 Baranie
- Sobáš: 22.7.18503 - Onufrij Lazorčak
V úmrtnom liste bola uvedená ako Helena Lazorčaková, bola manželkou Onufrija Lazorčaka a umrela vo veku 51 rokov, jej rok narodenia by bol teda 1826.
Potomkovia:
1. Mária rod. Lazorčaková *185110 Ambrušovce
- Sobáš: 20.2.187010 - Andrej Duhoň, 23 ročný, Ľutina.
V sobášnom liste uvedený vek 19 rokov, teda rok narodenia 1851.
2. Anna rod. Lazorčaková *19.9.18531 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Kušnirová, otec iba ako Onufri. V sčítaní uvedený rok narodenia 1858.
3. Ján Lazorčak *14.3.18571 Baranie +21.6.18571 Baranie
4. Zuzana rod. Lazorčaková *23.8.18581 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Štefan Gecy
Manžel:
1. Štefan Gecy *29.8.18581 Baranie +26.2.18881 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Potomkovia:
1. Ján Gecy *19.7.18811 Baranie
2. Mária rod. Gecyová *22.10.18841 Baranie +1.1.18881 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová *21.4.18871 Baranie +23.8.18871 Baranie
5. Jozef Lazorčak *28.8.18601 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak *1.3.18841 Baranie
2. Štefan Lazorčak *6.8.18891 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková *6.8.18891 Baranie +31.8.18911 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková *13.10.18911 Baranie +26.10.18911 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.
6. Ján Lazorčak *18.12.18621 Baranie
- Sobáš: 18.6.18948 - Alžbeta rod. Borsová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.


Dom číslo 4

5. Ján Gerbery *18325 Hradisko +25.1.18881
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
Manželka:
Potomkovia:
1. Juliana rod. Gerberyová *14.11.18681 Baranie +11.12.18681 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Ján Gerbery *17.11.18691 Baranie +30.3.18731 Baranie
3. Štefan Gerbery *24.8.18711 Baranie +24.3.18721 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
4. Ján Gerbery *20.7.18731 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
5. Katarína rod. Gerberyová *7.12.18751 Baranie +11.3.18771 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová


Dom číslo 5

6. Michal Timura *18295 Starina
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Blaščaková
Z rodného listu Demetera Timuru nie je zrejmé, či Anna Blaščaková je manželkou práve tohto Michala, ale vzhľadom vekový rozdiel medzi Annou Novákovou a Michalom Timurom, je predpoklad, že Novaková bola jeho druhou ženou. Anna Blaščaková zomrela pravdepodobne niekedy pred rokom 1856.
Potomkovia:
1. Demeter Timura *29.5.18521 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Blaščaková. Demeter sa nespomína v sčítaní ani v ďalších matričných záznamoch, je možné, že umrel niekedy pred rokom 1869. Avšak je aj možné, že Anna Blaščaková nebola Michalovou manželkou a bola to iná rodina, ktorá sa pred sčítaním v roku 1869 odsťahovala z Baranieho.
2. Ján Timura *10.5.18561 Baranie +26.6.18611 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová.
3. Michal Timura *30.9.18571 Baranie +27.12.18581 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková.
4. Mária rod. Timurová *18585 Baranie
5. Anna rod. Timurová *14.3.18591 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
6. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.18601 Baranie
- Sobáš:
29.10.18831 - Michal Fenďa
19.6.18881 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Manžel:
1. Ján Hojsak *18426
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
2. Michal Fenďa *18625 Baranie +9.12.18871
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa *22.1.18851 Baranie +2.5.18901 Baranie
2. Michal Fenďa *3.10.18861 Baranie
3. Andrej Hojsak *9.2.18898 Ambrušovce +9.3.18898 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
4. Andrej Hojsak *29.1.18908 Ambrušovce
5. Juraj Hojsak *2.5.18918 Ambrušovce +21.10.18948 Ambrušovce
6. Mária rod. Hojsaková *17.4.18938 Ambrušovce
7. Alžbeta rod. Hojsaková *1.4.18958 Ambrušovce
7. Katarína rod. Timurová *3.4.18621 Baranie +16.3.18631 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
8. Ján Timura *9.12.18631 Baranie
- Sobáš: 24.1.18876 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Vargová *18685
- Sobáš: 24.1.18876 - Ján Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura *12.5.18881 Baranie
2. Anna rod. Timurová *15.3.18921 Baranie
9. Michal Timura *23.5.18661 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.18646
- Sobáš:
24.10.18816 - Ján Starinský
24.1.18876 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Mária rod. Timurová *3.3.18886 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
2. Anna rod. Timurová *14.6.18908 Ambrušovce
3. Alžbeta rod. Timurová *7.7.18948 Ambrušovce
10. Katarína rod. Timurová *13.6.18681 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
11. Štefan Timura *23.9.18701 Baranie
- Sobáš: 17.7.18938 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Manželka:
1. Katarína rod. Vargová *27.7.18736 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.18938 - Štefan Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura *24.3.18941 Baranie
12. Katarína rod. Timurová *1.7.18721 Baranie +21.11.18721 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
13. Mária rod. Timurová *26.11.18731 Baranie +14.1.18751 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
14. Andrej Timura *26.11.18731 Baranie +23.1.18841 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Anna Novaková a dátum úmrtia 23.1.1884.
15. Mária rod. Timurová *8.7.18761 Baranie +20.7.18761 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
16. Andrej Timura *14.7.18811 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
V roku 1899 emigroval do Ameriky.11


Dom číslo 6

7. Štefan Gecik *2.3.18227 Terňa
Otec v rodnom liste Juraj Gecik, matka Anna Osivčinová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1820. Ďalší Štefan Gecik sa narodil v Terni 23.7.1824 - otec Ján, matka Katarína Kolesárová.
Manželka:
1. Anna Geciková rod. Blaščaková *18241 Lenartov +26.7.18901 Baranie
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov, rok narodenia teda 1824.
Potomkovia:
1. Anna rod. Geciková *18.11.18521 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Blaščaková
2. Mária Straková rod. Gecyová *3.5.18621 Baranie +17.6.18901 Baranie
- Sobáš: 12.11.18881 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
Manžel:
1. Michal Straka *18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Ján Straka *9.9.18891 Baranie +6.3.18901 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.


Dom číslo 7

8. Andrej Orlovský *18205 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská *6.10.18511 Baranie
2. Ján Orlovský *19.2.18541 Baranie
- Sobáš: 22.11.18801 - Anna Orlovská rod. Kovaľová
Ako otec v rodnom liste uvedený Andrej Miščik?
Manželka:
1. Anna Orlovská rod. Kovaľová *18591
- Sobáš: 22.11.18801 - Ján Orlovský
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská *29.1.18821 Baranie
2. Alžbeta rod. Orlovská *21.8.18861 Baranie 2 +6.3.18871 Baranie
3. Štefan Orlovský *10.7.18581 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská *9.12.18841 Baranie
4. Anna rod. Orlovská *28.8.18601 Baranie +20.12.18601 Baranie
5. Anna rod. Orlovská *15.9.18611 Baranie +17.1.18621 Baranie
6. Helena rod. Orlovská *9.11.18621 Baranie
7. Juraj Orlovský *18635 Ambrušovce
- Sobáš: 1.11.18801 - Mária Koščová, dcéra Andreja zo Šomy.
S manželkou Máriou bývali pravdepodobne v Sabinove, kde sa im 6.11.1891 narodil syn Ján (údaj matrika Drienica).
Podľa sobášneho listu mal Juraj 24 rokov, mal by sa narodiť v roku 1856.
8. Peter Orlovský *27.10.18641 Baranie +18.12.18641 Baranie
9. Adam Orlovský *27.10.18641 Baranie +3.1.18651 Baranie
10. Mária rod. Orlovská *18651 Baranie +5.9.18791 Baranie
Rok narodenia vypočítaný z úmrtného listu. Záznam o krste chýba, je možné, že ide o Máriu, dcéru Andreja Blaščaka, narodenú 30.1.1866.
11. Anna rod. Orlovská *23.3.18671 Baranie +12.12.18681 Baranie
12. Mária Maďarová rod. Orlovská *17.11.18691 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.18881 - Juraj Maďar
Manžel:
1. Juraj Maďar *25.8.18646 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.18881 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Potomkovia:
1. Štefan Maďar *29.12.18881 Baranie +24.3.18901 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar *22.2.18901 Baranie +11.6.18901 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová *6.7.18911 Baranie
13. Anna Straková rod. Orlovská *16.9.18721 Baranie
- Sobáš: 22.9.18901 - Michal Straka
Manžel:
1. Michal Straka *18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Anna rod. Straková *18.8.18911 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.


Dom číslo 8

9. Ján Blaščak *18305 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová *20.7.183610 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak *24.4.18571 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková *3.8.18821 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *25.7.188410 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak *23.2.18861 Baranie +1.3.18861 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak *1.1.18871 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková *18.1.18891 Baranie +3.2.18891 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak *5.12.18891 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak *20.10.18911 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak *5.7.18931 Baranie
9. Juraj Blaščak *18961 Baranie +10.6.18961 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *9.12.18581 Baranie
3. Ján Blaščak *10.10.18601 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková *18625 Baranie
5. Michal Blaščak *4.1.18631 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková *12.7.18641 Baranie
7. Štefan Blaščak *18665 Baranie
8. Juraj Blaščak *28.11.18671 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová *18641 Drienica
- Sobáš: 19.5.18901 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak *25.1.18921 Baranie
2. Juraj Blaščak *5.1.18941 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková *3.18961 Baranie +22.4.18961 Baranie
9. Jozef Blaščak *6.2.18691 Baranie
10. Peter Blaščak *27.4.18711 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.18741 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.18741 Baranie
- Sobáš: 16.11.18911 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek *18655 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.18921 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.18941 Baranie +20.12.18951 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak *8.6.18761 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková *18.1.18811 Baranie


Dom číslo 9

10. Ján Novak *18355 Kríže
Manželka:
1. Mária Novaková rod. Polačková *18425 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.18666 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
2. Mária Mihalková rod. Borsová *18536 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18738 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18958 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Novak *17.9.18621 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková *22.9.18641 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková *2.3.18661 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková *18675 Baranie
5. Jozef Novak *12.3.18681 Baranie +29.10.18681 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak *20.8.18691 Baranie +6.2.18751 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak *26.1.18721 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková *1.5.18741 Baranie
9. Ján Eliáš Novak *1.8.18761 Baranie +23.3.18771 Baranie
10. Andrej Novak *21.3.18781 Baranie


Dom číslo 10

11. Eliáš Soroka alias Fenďa *22.7.18289 Starina +25.1.18811 Baranie
V krstnom liste otec Štefan Fenďa, matka Eva Sorotluková.
V úmrtnom liste uvedené, že pochádzal zo Stariny a vek úmrtia 53 rokov, teda rok narodenia 1828.
Manželka:
1. Katarína Fenďová rod. Mižiková *2.1.18359 Starina
V rodnom liste otec Ján Mišik, matka Anna Drabcinová. V sčítaní rok narodenia 1830
Potomkovia:
1. Mária rod. Fenďová *1.8.18571 Baranie
V sčítaní z roku 1869 rok narodenia 1858.
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová *12.10.18776 Ambrušovce 12 +19.2.18846 Ambrušovce 12
2. Peter Soroka *2.7.18591 Baranie +14.3.18601 Baranie
3. Anna rod. Soroková *6.11.18611 Baranie +5.6.18621 Baranie
V rodnom liste matka uvedená matka Katarína Orlovská.
4. Michal Fenďa *18625 Baranie +9.12.18871
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Manželka:
1. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.18601 Baranie
- Sobáš:
29.10.18831 - Michal Fenďa
19.6.18881 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa *22.1.18851 Baranie +2.5.18901 Baranie
2. Michal Fenďa *3.10.18861 Baranie
5. Verona Lazorčaková rod. Soroková *3.3.18641 Baranie
Manžel:
1. Jozef Lazorčak *28.8.18601 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak *1.3.18841 Baranie
2. Štefan Lazorčak *6.8.18891 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková *6.8.18891 Baranie +31.8.18911 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková *13.10.18911 Baranie +26.10.18911 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.


Osoby s neznámym číslom domu

12. Anna rod. Jurečková
Potomkovia:
1. Ján Seman Jurečkiv *1.4.18601 Baranie +23.5.18606 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
2. Anna rod. Jurečková *24.4.18611 Baranie
Narodila sa slobodnej matke.

13. Katarína rod. Repková *18121 +26.5.18471
Potomkovia:
1. Auxim? Repko *4.18471 Baranie +25.5.18471

14. Ilona rod. Filiková *18451 +20.7.18471 Baranie

15. Zuzana rod. Miháliková *18071 +8.8.18471 Baranie

16. Ján Basista
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Basistová *6.9.18481 Baranie

17. Štefan Birčák
Manželka:
1. Anna Birčáková rod. Geczy
Je možné, že ide o Annu Gecikovú, dcéru Štefana Gecika.
Potomkovia:
1. Ján Birčák *22.2.18711 Baranie

18. Štefan Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Erža rod. Blaščaková *26.11.18491 Baranie

19. Andrej Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Blaščak *27.4.18561 Baranie
2. Mária rod. Blaščaková *30.1.18661 Baranie

20. Michal Blaščak *17911 +26.9.18691 Baranie

21. Michal Džmura
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Džmura *17.7.18541 Baranie

22. Gábor Filik *18421 +30.6.18471 Baranie

23. Štefan Gecy
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Gecy *29.10.18561 Baranie +1.11.18561 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Mária Blaščaková
2. Štefan Gecy *29.8.18581 Baranie +26.2.18881 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Manželka:
1. Zuzana rod. Lazorčaková *23.8.18581 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Štefan Gecy
Potomkovia:
1. Ján Gecy *19.7.18811 Baranie
2. Mária rod. Gecyová *22.10.18841 Baranie +1.1.18881 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová *21.4.18871 Baranie +23.8.18871 Baranie

24. Andrej Halik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Haliková *11.7.18471 Baranie
2. Andrej Halik *11.11.18491 Baranie
Ako matka udávaná Borbola Jelešeď?

25. Ján Hitrik *18411
- Sobáš: 16.4.18931 - Júlia Jacišinová, 32 ročná, slobodná z Renčišova.
Pravdepodobne bude synom Andreja Chitrika.
V sobášnom liste Ján uvádzaný ako 52 ročný vdovec.

26. Andrej Chitrik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Chitriková *8.10.18501 Baranie

27. Ján Jasenský
Manželka:
1. Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková
Možno to bude manželka Onufrija Lazorčaka.
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *6.4.18781 Baranie
2. Ján Jasenský *1.6.18801 Baranie

28. Matúš Karafa *17991 +5.12.18471 Baranie

29. Andrej Karafa *18301 +22.2.18481 Baranie

30. Mária Karafová *18131 +7.6.18531 Baranie

31. Ján Krajčír
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Krajčírová *18461 +30.6.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Jána a Anny.
2. Tomáš Krajčír *28.1.18491 Baranie

32. Ján Krupa? *18431 +6.3.18931 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej.
Potomkovia:
1. Ján Krupka *4.5.18931 +5.5.18931 Ambrušovce
Matka v rodnom liste - Mária Hudaková. Je možné, že ide o Máriu Mihalkovú rod. Borsovú *1853 a spomínaný otec Ján Krupka je Ján Mihalik alias Krupa.

33. Janko Kušnir Kuka
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *16.4.18611 Baranie

34. Michal Mertin
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Mertinová *28.11.18521 Baranie

35. Anton Mihalik *18441 +28.1.18481 Baranie

36. Andrej Mika
Manželka:
1. Zuzana Miková *18231 +27.4.18641 Baranie

37. Juraj Mojžeš *18031 +25.4.18481 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Mojžešová *18051 +9.5.18501 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je manželkou Juraja.

38. Peter Murin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Murinová *6.5.18501 Baranie

39. Mária Novaková
Bola spomínaná ako krstná mama vo viacerých krstných listoch pred rokom 1866 a išlo asi o matku Jána Novaka. Nemohlo ísť o jeho manželku Máriu Novakovú rod. Polačkovú, pretože tá mala sobáš až v roku 1866.

40. Ján Osifčin

41. Michal Paraščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Paraščaková *25.5.18471 Baranie
2. Andrej Paraščak *6.18471 +10.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

42. Michal Polačok *18111 +28.6.18471
Potomkovia:
1. Anna rod. Polačková *18351 +20.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
2. Mária rod. Poľačková *18411 +9.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
3. Mikuláš Polačok *18431 +20.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.
4. ? Polačok *18451 +31.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

43. Ján Poskuňak
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Poskuňaková *5.4.18501 Baranie

44. Zuzana Smotrilová *17931 +29.1.18691 Baranie

45. Michal Straka *18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Manželka:
1. Mária Straková rod. Gecyová *3.5.18621 Baranie +17.6.18901 Baranie
- Sobáš: 12.11.18881 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
2. Anna Straková rod. Orlovská *16.9.18721 Baranie
- Sobáš: 22.9.18901 - Michal Straka
Potomkovia:
1. Ján Straka *9.9.18891 Baranie +6.3.18901 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.
2. Anna rod. Straková *18.8.18911 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.

46. Adam Štegena +6.6.18671
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Štegenová *24.6.18561 Baranie +4.11.18581 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Anna rod. Štegenová *24.6.18561 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová *17.1.18581 Baranie +12.2.18591 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová *28.12.18591 Baranie 4
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský *18555 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský *26.9.18766 Ambrušovce 17 +28.1.18846 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská *26.8.18796 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *7.8.18816 Ambrušovce 7 +16.8.18816 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská *24.9.18826 Ambrušovce 5 +27.12.18836 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský *8.3.18856 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská *7.6.18886 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská *16.9.18938 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena *8.5.18611 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena *15.9.18621 Baranie +7.12.18621 Baranie
7. Mária rod. Štegenová *16.10.18631 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová *20.4.18651 Baranie
- Sobáš: 6.11.18871 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský *21.2.18646 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský *29.9.18898 Ambrušovce +1.11.18898 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská *6.4.18918 Ambrušovce
3. Pavol Starinský *27.8.18938 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová *15.12.18661 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová

47. Michal Šuťak
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Šuťak *22.1.18721 Baranie

48. Mária Timurová *18031 +15.9.18531 Baranie

49. Michal Uhrin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Uhrinová *6.3.18501 Baranie
2. Mária rod. Uhrinová *15.8.18521 Baranie

50. Ján Vančík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mikuláš Vančík *18461 +30.4.18481 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Jána.
2. Peter Vančík *3.7.18471 Baranie

 1. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. 1789-1900
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. 1789-1900, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1789-1825
 3. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 4. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. 1769-1895, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1769-1894
 5. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 6. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 7. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919, Listina Úmrtia 1816-1824, 1824-1827, Krsty 1827-1837
 8. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 9. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 10. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
 11. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Timura, Baranya, príchod do New Yorku 18.11.1899, 17 ročný, meno lode - Oldenburg, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 
Prečítané: 1774x, publikované: 21.6.2017, posledná modifikácia: 21.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS