18.01.2020
16:50:02
07:23 | 16:08
00:37 | 11:31
Fáza Mesiaca:
bude 24.1.
Jarná rovnodennosť:   20.03.2020 04:49  
Afélium:   04.07.2020 ~ 13h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Baranie v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Baranie, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu. Keďže v záznamoch chýbal údaj o čísle domu, nebolo tak možné usporiadať jednotlivé rodiny podľa domov, ktorý obývali, podobne ako v prehľade obyvateľov obce Ambrušovce. Preto bolo použité číslovanie domov z dokumentov sčítania obyvateľstva z roku 1869 (aj keď toto číslovanie nezodpovedá reálnym číslam domov, ako bolo zistené v obci Ambrušovce).
Pre osadu Baranie, ktorá bola od roku 1840 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Drienici (vtedy nazývanej Šoma), bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Drienica. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Hradisko a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa.
Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Nezobrazovať referencie

Dom číslo 1

1. Simeon Bors 17851 15.9.18531 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš s Evou bol v Livove.
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká 18133
- Sobáš: 9.1.18483 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors 6.9.18132 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová 2.1.18172 3.2.18541 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors 8.8.18192 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors 11.8.18242 Livovská Huta
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová 19.9.18174 Geraltov 24.5.18761 Baranie
- Sobáš: 25.1.18413 - Ján Hudak Seman Bors
V matrike PNV je v úmrtnom liste dátum úmrtia 23.5.1876 v Ambrušovciach a vek 56 rokov.
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová 12.6.18423 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková 6.4.18453 Ambrušovce 18.6.18591 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors 18505 Baranie
- Sobáš: 21.11.18706 - Anna Borsová rod. Krehlíková
V sobášnom liste Ján Borsch - 21 rokov, Anna Krehlik - 17 rokov.
V sobášnom liste uvedené číslo domu Baranie 9.
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Bors 3.2.18721 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
2. Ján Bors 16.4.18731 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
3. Juraj Bors 3.5.18751 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
4. Jozef Bors 14.3.18771 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
5. Andrej Bors 26.4.18791 Baranie 24.5.18791 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
6. Mária rod. Borsová 4.4.18801 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
4. Alžbeta rod. Borsová 10.3.18541 Baranie
5. Štefan Hudak 3.12.18571 Baranie 24.2.18581 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak 20.7.18591 Baranie
7. Mária rod. Hudaková 16.2.18641 Baranie
5. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.18272 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák 18105 Dubovica 16.5.18737
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák 10.11.18607 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák 27.2.18637 Ambrušovce 5 8.3.18637 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák 28.6.18647 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák 29.4.18727 Ambrušovce 5 1.8.18727 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 2

2. Ján Kusek 18365 ?
Manželka:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.18368 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Potomkovia:
1. Ján Kusek 18655 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.18741 Baranie
- Sobáš: 16.11.18911 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.18921 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.18941 Baranie 20.12.18951 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.18671 Baranie 19.6.18691 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.18681 Baranie 20.12.18711 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.18711 Baranie 20.12.18711 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.18721 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.18741 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.18711 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.18801 Baranie 25.9.18961 Baranie

3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.18393 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.18641 Baranie
- Sobáš: 12.11.18886 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.18886 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.18901 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.18911 Baranie 23.7.18911 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.18946 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.18961 Baranie 19.5.18961 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.18661 Ambrušovce 7.6.18661 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.18681 Ambrušovce 14.9.18686 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.18701 Baranie
- Sobáš: 15.10.18949 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.18951 30.7.18951
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.18951 30.7.18951
5. Adam Kušnir 24.10.18731 Baranie 23.5.18751 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.18761 Baranie 23.11.18801 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.18781 Baranie 18.4.18791 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.18791 Baranie 16.11.18801 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.18831 Baranie


Dom číslo 3

4. Onufrij Lazorčak 6.10.182110 Starina 18.10.18751 Baranie
V matrike obce Starina 6.10.1821 narodený Onufriy, otec Vasko Miskivski, matka Eva Lazorová. Odtiaľ pravdepodobne meno Lazorčak.
Ako manželka v úmrtnom liste spomínaná Helena Hudaková.
V sobášnom liste uvedený ako Andrej Lazorčak a vek 23 (1827), Alžbetin vek bol 19 (1831).
Manželka:
1. Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová 18355 Ambrušovce 7.1.18771 Baranie
- Sobáš: 22.7.18503 - Onufrij Lazorčak
Volali ju aj Helena. V krstnom liste syna Jána je uvádzaná ako Helena Kušnírová, v úmrtnom liste manžela ako Helena Hudáková a vo vlastnom úmrtnom liste ako Helena Lazorčaková.
V úmrtnom liste bola uvedená ako Helena Lazorčaková, bola manželkou Onufrija Lazorčaka a umrela vo veku 51 rokov, jej rok narodenia by bol teda 1826.
Potomkovia:
1. Mária rod. Lazorčaková 185111 Ambrušovce
- Sobáš: 20.2.187011 - Andrej Duhoň, 23 ročný, Ľutina.
V sobášnom liste uvedený vek 19 rokov, teda rok narodenia 1851.
2. Anna rod. Lazorčaková 19.9.18531 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Kušnirová, otec iba ako Onufri. V sčítaní uvedený rok narodenia 1858.
3. Ján Lazorčak 14.3.18571 Baranie 21.6.18571 Baranie
4. Zuzana rod. Lazorčaková 23.8.18581 Baranie 25.3.18956
- Sobáš: 24.5.18801 - Štefan Gecy
V úmrtnom liste: Zuzana Lazorčáková, manželka Jána Martausa, Baranie, vek 35 rokov. Pochovaná bola 27.3. v Pečovskej Novej vsi.
Manžel:
1. Štefan Gecy 29.8.18581 Baranie 26.2.18881 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Potomkovia:
1. Ján Gecy 19.7.18811 Baranie
2. Mária rod. Gecyová 22.10.18841 Baranie 1.1.18881 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová 21.4.18871 Baranie 23.8.18871 Baranie
5. Jozef Martaus 3.8.189012
5. Jozef Lazorčak 28.8.18601 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak 1.3.18841 Baranie
2. Štefan Lazorčak 6.8.18891 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková 6.8.18891 Baranie 31.8.18911 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková 13.10.18911 Baranie 26.10.18911 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.
6. Ján Lazorčak 18.12.18621 Baranie
- Sobáš: 18.6.18949 - Alžbeta rod. Borsová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Alžbeta rod. Borsová 21.2.18697 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.18949 - Ján Lazorčak
Potomkovia:
1. Jozef Lazorčak 191213 Ambrušovce


Dom číslo 4

5. Ján Gerbery 18325 Hradisko 25.1.18881
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
Manželka:
1. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 18376 Ambrušovce 14.10.18916
- Sobáš:
27.1.18686 - Ján Gerbery
11.7.18886 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Potomkovia:
1. Juliana rod. Gerberyová 14.11.18681 Baranie 11.12.18681 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Ján Gerbery 17.11.18691 Baranie 30.3.18731 Baranie
3. Štefan Gerbery 24.8.18711 Baranie 24.3.18721 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
4. Ján Gerbery 20.7.18731 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
5. Katarína rod. Gerberyová 7.12.18751 Baranie 11.3.18771 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová


Dom číslo 5

6. Michal Timura 18295 Starina
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Blaščaková
Z rodného listu Demetera Timuru nie je zrejmé, či Anna Blaščaková je manželkou práve tohto Michala, ale vzhľadom vekový rozdiel medzi Annou Novákovou a Michalom Timurom, je predpoklad, že Novaková bola jeho druhou ženou. Anna Blaščaková zomrela pravdepodobne niekedy pred rokom 1856.
Potomkovia:
1. Demeter Timura 29.5.18521 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Blaščaková. Demeter sa nespomína v sčítaní ani v ďalších matričných záznamoch, je možné, že umrel niekedy pred rokom 1869. Avšak je aj možné, že Anna Blaščaková nebola Michalovou manželkou a bola to iná rodina, ktorá sa pred sčítaním v roku 1869 odsťahovala z Baranieho.
2. Ján Timura 10.5.18561 Baranie 26.6.18611 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová.
3. Michal Timura 30.9.18571 Baranie 27.12.18581 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková.
4. Mária rod. Timurová 18585 Baranie
5. Anna rod. Timurová 14.3.18591 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
6. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.18601 Baranie
- Sobáš:
29.10.18831 - Michal Fenďa
19.6.18881 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Manžel:
1. Ján Hojsak 18427
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
2. Michal Fenďa 18625 Baranie 9.12.18871
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa 22.1.18851 Baranie 2.5.18901 Baranie
2. Michal Fenďa 3.10.18861 Baranie
3. Andrej Hojsak 9.2.18899 Ambrušovce 9.3.18899 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
4. Andrej Hojsak 29.1.18909 Ambrušovce
5. Juraj Hojsak 2.5.18919 Ambrušovce 21.10.18949 Ambrušovce
6. Mária rod. Hojsaková 17.4.18939 Ambrušovce
7. Alžbeta rod. Hojsaková 1.4.18959 Ambrušovce
7. Katarína rod. Timurová 3.4.18621 Baranie 16.3.18631 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
8. Ján Timura 9.12.18631 Baranie
- Sobáš: 24.1.18877 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Vargová 18685
- Sobáš: 24.1.18877 - Ján Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura 12.5.18881 Baranie
2. Anna rod. Timurová 15.3.18921 Baranie
9. Michal Timura 23.5.18661 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.18647
- Sobáš:
24.10.18817 - Ján Starinský
24.1.18877 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Mária rod. Timurová 3.3.18887 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
2. Anna rod. Timurová 14.6.18909 Ambrušovce
3. Alžbeta rod. Timurová 7.7.18949 Ambrušovce
10. Katarína rod. Timurová 13.6.18681 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
11. Štefan Timura 23.9.18701 Baranie
- Sobáš: 17.7.18939 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Manželka:
1. Katarína rod. Vargová 27.7.18737 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.18939 - Štefan Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura 24.3.18941 Baranie
12. Katarína rod. Timurová 1.7.18721 Baranie 21.11.18721 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
13. Mária rod. Timurová 26.11.18731 Baranie 14.1.18751 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
14. Andrej Timura 26.11.18731 Baranie 23.1.18841 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Anna Novaková a dátum úmrtia 23.1.1884.
15. Mária rod. Timurová 8.7.18761 Baranie 20.7.18761 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
16. Andrej Timura 14.7.18811 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
V roku 1899 emigroval do Ameriky.14


Dom číslo 6

7. Štefan Gecik 2.3.18228 Terňa
Otec v rodnom liste Juraj Gecik, matka Anna Osivčinová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1820. Ďalší Štefan Gecik sa narodil v Terni 23.7.1824 - otec Ján, matka Katarína Kolesárová.
Manželka:
1. Anna Geciková rod. Blaščaková 18241 Lenartov 26.7.18901 Baranie
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov, rok narodenia teda 1824.
Potomkovia:
1. Anna rod. Geciková 18.11.18521 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Blaščaková
2. Mária Straková rod. Gecyová 3.5.18621 Baranie 17.6.18901 Baranie
- Sobáš: 12.11.18881 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
Manžel:
1. Michal Straka 18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Ján Straka 9.9.18891 Baranie 6.3.18901 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.


Dom číslo 7

8. Andrej Orlovský 18205 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 6.10.18511 Baranie
2. Ján Orlovský 19.2.18541 Baranie
- Sobáš: 22.11.18801 - Anna Orlovská rod. Kovaľová
Ako otec v rodnom liste uvedený Andrej Miščik?
Manželka:
1. Anna Orlovská rod. Kovaľová 18591
- Sobáš: 22.11.18801 - Ján Orlovský
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 29.1.18821 Baranie
2. Alžbeta rod. Orlovská 21.8.18861 Baranie 2 6.3.18871 Baranie
3. Štefan Orlovský 10.7.18581 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, GK, 24 ročný, Baranie, slobodný; Alžbeta, dcéra Falata z Olejníkova, RK, slobodná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 9.12.18841 Baranie
4. Anna rod. Orlovská 28.8.18601 Baranie 20.12.18601 Baranie
5. Anna rod. Orlovská 15.9.18611 Baranie 17.1.18621 Baranie
6. Helena rod. Orlovská 9.11.18621 Baranie
7. Juraj Orlovský 18635 Ambrušovce
- Sobáš: 1.11.18801 - Mária Koščová, dcéra Andreja zo Šomy.
S manželkou Máriou bývali pravdepodobne v Sabinove, kde sa im 6.11.1891 narodil syn Ján (údaj matrika Drienica).
Podľa sobášneho listu mal Juraj 24 rokov, mal by sa narodiť v roku 1856.
8. Peter Orlovský 27.10.18641 Baranie 18.12.18641 Baranie
9. Adam Orlovský 27.10.18641 Baranie 3.1.18651 Baranie
10. Mária rod. Orlovská 18651 Baranie 5.9.18791 Baranie
Rok narodenia vypočítaný z úmrtného listu. Záznam o krste chýba, je možné, že ide o Máriu, dcéru Andreja Blaščaka, narodenú 30.1.1866.
11. Anna rod. Orlovská 23.3.18671 Baranie 12.12.18681 Baranie
12. Mária Maďarová rod. Orlovská 17.11.18691 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.18881 - Juraj Maďar
Manžel:
1. Juraj Maďar 25.8.18647 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.18881 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Potomkovia:
1. Štefan Maďar 29.12.18881 Baranie 24.3.18901 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar 22.2.18901 Baranie 11.6.18901 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová 6.7.18911 Baranie
13. Anna Straková rod. Orlovská 16.9.18721 Baranie
- Sobáš: 22.9.18901 - Michal Straka
Manžel:
1. Michal Straka 18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Anna rod. Straková 18.8.18911 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.


Dom číslo 8

9. Ján Blaščak 18305 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová 20.7.183611 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak 24.4.18571 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, Baranie, rímsko-katolík, slobodný, 25 ročný; Katarína, Majdan, grécko-katolíčka, slobodná, 19 ročná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková 3.8.18821 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 25.7.188411 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak 23.2.18861 Baranie 1.3.18861 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak 1.1.18871 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková 18.1.18891 Baranie 3.2.18891 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak 5.12.18891 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak 20.10.18911 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak 5.7.18931 Baranie
9. Juraj Blaščak 18961 Baranie 10.6.18961 Baranie
10. Andrej Blaščak 26.11.189913 Baranie
11. Michal Blaščak 190213 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 9.12.18581 Baranie
3. Ján Blaščak 10.10.18601 Baranie
5. Michal Blaščak 4.1.18631 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková 12.7.18641 Baranie
7. Štefan Blaščak 18665 Baranie
8. Juraj Blaščak 28.11.18671 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová 18641 Drienica
- Sobáš: 19.5.18901 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak 25.1.18921 Baranie
2. Juraj Blaščak 5.1.18941 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková 3.18961 Baranie 22.4.18961 Baranie
9. Jozef Blaščak 6.2.18691 Baranie
10. Peter Blaščak 27.4.18711 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.18741 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.18741 Baranie
- Sobáš: 16.11.18911 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek 18655 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.18921 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.18941 Baranie 20.12.18951 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak 8.6.18761 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková 18.1.18811 Baranie


Dom číslo 9

10. Ján Novak 18355 Kríže
Manželka:
1. Mária Novaková rod. Polačková 18425 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.18667 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
2. Mária Mihalková rod. Borsová 18537 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18739 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18959 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Novak 17.9.18621 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková 22.9.18641 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková 2.3.18661 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková 18675 Baranie
5. Jozef Novak 12.3.18681 Baranie 29.10.18681 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak 20.8.18691 Baranie 6.2.18751 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak 26.1.18721 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková 1.5.18741 Baranie
9. Ján Eliáš Novak 1.8.18761 Baranie 23.3.18771 Baranie
10. Andrej Novak 21.3.18781 Baranie


Dom číslo 10

11. Eliáš Soroka alias Fenďa 22.7.182810 Starina 25.1.18811 Baranie
V krstnom liste otec Štefan Fenďa, matka Eva Sorotluková.
V úmrtnom liste uvedené, že pochádzal zo Stariny a vek úmrtia 53 rokov, teda rok narodenia 1828.
Manželka:
1. Katarína Fenďová rod. Mižiková 2.1.183510 Starina
V rodnom liste otec Ján Mišik, matka Anna Drabcinová. V sčítaní rok narodenia 1830
Potomkovia:
1. Mária rod. Fenďová 1.8.18571 Baranie
V sčítaní z roku 1869 rok narodenia 1858.
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová 12.10.18777 Ambrušovce 12 19.2.18847 Ambrušovce 12
2. Peter Soroka 2.7.18591 Baranie 14.3.18601 Baranie
3. Anna rod. Soroková 6.11.18611 Baranie 5.6.18621 Baranie
V rodnom liste matka uvedená matka Katarína Orlovská.
4. Michal Fenďa 18625 Baranie 9.12.18871
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Manželka:
1. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.18601 Baranie
- Sobáš:
29.10.18831 - Michal Fenďa
19.6.18881 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa 22.1.18851 Baranie 2.5.18901 Baranie
2. Michal Fenďa 3.10.18861 Baranie
5. Verona Lazorčaková rod. Soroková 3.3.18641 Baranie
Manžel:
1. Jozef Lazorčak 28.8.18601 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak 1.3.18841 Baranie
2. Štefan Lazorčak 6.8.18891 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková 6.8.18891 Baranie 31.8.18911 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková 13.10.18911 Baranie 26.10.18911 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.


Osoby s neznámym číslom domu

12. Anna rod. Jurečková
Potomkovia:
1. Ján Seman Jurečkiv 1.4.18601 Baranie 23.5.18607 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
2. Anna rod. Jurečková 24.4.18611 Baranie
Narodila sa slobodnej matke.

13. Katarína rod. Repková 18121 26.5.18471
Potomkovia:
1. Auxim? Repko 4.18471 Baranie 25.5.18471

14. Ilona rod. Filiková 18451 20.7.18471 Baranie

15. Zuzana rod. Miháliková 18071 8.8.18471 Baranie

16. Ján Basista
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Basistová 6.9.18481 Baranie

17. Štefan Birčák
Manželka:
1. Anna Birčáková rod. Geczy
Je možné, že ide o Annu Gecikovú, dcéru Štefana Gecika.
Potomkovia:
1. Ján Birčák 22.2.18711 Baranie

18. Štefan Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Erža rod. Blaščaková 26.11.18491 Baranie

19. Andrej Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Blaščak 27.4.18561 Baranie
2. Mária rod. Blaščaková 30.1.18661 Baranie

20. Michal Blaščak 17911 26.9.18691 Baranie

21. Michal Džmura
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Džmura 17.7.18541 Baranie

22. Gábor Filik 18421 30.6.18471 Baranie

23. Štefan Gecy
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Gecy 29.10.18561 Baranie 1.11.18561 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Mária Blaščaková
2. Štefan Gecy 29.8.18581 Baranie 26.2.18881 Baranie
- Sobáš: 24.5.18801 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Manželka:
1. Zuzana rod. Lazorčaková 23.8.18581 Baranie 25.3.18956
- Sobáš: 24.5.18801 - Štefan Gecy
V úmrtnom liste: Zuzana Lazorčáková, manželka Jána Martausa, Baranie, vek 35 rokov. Pochovaná bola 27.3. v Pečovskej Novej vsi.
Potomkovia:
1. Ján Gecy 19.7.18811 Baranie
2. Mária rod. Gecyová 22.10.18841 Baranie 1.1.18881 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová 21.4.18871 Baranie 23.8.18871 Baranie

24. Andrej Halik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Haliková 11.7.18471 Baranie
2. Andrej Halik 11.11.18491 Baranie
Ako matka udávaná Borbola Jelešeď?

25. Ján Hitrik 18411
- Sobáš: 16.4.18931 - Júlia Jacišinová, 32 ročná, slobodná z Renčišova.
Pravdepodobne bude synom Andreja Chitrika.
V sobášnom liste Ján uvádzaný ako 52 ročný vdovec.

26. Andrej Chitrik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Chitriková 8.10.18501 Baranie

27. Ján Jasenský
Manželka:
1. Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková
Možno to bude manželka Onufrija Lazorčaka.
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 6.4.18781 Baranie
2. Ján Jasenský 1.6.18801 Baranie

28. Matúš Karafa 17991 5.12.18471 Baranie

29. Andrej Karafa 18301 22.2.18481 Baranie

30. Mária Karafová 18131 7.6.18531 Baranie

31. Ján Krajčír
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Krajčírová 18461 30.6.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Jána a Anny.
2. Tomáš Krajčír 28.1.18491 Baranie

32. Ján Krupa? 18431 6.3.18931 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej.
Potomkovia:
1. Ján Krupka 4.5.18931 5.5.18931 Ambrušovce
Matka v rodnom liste - Mária Hudaková. Je možné, že ide o Máriu Mihalkovú rod. Borsovú *1853 a spomínaný otec Ján Krupka je Ján Mihalik alias Krupa.

33. Michal Kušnir 17996 16.2.18656 Baranie 3
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov.
Manželka:
1. Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová 17978 10.8.18478 Ambrušovce
Manželka Michala Kušnira, vek 50 rokov.
2. Anna Kušnirová 18126 22.3.18696 Baranie 10
V úmrtnom liste poznámka, vdova po Michalovi, vek 57 rokov.
Potomkovia:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.18368 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Manžel:
1. Ján Kusek 18365 ?
Potomkovia:
1. Ján Kusek 18655 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.18741 Baranie
- Sobáš: 16.11.18911 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.18921 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.18941 Baranie 20.12.18951 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.18671 Baranie 19.6.18691 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.18681 Baranie 20.12.18711 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.18711 Baranie 20.12.18711 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.18721 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.18741 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.18711 Baranie
- Sobáš: 21.1.18951 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.18801 Baranie 25.9.18961 Baranie
2. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 18376 Ambrušovce 14.10.18916
- Sobáš:
27.1.18686 - Ján Gerbery
11.7.18886 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Manžel:
1. Ján Gerbery 18325 Hradisko 25.1.18881
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
2. Adam Štegena 6.6.18671
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Potomkovia:
1. Anna rod. Štegenová 24.6.18561 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Mária rod. Štegenová 24.6.18561 Baranie 4.11.18581 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.18581 Baranie 12.2.18591 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.18591 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 18555 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.18767 Ambrušovce 17 28.1.18847 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.18797 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.18817 Ambrušovce 7 16.8.18817 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.18827 Ambrušovce 5 27.12.18837 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.18857 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.18887 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.18939 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.18611 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.18621 Baranie 7.12.18621 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.18631 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.18651 Baranie
- Sobáš: 6.11.18871 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.18647 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.18899 Ambrušovce 1.11.18899 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.18919 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.18939 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.18661 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
10. Juliana rod. Gerberyová 14.11.18681 Baranie 11.12.18681 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
11. Ján Gerbery 17.11.18691 Baranie 30.3.18731 Baranie
12. Štefan Gerbery 24.8.18711 Baranie 24.3.18721 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
13. Ján Gerbery 20.7.18731 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
14. Katarína rod. Gerberyová 7.12.18751 Baranie 11.3.18771 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová
3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.18393 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.18641 Baranie
- Sobáš: 12.11.18886 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.18886 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.18901 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.18911 Baranie 23.7.18911 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.18946 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.18961 Baranie 19.5.18961 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.18661 Ambrušovce 7.6.18661 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.18681 Ambrušovce 14.9.18686 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.18701 Baranie
- Sobáš: 15.10.18949 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.18951 30.7.18951
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.18951 30.7.18951
5. Adam Kušnir 24.10.18731 Baranie 23.5.18751 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.18761 Baranie 23.11.18801 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.18781 Baranie 18.4.18791 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.18791 Baranie 16.11.18801 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.18831 Baranie

34. Janko Kušnir Kuka
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 16.4.18611 Baranie

35. Michal Mertin
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Mertinová 28.11.18521 Baranie

36. Anton Mihalik 18441 28.1.18481 Baranie

37. Andrej Mika
Manželka:
1. Zuzana Miková 18231 27.4.18641 Baranie

38. Juraj Mojžeš 18031 25.4.18481 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Mojžešová 18051 9.5.18501 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je manželkou Juraja.

39. Peter Murin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Murinová 6.5.18501 Baranie

40. Mária Novaková
Bola spomínaná ako krstná mama vo viacerých krstných listoch pred rokom 1866 a išlo asi o matku Jána Novaka. Nemohlo ísť o jeho manželku Máriu Novakovú rod. Polačkovú, pretože tá mala sobáš až v roku 1866.

41. Ján Osifčin

42. Mária Osifčinová

43. Michal Paraščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Paraščaková 25.5.18471 Baranie
2. Andrej Paraščak 6.18471 10.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

44. Michal Polačok 18111 28.6.18471
Potomkovia:
1. Anna rod. Polačková 18351 20.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
2. Mária rod. Poľačková 18411 9.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
3. Mikuláš Polačok 18431 20.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.
4. ? Polačok 18451 31.7.18471 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

45. Ján Poskuňak
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Poskuňaková 5.4.18501 Baranie

46. Zuzana Smotrilová 17931 29.1.18691 Baranie

47. Michal Straka 18651 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Manželka:
1. Mária Straková rod. Gecyová 3.5.18621 Baranie 17.6.18901 Baranie
- Sobáš: 12.11.18881 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
2. Anna Straková rod. Orlovská 16.9.18721 Baranie
- Sobáš: 22.9.18901 - Michal Straka
Potomkovia:
1. Ján Straka 9.9.18891 Baranie 6.3.18901 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.
2. Anna rod. Straková 18.8.18911 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.

48. Adam Štegena 6.6.18671
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Manželka:
1. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 18376 Ambrušovce 14.10.18916
- Sobáš:
27.1.18686 - Ján Gerbery
11.7.18886 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Potomkovia:
1. Mária rod. Štegenová 24.6.18561 Baranie 4.11.18581 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Anna rod. Štegenová 24.6.18561 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.18581 Baranie 12.2.18591 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.18591 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 18555 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.18767 Ambrušovce 17 28.1.18847 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.18797 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.18817 Ambrušovce 7 16.8.18817 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.18827 Ambrušovce 5 27.12.18837 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.18857 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.18887 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.18939 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.18611 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.18621 Baranie 7.12.18621 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.18631 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.18651 Baranie
- Sobáš: 6.11.18871 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.18647 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.18899 Ambrušovce 1.11.18899 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.18919 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.18939 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.18661 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová

49. Michal Šuťak
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Šuťak 22.1.18721 Baranie

50. Mária Timurová 18031 15.9.18531 Baranie

51. Michal Uhrin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Uhrinová 6.3.18501 Baranie
2. Mária rod. Uhrinová 15.8.18521 Baranie

52. Ján Vančík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mikuláš Vančík 18461 30.4.18481 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Jána.
2. Peter Vančík 3.7.18471 Baranie

 1. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. Livov, 1789-1900
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. Livov, 1789-1900, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1789-1825
 3. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 4. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. Geraltov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. Geraltov, 1769-1895, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1769-1894
 5. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 6. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 7. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 8. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Úmrtia 1816-1824, 1824-1827, Krsty 1827-1837
 9. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 10. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 11. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 12. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 13. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 14. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Timura, Baranya, príchod do New Yorku 18.11.1899, 17 ročný, meno lode - Oldenburg, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 
Prečítané: 3502x, publikované: 21.6.2017, posledná aktualizácia: 21.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Starý kríž pri Oltárkameni
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS