22.06.2018
01:44:24
04:30 | 20:44
14:45 | 02:04+
Fáza Mesiaca:
bude 28.6.
Jesenná rovnodennosť:   23.09.2018 03:54  
Afélium:   06.07.2018 ~ 18h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Baranie v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Baranie, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu. Keďže v záznamoch chýbal údaj o čísle domu, nebolo tak možné usporiadať jednotlivé rodiny podľa domov, ktorý obývali, podobne ako v prehľade obyvateľov obce Ambrušovce. Preto bolo použité číslovanie domov z dokumentov sčítania obyvateľstva z roku 1869 (aj keď toto číslovanie nezodpovedá reálnym číslam domov, ako bolo zistené v obci Ambrušovce).
Pre osadu Baranie, ktorá bola od roku 1840 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Drienici (vtedy nazývanej Šoma), bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Drienica. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Hradisko a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa.
Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Nezobrazovať referencie

Dom číslo 1

1. Ján Hudak Borž *18201 Livov
Manželka:
1. Mária Boržová rod. Kušnírová *18191 Geraltov +24.5.18762 Baranie
Potomkovia:
1. Anna rod. Hudaková *18452 +18.6.18592 Baranie 9
2. Ján Borž *18501 Baranie
3. Alžbeta rod. Boržová *10.3.18542 Baranie
4. Štefan Hudak *3.12.18572 Baranie +24.2.18582 Baranie
Môže byť synom Boržovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Borž.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Borž.
5. Štefan Hudak *20.7.18592 Baranie
6. Mária rod. Hudaková *16.2.18642 Baranie
7. Juraj Borž *3.2.18722 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
8. Ján Borž *16.4.18732 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
9. Juraj Borž *3.5.18752 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
10. Jozef Borž *14.3.18772 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
11. Andrej Borž *26.4.18792 Baranie +24.5.18792 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
12. Mária rod. Boržová *4.4.18802 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.


Dom číslo 2

2. Ján Kusek *18361 ?
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Kusek *18651 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.18742 Baranie
- Sobáš: 16.11.18912 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.18922 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.18942 Baranie +20.12.18952 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek *20.2.18672 Baranie +19.6.18692 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek *3.11.18682 Baranie +20.12.18712 Baranie
4. Michal Kusko *20.1.18712 Baranie +20.12.18712 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková *14.9.18722 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.18742 Baranie
- Sobáš: 21.1.18952 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak *27.4.18712 Baranie
- Sobáš: 21.1.18952 - Anna Blaščaková rod. Kusková
7. Elizabeta Barbara rod. Kusková *16.3.18772 Baranie
8. Katarína rod. Kuseková *17.1.18802 Baranie +25.9.18962 Baranie

3. Jozef Kušnir Kuka *27.4.18393 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušoviec odkiaľ sa niekedy pred rokom 1864 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *13.3.18642 Baranie
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
Nie je isté či je manželkou práve tohto Jozefa Kušnira, údaj čerpaný z rodného listu dcéry Anny.
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová *27.1.18902 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová *21.6.18912 Baranie +23.7.18912 Baranie
3. Mária rod. Kušnirová *3.18962 Baranie +19.5.18962 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová *7.6.18662 Ambrušovce +7.6.18662 Ambrušovce
3. Ján Kušnir *12.3.18682 Ambrušovce
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Zomrel zrejme niekedy koncom roku 1869, následne na to dali meno Ján ďalšiemu dieťaťu.
4. Ján Kušnir *4.1.18702 Baranie
- Sobáš: 15.10.18944 - Anna rod. Starinská
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.18952 +30.7.18952
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.18952 +30.7.18952
5. Adam Kušnir *24.10.18732 Baranie +23.5.18752 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová *16.2.18762 Baranie +23.11.18802 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová *21.2.18782 Baranie +18.4.18792 Baranie
8. Alžbeta rod. Kušnirová *20.5.18792 Baranie +16.11.18802 Baranie
9. Štefan Kušnir *4.4.18832 Baranie


Dom číslo 3

4. Onufrij Lazorčak *18241 Starina +18.10.18752 Baranie
V matrike obce Starina 6.10.1821 narodený Onufriy, otec Vasko Miskivski, matka Eva Lazorová. Odtiaľ pravdepodobne meno Lazorčak.
Ako manželka v úmrtnom liste spomínaná Helena Hudaková.
V sobášnom liste uvedený ako Andrej Lazorčak a vek 23 (1827), Alžbetin vek bol 19 (1831).
Manželka:
1. Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová *18351 Ambrušovce +7.1.18772 Baranie
- Sobáš: 22.7.18503 - Onufrij Lazorčak
V úmrtnom liste bola uvedená ako Helena Lazorčaková, bola manželkou Onufrija Lazorčaka a umrela vo veku 51 rokov, jej rok narodenia by bol teda 1826.
Potomkovia:
1. Mária rod. Lazorčaková *18515 Ambrušovce
- Sobáš: 20.2.18705 - Andrej Duhoň, 23 ročný, Ľutina.
V sobášnom liste uvedený vek 19 rokov, teda rok narodenia 1851.
2. Anna rod. Lazorčaková *19.9.18532 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Kušnirová, otec iba ako Onufri. V sčítaní uvedený rok narodenia 1858.
3. Ján Lazorčak *14.3.18572 Baranie +21.6.18572 Baranie
4. Zuzana rod. Lazorčaková *23.8.18582 Baranie
- Sobáš: 24.5.18802 - Štefan Gecy
Manžel:
1. Štefan Gecy *29.8.18582 Baranie +26.2.18882 Baranie
- Sobáš: 24.5.18802 - Zuzana rod. Lazorčaková
Potomkovia:
1. Ján Gecy *19.7.18812 Baranie
2. Mária rod. Gecyová *22.10.18842 Baranie +1.1.18882 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová *21.4.18872 Baranie +23.8.18872 Baranie
5. Jozef Lazorčak *28.8.18602 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak *1.3.18842 Baranie
2. Štefan Lazorčak *6.8.18892 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková *6.8.18892 Baranie +31.8.18912 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková *13.10.18912 Baranie +26.10.18912 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.
6. Ján Lazorčak *18.12.18622 Baranie
- Sobáš: 18.6.18944 - Alžbeta rod. Boržová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.


Dom číslo 4

5. Ján Gerbery *18321 Hradisko +25.1.18882
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Gerberová *18621 Baranie
2. Mária rod. Gerberová *18661 Baranie
3. Juliana rod. Gerberyová *14.11.18682 Baranie +11.12.18682 Baranie
4. Ján Gerbery *17.11.18692 Baranie +30.3.18732 Baranie
5. Štefan Gerbery *24.8.18712 Baranie +24.3.18722 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
6. Ján Gerbery *20.7.18732 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
7. Katarína rod. Gerberyová *7.12.18752 Baranie +11.3.18772 Baranie


Dom číslo 5

6. Michal Timura *18291 Starina
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Blaščaková
Z rodného listu Demetera Timuru nie je zrejmé, či Anna Blaščaková je manželkou práve tohto Michala, ale vzhľadom vekový rozdiel medzi Annou Novákovou a Michalom Timurom, je predpoklad, že Novaková bola jeho druhou ženou. Anna Blaščaková zomrela pravdepodobne niekedy pred rokom 1856.
Potomkovia:
1. Demeter Timura *29.5.18522 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Blaščaková. Demeter sa nespomína v sčítaní ani v ďalších matričných záznamoch, je možné, že umrel niekedy pred rokom 1869. Avšak je aj možné, že Anna Blaščaková nebola Michalovou manželkou a bola to iná rodina, ktorá sa pred sčítaním v roku 1869 odsťahovala z Baranieho.
2. Ján Timura *10.5.18562 Baranie +26.6.18612 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová.
3. Michal Timura *30.9.18572 Baranie +27.12.18582 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková.
4. Mária rod. Timurová *18581 Baranie
5. Anna rod. Timurová *14.3.18592 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
6. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.18602 Baranie
- Sobáš:
29.10.18832 - Michal Fenďa
19.6.18882 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Manžel:
1. Ján Hojsak *18426
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
2. Michal Fenďa *18621 Baranie +9.12.18872
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa *22.1.18852 Baranie +2.5.18902 Baranie
2. Michal Fenďa *3.10.18862 Baranie
3. Andrej Hojsak *9.2.18894 Ambrušovce +9.3.18894 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
4. Andrej Hojsak *29.1.18904 Ambrušovce
5. Juraj Hojsak *2.5.18914 Ambrušovce +21.10.18944 Ambrušovce
6. Mária rod. Hojsaková *17.4.18934 Ambrušovce
7. Alžbeta rod. Hojsaková *1.4.18954 Ambrušovce
7. Katarína rod. Timurová *3.4.18622 Baranie +16.3.18632 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
8. Ján Timura *9.12.18632 Baranie
- Sobáš: 24.1.18876 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Vargová *18681
- Sobáš: 24.1.18876 - Ján Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura *12.5.18882 Baranie
2. Anna rod. Timurová *15.3.18922 Baranie
9. Michal Timura *23.5.18662 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.18646
- Sobáš:
24.10.18816 - Ján Starinský
24.1.18876 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Mária rod. Timurová *3.3.18886 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
2. Anna rod. Timurová *14.6.18904 Ambrušovce
3. Alžbeta rod. Timurová *7.7.18944 Ambrušovce
10. Katarína rod. Timurová *13.6.18682 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
11. Štefan Timura *23.9.18702 Baranie
- Sobáš: 17.7.18934 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Manželka:
1. Katarína rod. Vargová *27.7.18736 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.18934 - Štefan Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura *24.3.18942 Baranie
12. Katarína rod. Timurová *1.7.18722 Baranie +21.11.18722 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
13. Mária rod. Timurová *26.11.18732 Baranie +14.1.18752 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
14. Andrej Timura *26.11.18732 Baranie +23.1.18842 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Anna Novaková a dátum úmrtia 23.1.1884.
15. Mária rod. Timurová *8.7.18762 Baranie +20.7.18762 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
16. Andrej Timura *14.7.18812 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
V roku 1899 emigroval do Ameriky.7


Dom číslo 6

7. Štefan Gecik *18201 Terňa
Manželka:
1. Anna Geciková rod. Blaščaková *18242 Lenartov +26.7.18902 Baranie
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov, rok narodenia teda 1824.
Potomkovia:
1. Anna rod. Geciková *18.11.18522 Baranie
2. Mária Straková rod. Gecyová *3.5.18622 Baranie +17.6.18902 Baranie
- Sobáš: 12.11.18882 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
Manžel:
1. Michal Straka *18652 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Ján Straka *9.9.18892 Baranie +6.3.18902 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.


Dom číslo 7

8. Andrej Orlovský *18201 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária *6.10.18512 Baranie
2. Ján Orlovský *19.2.18542 Baranie
- Sobáš: 22.11.18802 - Anna Orlovská rod. Kovaľová
Ako otec v rodnom liste uvedený Andrej Miščik?
Manželka:
1. Anna Orlovská rod. Kovaľová *18592
- Sobáš: 22.11.18802 - Ján Orlovský
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská *29.1.18822 Baranie
2. Alžbeta rod. Orlovská *21.8.18862 Baranie 2 +6.3.18872 Baranie
3. Štefan Orlovský *10.7.18582 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská *9.12.18842 Baranie
4. Anna rod. Orlovská *28.8.18602 Baranie +20.12.18602 Baranie
5. Anna rod. Orlovská *15.9.18612 Baranie +17.1.18622 Baranie
6. Helena rod. Orlovská *9.11.18622 Baranie
7. Juraj Orlovský *18631 Ambrušovce
- Sobáš: 1.11.18802 - Mária Koščová, dcéra Andreja zo Šomy.
S manželkou Máriou bývali pravdepodobne v Sabinove, kde sa im 6.11.1891 narodil syn Ján (údaj matrika Drienica).
Podľa sobášneho listu mal Juraj 24 rokov, mal by sa narodiť v roku 1856.
8. Peter Orlovský *27.10.18642 Baranie +18.12.18642 Baranie
9. Adam Orlovský *27.10.18642 Baranie +3.1.18652 Baranie
10. Mária rod. Orlovská *18652 Baranie +5.9.18792 Baranie
Rok narodenia vypočítaný z úmrtného listu. Záznam o krste chýba, je možné, že ide o Máriu, dcéru Andreja Blaščaka, narodenú 30.1.1866.
11. Anna rod. Orlovská *23.3.18672 Baranie +12.12.18682 Baranie
12. Mária Maďarová rod. Orlovská *17.11.18692 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.18882 - Juraj Maďar
Manžel:
1. Juraj Maďar *25.8.18646 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.18882 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Potomkovia:
1. Štefan Maďar *29.12.18882 Baranie +24.3.18902 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar *22.2.18902 Baranie +11.6.18902 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová *6.7.18912 Baranie
13. Anna Straková rod. Orlovská *16.9.18722 Baranie
- Sobáš: 22.9.18902 - Michal Straka
Manžel:
1. Michal Straka *18652 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Anna rod. Straková *18.8.18912 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.


Dom číslo 8

9. Ján Blaščak *18301 Ambrušovce
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak *24.4.18572 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková *3.8.18822 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *25.7.18845 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak *23.2.18862 Baranie +1.3.18862 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak *1.1.18872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková *18.1.18892 Baranie +3.2.18892 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak *5.12.18892 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak *20.10.18912 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak *5.7.18932 Baranie
9. Juraj Blaščak *18962 Baranie +10.6.18962 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *9.12.18582 Baranie
3. Ján Blaščak *10.10.18602 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková *18621 Baranie
5. Michal Blaščak *4.1.18632 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková *12.7.18642 Baranie
7. Štefan Blaščak *18661 Baranie
8. Juraj Blaščak *28.11.18672 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová *18642 Drienica
- Sobáš: 19.5.18902 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak *25.1.18922 Baranie
2. Juraj Blaščak *5.1.18942 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková *3.18962 Baranie +22.4.18962 Baranie
9. Jozef Blaščak *6.2.18692 Baranie
10. Peter Blaščak *27.4.18712 Baranie
- Sobáš: 21.1.18952 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.18742 Baranie
- Sobáš: 21.1.18952 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.18742 Baranie
- Sobáš: 16.11.18912 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek *18651 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.18922 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.18942 Baranie +20.12.18952 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak *8.6.18762 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková *18.1.18812 Baranie


Dom číslo 9

10. Ján Novak *18351 Kríže
Manželka:
1. Mária Novaková rod. Polačková *18421 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.18666 - Ján Novak
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
Potomkovia:
1. Ján Novak *17.9.18622 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková *22.9.18642 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková *2.3.18662 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková *18671 Baranie
5. Jozef Novak *12.3.18682 Baranie +29.10.18682 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak *20.8.18692 Baranie +6.2.18752 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak *26.1.18722 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková *1.5.18742 Baranie
9. Ján Eliáš Novak *1.8.18762 Baranie +23.3.18772 Baranie
10. Andrej Novak *21.3.18782 Baranie


Dom číslo 10

11. Eliáš Soroka alias Fenďa *22.7.18288 Starina +25.1.18812 Baranie
V krstnom liste otec Štefan Fenďa, matka Eva Sorotluková.
V úmrtnom liste uvedené, že pochádzal zo Stariny a vek úmrtia 53 rokov, teda rok narodenia 1828.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Fenďová *1.8.18572 Baranie
V sčítaní z roku 1869 rok narodenia 1858.
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová *12.10.18776 Ambrušovce 12 +19.2.18846 Ambrušovce 12
2. Peter Soroka *2.7.18592 Baranie +14.3.18602 Baranie
3. Anna rod. Soroková *6.11.18612 Baranie +5.6.18622 Baranie
V rodnom liste matka uvedená matka Katarína Orlovská.
4. Michal Fenďa *18621 Baranie +9.12.18872
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Manželka:
1. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.18602 Baranie
- Sobáš:
29.10.18832 - Michal Fenďa
19.6.18882 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa *22.1.18852 Baranie +2.5.18902 Baranie
2. Michal Fenďa *3.10.18862 Baranie
5. Verona Lazorčaková rod. Soroková *3.3.18642 Baranie
Manžel:
1. Jozef Lazorčak *28.8.18602 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak *1.3.18842 Baranie
2. Štefan Lazorčak *6.8.18892 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková *6.8.18892 Baranie +31.8.18912 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková *13.10.18912 Baranie +26.10.18912 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.


Osoby s neznámym číslom domu

12. Anna rod. Jurečková
Potomkovia:
1. Ján Seman Jurečkiv *1.4.18602 Baranie +23.5.18606 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
2. Anna rod. Jurečková *24.4.18612 Baranie
Narodila sa slobodnej matke.

13. Katarína rod. Repková *18122 +26.5.18472
Potomkovia:
1. Auxim? Repko *4.18472 Baranie +25.5.18472

14. Ilona rod. Filiková *18452 +20.7.18472 Baranie

15. Zuzana rod. Miháliková *18072 +8.8.18472 Baranie

16. Ján Basista
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Basistová *6.9.18482 Baranie

17. Štefan Birčák
Manželka:
1. Anna Birčáková rod. Geczy
Je možné, že ide o Annu Gecikovú, dcéru Štefana Gecika.
Potomkovia:
1. Ján Birčák *22.2.18712 Baranie

18. Štefan Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Erža rod. Blaščaková *26.11.18492 Baranie

19. Andrej Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Blaščak *27.4.18562 Baranie
2. Mária rod. Blaščaková *30.1.18662 Baranie

20. Michal Blaščak *17912 +26.9.18692 Baranie

21. Simeon Borž *17852 +15.9.18532 Baranie
- Sobáš: 9.1.18483 - Anna Boržová rod. Potocká
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Manželka:
1. Alžbeta Boržová
4.12.1842 Simeon Borž prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
2. Anna Boržová rod. Potocká *18133
- Sobáš: 9.1.18483 - Simeon Borž
Potomkovia:

22. Michal Džmura
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Džmura *17.7.18542 Baranie

23. Gábor Filik *18422 +30.6.18472 Baranie

24. Štefan Gecy
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Gecy *29.10.18562 Baranie +1.11.18562 Baranie
2. Štefan Gecy *29.8.18582 Baranie +26.2.18882 Baranie
- Sobáš: 24.5.18802 - Zuzana rod. Lazorčaková
Manželka:
1. Zuzana rod. Lazorčaková *23.8.18582 Baranie
- Sobáš: 24.5.18802 - Štefan Gecy
Potomkovia:
1. Ján Gecy *19.7.18812 Baranie
2. Mária rod. Gecyová *22.10.18842 Baranie +1.1.18882 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová *21.4.18872 Baranie +23.8.18872 Baranie

25. Andrej Halik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Haliková *11.7.18472 Baranie
2. Andrej Halik *11.11.18492 Baranie
Ako matka udávaná Borbola Jelešeď?

26. Ján Hitrik *18412
- Sobáš: 16.4.18932 - Júlia Jacišinová, 32 ročná, slobodná z Renčišova.
Pravdepodobne bude synom Andreja Chitrika.
V sobášnom liste Ján uvádzaný ako 52 ročný vdovec.

27. Andrej Chitrik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Chitriková *8.10.18502 Baranie

28. Ján Jasenský
Manželka:
1. Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková
Možno to bude manželka Onufrija Lazorčaka.
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *6.4.18782 Baranie
2. Ján Jasenský *1.6.18802 Baranie

29. Matúš Karafa *17992 +5.12.18472 Baranie

30. Andrej Karafa *18302 +22.2.18482 Baranie

31. Mária Karafová *18132 +7.6.18532 Baranie

32. Ján Krajčír
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Krajčírová *18462 +30.6.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Jána a Anny.
2. Tomáš Krajčír *28.1.18492 Baranie

33. Ján Krupa? *18432 +6.3.18932 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej.
Potomkovia:
1. Ján Krupka *4.5.18932 +5.5.18932 Ambrušovce
Matka v rodnom liste - Mária Hudaková. Je možné, že ide o Máriu Mihalkovú rod. Boržovú *1853 a spomínaný otec Ján Krupka je Ján Mihalik alias Krupa.

34. Janko Kušnir Kuka
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *16.4.18612 Baranie

35. Michal Mertin
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Mertinová *28.11.18522 Baranie

36. Anton Mihalik *18442 +28.1.18482 Baranie

37. Andrej Mika
Manželka:
1. Zuzana Miková *18232 +27.4.18642 Baranie

38. Juraj Mojžeš *18032 +25.4.18482 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Mojžešová *18052 +9.5.18502 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je manželkou Juraja.

39. Peter Murin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Murinová *6.5.18502 Baranie

40. Ján Osifčin

41. Michal Paraščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Paraščaková *25.5.18472 Baranie
2. Andrej Paraščak *6.18472 +10.7.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

42. Michal Polačok *18112 +28.6.18472
Potomkovia:
1. Anna rod. Polačková *18352 +20.7.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
2. Mária rod. Poľačková *18412 +9.7.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
3. Mikuláš Polačok *18432 +20.7.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.
4. ? Polačok *18452 +31.7.18472 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

43. Ján Poskuňak
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Poskuňaková *5.4.18502 Baranie

44. Mária Semanová *18172 +3.2.18542 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že bola už vdova a našli ju zamrznutú v lese.

45. Zuzana Smotrilová *17932 +29.1.18692 Baranie

46. Michal Straka *18652 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Manželka:
1. Mária Straková rod. Gecyová *3.5.18622 Baranie +17.6.18902 Baranie
- Sobáš: 12.11.18882 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
2. Anna Straková rod. Orlovská *16.9.18722 Baranie
- Sobáš: 22.9.18902 - Michal Straka
Potomkovia:
1. Ján Straka *9.9.18892 Baranie +6.3.18902 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.
2. Anna rod. Straková *18.8.18912 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.

47. Adam Štegena +6.6.18672
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Štegenová *24.6.18562 Baranie +4.11.18582 Baranie
2. Anna rod. Štegenová *24.6.18562 Baranie
3. Zuzana rod. Štegenová *17.1.18582 Baranie +12.2.18592 Baranie
4. Anna Starinská rod. Štegenová *28.12.18592 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský *18551 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský *26.9.18766 Ambrušovce 17 +28.1.18846 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská *26.8.18796 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *7.8.18816 Ambrušovce 7 +16.8.18816 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská *24.9.18826 Ambrušovce 5 +27.12.18836 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský *8.3.18856 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská *7.6.18886 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská *16.9.18934 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena *8.5.18612 Baranie
6. Michal Štegena *15.9.18622 Baranie +7.12.18622 Baranie
7. Mária rod. Štegenová *16.10.18632 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová *20.4.18652 Baranie
- Sobáš: 6.11.18872 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský *21.2.18646 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský *29.9.18894 Ambrušovce +1.11.18894 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská *6.4.18914 Ambrušovce
3. Pavol Starinský *27.8.18934 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová *15.12.18662 Baranie

48. Michal Šuťak
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Šuťak *22.1.18722 Baranie

49. Mária Timurová *18032 +15.9.18532 Baranie

50. Michal Uhrin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Uhrinová *6.3.18502 Baranie
2. Mária rod. Uhrinová *15.8.18522 Baranie

51. Ján Vančík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mikuláš Vančík *18462 +30.4.18482 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Jána.
2. Peter Vančík *3.7.18472 Baranie

 1. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 3. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 4. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 5. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
 6. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 7. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Timura, Baranya, príchod do New Yorku 18.11.1899, 17 ročný, meno lode - Oldenburg, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 8. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 
Prečítané: 1519x, publikované: 21.6.2017, posledná modifikácia: 21.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS