20.08.2018
01:16:09
05:34 | 19:42
15:49 | 00:47+
Fáza Mesiaca:
bude 26.8.
Jesenná rovnodennosť:   23.09.2018 03:54  
Perihélium:   03.01.2019 ~ 06h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Ambrušovce v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Ambrušovce, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu a zároveň usporiadať jednotlivé rodiny podľa čísla domu, ktorý obývali. Pre osadu Ambrušovce, ktorá bola od roku 1830 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Hradisku, bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Hradisko. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Drienica (Šoma) a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa. Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896. Z roku 1868 chýbajú v matrike obce Hradisko matričné záznamy a tak, a to samozrejme aj z iných dôvodov, nemôže byť v tomto prehľade uvedený kompletný zoznam obyvateľov.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Zobraziť referencie

Dom číslo 1

1. Jozef Bors Hudak *1829 Ambrušovce
Mal prezývku Hudak (v rodnom liste dcéry Kataríny). Bol pravdepodobne mladším bratom Jána Hudaka Borsa z Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária Mihalková rod. Borsová *1853 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.1873 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.1895 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Manžel:
2. Ján Mihalik Mihalko *1849
- Sobáš: 20.10.1873 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko *12.12.1874 Ambrušovce 19 +14.2.1875 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková *14.3.1876 Ambrušovce
3. Ján Mihalko *1877 Ambrušovce +8.11.1880 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik *24.8.1882 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková *23.1.1885 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik *8.8.1887 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.1
7. Katarína rod. Michaliková *4.9.1890 Ambrušovce
2. Juraj Bors *2.5.1855 Baranie
V sčítaní uvedený rok narodenia 1856.
3. Anna rod. Hudaková Borsová
V krstnom liste jej syna Štefana, je uvedené, že bola slobodná matka a bola dcérou Jozefa Hudaka. Narodila sa pravdepodobne niekedy po roku 1871.
Potomkovia:
1. Štefan Hudak Bors *6.11.1893 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
4. Štefan Bors *1860 Ambrušovce
5. Katarína rod. Borsová *19.6.1862 Ambrušovce 19
Otec v rodnom liste uvedený ako Jozef Hudak, matka Zuzana Mertinová.
6. Zuzana rod. Borsová *14.9.1864 Ambrušovce 1
V sčítaní z 1869 sa uvádza rok 1865
7. Zuzana rod. Borsová *27.7.1866 Ambrušovce 1
8. Alžbeta rod. Borsová *21.2.1869 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.1894 - Ján Lazorčak
9. Julianna rod. Borsová *1.7.1871 Ambrušovce 1 +19.4.1873 Ambrušovce 1


Dom číslo 2

2. Timotej Uhľar alias Tomko *1807 Javorina (Spiš)
Manželka:
2. Mária Uhľarová rod. Hojsaková *1842 +7.4.1878 Drienica
V úmrtnom liste sa uvádza, že bola manželkou Konštantína Adamčíka a mala 35 rokov. Pochovaná bola 9.4. v Šome.
Informácia o roku narodenia z úmrtného listu.
Potomkovia:
1. Mária rod. Uhľarová *1.5.1856 Ambrušovce 14
V ščítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1858. V krstnom liste matka uvedená ako Anna Chodobová.
2. Katarína rod. Uhľarová *6.5.1861 Baranie +12.1.1863 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
3. Jozef Uhľar *19.8.1864 Ambrušovce 2 +1.11.1864 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
4. Ján Uhľar Timko *3.6.1869 Ambrušovce 2 +25.3.1873 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Mária Hojsaková.
V úmrtnej knihe jeho uvedený ako syn Konštantína Timka a že sa volá Ján Timko.
5. Anna rod. Uhľarová *18.10.1871 Ambrušovce
Ako otec sa spomína Constantinus Uhľar
6. Mária rod. Tomková *7.8.1874 Ambrušovce 14
Otec uvedený ako Konštantín Tomko. Matka Mária Hojsaková.
7. Zuzana rod. Tomková *20.4.1880 Ambrušovce 14
V krstnom liste uvedený otec Konštantín Tomko, matka Mária Straková.
8. Štefan Adamčík Tomko *18.3.1883 Ambrušovce


Dom číslo 3

3. Teodor Šveda *1805 +2.3.1863 Ambrušovce 3
V matrike obce Livov je zo dňa 27.8.1824 zmienka o narodení Zuzany Švedovej, otec Teodor Šveda, matka Anna.
Manželka:
1. Mária Chovanová Švedová *1820 +20.6.1876 Ambrušovce 3
- Sobáš: 12.7.1863 - Mikuláš Telek Chovan
V sobášnom liste z roku 1863, Mikuláš spomenutý ako Telek alias Chovan, 29 ročný sluha. Manželka Mária Švedová, vdova, 43 ročná.
V úmrtnom liste uvedená ako manželka Mikuláša Teleka Chovana vo veku 60 rokov.
Potomkovia:
1. Ján Šveda *15.1.1839
- Sobáš: 15.2.1870 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Manželka:
1. Anna Švedová rod. Starinská *1845 +26.1.1870 Ambrušovce 3
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková *22.4.1849
- Sobáš: 15.2.1870 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Potomkovia:
1. Mária rod. Švedová *1866
- Sobáš: 11.2.1889 - Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
Podľa sobášneho listu sa Mária narodila okolo roku 1869.
2. Juraj Šveda *1.4.1869 Ambrušovce 16
3. Štefan Šveda *8.3.1871 Ambrušovce 3 +16.4.1873 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda *3.1.1874 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.2
5. Anna rod. Švedová *27.11.1875 Ambrušovce 3
6. Andrej Šveda *31.1.1879 Ambrušovce 3 +25.12.1880 Ambrušovce 3
7. Štefan Šveda *3.9.1882 Ambrušovce 3 +23.3.1894 Ambrušovce
Príbuzní:
1. Mária *1785
Bola pravdepodobne matkou Teodora (1805) alebo jeho manželky Márie. V čase sčítania v roku 1869 bola uvádzaná ako vdova.
2. Teodor Šveda
Manželka:
Potomkovia:
2. Eva rod. Švedová *30.4.1860 Ambrušovce 3
Krstná bola Mária Jasenská
3. Adam Šveda *30.4.1860 Ambrušovce 3
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho
3. Katarína Hojsaková rod. Švedová *1844 +3.3.1888 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.1866 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
Manžel:
1. Ján Hojsak *1842
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková *17.1.1870 Ambrušovce +13.3.1884 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková *5.5.1872 Ambrušovce 12 +24.5.1878 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková *8.6.1874 Ambrušovce
4. Ján Hojsak *24.6.1876 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak *1.9.1878 Ambrušovce 9 +29.1.1884 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak *23.8.1881 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková *26.1.1884 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková *12.5.1886 Ambrušovce 14
4. Alžbeta rod. Švedová *1848
- Sobáš: 22.11.1869 - Adam Šveda, Livovská Huta, 27 ročný
5. Zuzana rod. Švedová *1852
- Sobáš: 14.6.1875 - Ján Mackanič, syn Juraja, Olejníkov, 26 ročný
Dcéra zomrelého Teodora


Dom číslo 4

4. Andrej Čundra *1796 +8.3.1866 Ambrušovce 4
Jeho manželka sa pravdepodobne volala Anna, pozri kniha príjmov farnosti Hradisko - 30.4.1865
Potomkovia:
1. Andrej Čundra
- Sobáš: 12.11.1866 - Anna Osifčinová, Závadka, 16 ročná
Bude to asi brat Michala Čundru. Bývali v rodičovskom dome Ambrušovce 4
2. Michal Čundra *1825 +19.11.1872
Pri úmrtí uvádzaný vek 49 rokov, rok narodenia teda možno 1823.
Manželka:
1. Mária Čundrová rod. Lipková *1826
- Sobáš: 14.7.1874 - Jozef Jarabka Jarabek
V sobášnom liste uvedená ako vdova po zomrelom Michalovi, avšak otázny rok narodenia 1842. Jozef bol synom zomrelého Andreja.
Potomkovia:
1. Ján Čundra *30.1.1860 Ambrušovce 4 +6.2.1875 Ambrušovce 4
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865
2. Michal Čundra *21.9.1862 Ambrušovce 4
- Sobáš: 11.10.1886 - Anna Čundrová rod. Husárová
Manželka:
1. Anna Čundrová rod. Husárová *1859
- Sobáš: 11.10.1886 - Michal Čundra
3. Mária rod. Čundrová *5.8.1866 Ambrušovce 4


Dom číslo 5

5. Michal Drobňák *1845 +12.11.1891 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
Manželka:
1. Mária Drobňáková rod. Timurová *1846 +6.2.1875 Ambrušovce 5
2. Mária Drobňáková rod. Starinská *1853 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.1875 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Potomkovia:
1. Štefan Drobňák *1.2.1872 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Timurová.
2. Mária rod. Drobňáková *9.8.1873 Ambrušovce
- Sobáš: 15.9.1895 - Štefan Varga, 25 ročný, syn Jána zo Stariny.

6. Michal Drobňák *1810 Dubovica +16.5.1873
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Manželka:
1. Eva Drobňáková rod. Semanová *6.5.1827 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Potomkovia:
1. Ján Drobňák *1850
- Sobáš: 24.11.1873 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Manželka:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová *1854
- Sobáš: 24.11.1873 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková *17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková *1.4.1876 Ambrušovce 9 +2.8.1877 Ambrušovce
4. Andrej Drobňák *10.11.1860 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
5. Jozef Drobňák *27.2.1863 Ambrušovce 5 +8.3.1863 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
6. Jozef Drobňák *28.6.1864 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
8. Juraj Drobňák *29.4.1872 Ambrušovce 5 +1.8.1872 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 6

7. Ján Majernik - Basista *1835 Ambrušovce
V sčítaní sa uvádza ako Ján Michalik. Ide nepochybne o Jána Majerníka, jednak v súvislosti s menami a rokmi narodenia detí a manželky, ale aj následnosťou pri sčítavaní, nasledoval za Michalom Drobňakom.
Manželka:
1. Mária Majerniková rod. Osifčinová *1842 Ambrušovce
Umrela pravdepodobne v roku 1868. Z tohto roku chýbajú matričné záznamy a od roku 1870 sa už ako matka Jánových detí spomína Mária Nováková. V úmrtnej knihe je však zo dňa 16.12.1885 záznam o úmrtí Márie Osifčinovej, vek 60.
Potomkovia:
1. Štefan Majernik *3.6.1862 Ambrušovce 6 +23.3.1863 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Osifčinová.
2. Anna rod. Majerníková *10.11.1865 Ambrušovce 6
- Sobáš: 14.7.1890 - Daniel Jarkovský, 26 ročný, Šoma
Matka uvedená Mária Osifčinová.
V sobášnom liste spomínaná ako Anna Mihaliková.
3. Ján Majerník Basista *1868 Ambrušovce 6 +28.4.1876 Ambrušovce 6
V úmrtnom liste uvedený vek 8 rokov. Narodil sa v roku 1868, z ktorého chýbajú matričné záznamy.
4. Štefan Basista *10.6.1870 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
5. Michal Basista *5.1.1873 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Basista - Starinský Ján, matka Mária Nováková.
6. Juraj Majernik *10.8.1875 Ambrušovce 3 +16.11.1884 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
7. Ján Majernik *13.4.1878 Ambrušovce 6
8. Mária rod. Majerníková *16.8.1880 Ambrušovce 6 +1.11.1880 Ambrušovce 6
9. Andrej Majernik *16.4.1882 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Ján Majernik Starinský


Dom číslo 7

8. Peter Jasenský
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková
15.2.1882 sa pravdepodobne ako vdova vo veku 45 rokov vydáva v Ľutine za Andreja Kapitána, 52 ročného vdovca z Ľutiny.
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský *10.5.1863 Ambrušovce 7
Matka sa v rodnom liste udáva ako Mária Kučerová.
2. Michal Jasenský *6.10.1865 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Babčíková.


Dom číslo 8

9. Jozef Pjatek Poľaček *1810 Livov
Pri narodení vnučky Kristíny jeho dcére Anne sa spomína aj jeho druhé meno Poľaček. Pri narodení vnuka Jána (1876) je ako otec uvedený Jozef /junior/, teda Jozef senior ešte pravdepodobne žil. V matrike obce Livov sa spomína meno Ján Pjontek (otec pri narodení Anny 4.6.1826), možno otec Jozefa Pjateka.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Drobňaková *1824 Dubovica +7.2.1885 Ambrušovce 8
V úmrtnom liste uvedený vek 61 rokov. Rok narodenia teda 1824. V sčítaní z 1869 bol uvedený rok narodenia 1820.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *16.5.1841 Ambrušovce +1859 Ambrušovce
17.4.1859 zmienka z účtovnej knihy farnosti Hradisko, kde Jozef a Mária Poľačekovci prispievajú na službu za zomrelého syna Jána.
2. Mária Novaková rod. Polačková *1842 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.1866 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
Manžel:
Potomkovia:
1. Ján Novak *17.9.1862 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková *22.9.1864 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková *2.3.1866 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková *1867 Baranie
5. Jozef Novak *12.3.1868 Baranie +29.10.1868 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak *20.8.1869 Baranie +6.2.1875 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak *26.1.1872 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková *1.5.1874 Baranie
9. Ján Eliáš Novak *1.8.1876 Baranie +23.3.1877 Baranie
10. Andrej Novak *21.3.1878 Baranie
3. Jozef Pjatek Poľaček *27.2.1849 +18.6.1878 Ambrušovce 8
- Sobáš: 23.6.1872 - Eva Pjateková rod. Pažinová
Pri narodení syna Jána (1876) sa spomína ako Poľaček.
V sčítaní z roku 1869 sa uvádza rok narodenia 1853, pri jeho sobáši je uvedený rok 1848, v matrike z Terne však rok narodenia 1849.
Jozef - Ambrušovce 8. Eva Pažinová, dcéra Michala, Hradisko 34
Manželka:
1. Eva Pjateková rod. Pažinová *1848 Hradisko 34
- Sobáš: 23.6.1872 - Jozef Pjatek Poľaček
Potomkovia:
1. Anna rod. Pjateková *23.5.1874 Ambrušovce
2. Ján Poľaček *24.9.1876 Ambrušovce 8
4. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková *1851
- Sobáš: 23.2.1873 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Manžel:
1. Ján Starinský *1851 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Kristína rod. Poľačeková *6.5.1872 Ambrušovce 8
Bola dcérou slobodnej matky, otec sa neuvádza.
2. Ján Starinský *8.11.1874 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská *30.10.1876 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský *16.6.1879 Ambrušovce 5
5. Juraj Pjatek *1856
- Sobáš: 15.11.1880 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Maďarová *21.9.1862 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.1880 - Juraj Pjatek
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek *21.2.1885 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.3
3. Mária rod. Pjateková *20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková *21.10.1887 Ambrušovce +18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková *25.12.1889 Ambrušovce +9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková *22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek *11.11.1893 Ambrušovce +9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková *20.6.1895 Ambrušovce
6. Mária Juričová rod. Pjateková *13.10.1859
- Sobáš: 24.11.1879 - Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.
V sčítaní z roku 1869 udávaný rok narodenia 1861. V sobášnom liste z roku 1874 je dátum narodenia 13.10.1859.


Dom číslo 9

10. Bašili Hodoba *7.2.1826 Bogliarka
V sčítaní uvádzaný ako Vasko Hodaba. V matrike obce Kružlov 10.11.1822 záznam o narodení Michala Hodabu, brat Vasiľa. Otec uvedený Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová. Basilius sa narodil 7.2.1826.
Matrika Kružlov - narodenie 7.2.1826 - Otec Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová *1854
- Sobáš: 24.11.1873 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Manžel:
1. Ján Drobňák *1850
- Sobáš: 24.11.1873 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková *17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková *1.4.1876 Ambrušovce 9 +2.8.1877 Ambrušovce


Dom číslo 10

11. Peter Burik *1812 Lukov +16.9.1876 Ambrušovce 10
V úmrtnom liste uvedený vek 56 rokov, rok narodenia pravdepodobne mohol byť aj okolo 1820.
Manželka:
1. Zuzana Buriková rod. Maďarová *1828 +15.9.1863 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Juraj Burik *1856 +20.3.1863 Ambrušovce 10
2. Alžbeta Buriková *1860 +9.3.1863 Ambrušovce 10
3. Anna rod. Buriková *13.4.1862 Ambrušovce 10 +1.1.1863 Ambrušovce 10
4. Michal Burik *10.9.1864 Ambrušovce 10
- Sobáš: 11.3.1888 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
V sobášnom liste uvedená Anna Hojsaková, 31. ročná vdova, Ambrušovce.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová *1857
- Sobáš: 11.3.1888 - Michal Burik
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Burik *17.2.1889 Ambrušovce +14.7.1890 Ambrušovce
2. Mária rod. Buriková *1.7.1890 Ambrušovce
3. Anna rod. Buriková *4.1.1892 Ambrušovce
4. Michal Burik *23.7.1893
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková.
5. Juraj Burik *4.5.1895 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková
5. Anna rod. Buriková *29.10.1866 Ambrušovce 10 +13.5.1875 Ambrušovce 10
6. Mária rod. Buriková *1868 +1.1.1869 Ambrušovce 10
7. Peter Andrej Burik *10.11.1869
- Sobáš: 9.10.1893 - Mária Kovaľová, 24 ročná, dcéra Jána.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Orlovská, krstná matka Mária Osifová - Orlovská.
8. Mária rod. Buriková *10.2.1872 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Eva rod. Buriková *15.2.1894 Ambrušovce
Narodila sa slobodnej matke.
9. Ján Burik *30.10.1874 Ambrušovce 10
10. Anna rod. Buriková *1.6.1877 Ambrušovce


Dom číslo 11

12. Andrej Maďar *1826
Manželka:
1. Zuzana Maďarová rod. Koscelniková *1830 Geraltov +6.2.1875
V úmrtnom liste sa neuvádza meno manžela, iba "manželka Maďara", ani číslo domu. Podľa veku ide o Andrejovu manželku.
Potomkovia:
1. Ján Maďar *1851 +7.10.1885 Ambrušovce 11
V úmrtnom liste uvedený vek 34, teda rok narodenia bol okolo 1851. V sčítaní z 1869 bol rok narodenia 1857.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová *14.12.1876 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar *16.10.1878 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar *19.3.1881 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar *15.9.1884 Ambrušovce 11
V rodnom liste uvedená matka Anna Snaková.
2. Mária Mašľarová rod. Maďarová *14.11.1857
- Sobáš: 26.11.1877 - Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár
V sobášnom liste uvedený dátum narodenia 14.11.1857
3. Andrej Maďar *1858
Manželka:
1. Anna Maďarová rod. Jasenská
Je možné, že ide o dcéru Petra Jasenského, pretože v krstnom liste syna Andreja bola uvedená ako Anna Petriková.
Potomkovia:
1. Andrej Maďar *20.9.1878 Ambrušovce 11 +24.8.1879 Ambrušovce 11
V rodnom liste je matka Anna Jasenská, ale môže ísť aj o inú osobu mimo Ambrušoviec, chýba sobášny list. Bude to syn Andreja mladšieho.
2. Ján Maďar *30.6.1880 Ambrušovce 11
3. Andrej Maďar *24.9.1882 Ambrušovce 11
Matka spomenutá v rodnom liste ako Anna Petriková.
4. Juraj Maďar *24.4.1860 Ambrušovce 11 +5.11.1861 Ambrušovce 12
Krstná bola Anna Blaščáková z Baranieho
5. Juraj Maďar *14.9.1863 Ambrušovce 11
6. Anna rod. Maďarová *23.4.1866 Ambrušovce 11
V sčítaní z 1869 dátum narodenia 1865
7. Michal Maďar *1869 +5.4.1873 Ambrušovce 11
8. Katarína rod. Maďarová *15.3.1873 Ambrušovce 11 +16.4.1876 Ambrušovce 11


Dom číslo 12

13. Juraj Maďar *1770 +2.3.1866 Ambrušovce 12
Manželka:
1. Alžbeta Maďarová *1791 +7.11.1869 Ambrušovce 12

14. Ján Maďar *1835
Manželka:
1. Katarína Maďarová rod. Tokarová *1840 +6.2.1875 Ambrušovce 12
2. Mária Maďarová rod. Fenďová
Bude to asi Mária Fenďová, dcéra Lejka z Baranieho.
Potomkovia:
1. Ján Maďar *11.2.1860 Ambrušovce 12 +24.9.1861 Ambrušovce 12
2. Mária Pjateková rod. Maďarová *21.9.1862 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.1880 - Juraj Pjatek
Manžel:
1. Juraj Pjatek *1856
- Sobáš: 15.11.1880 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek *21.2.1885 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.4
3. Mária rod. Pjateková *20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková *21.10.1887 Ambrušovce +18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková *25.12.1889 Ambrušovce +9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková *22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek *11.11.1893 Ambrušovce +9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková *20.6.1895 Ambrušovce
3. Juraj Maďar *25.8.1864 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.1888 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Manželka:
1. Mária Maďarová rod. Orlovská *17.11.1869 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.1888 - Juraj Maďar
Potomkovia:
1. Štefan Maďar *29.12.1888 Baranie +24.3.1890 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar *22.2.1890 Baranie +11.6.1890 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová *6.7.1891 Baranie
4. Anna rod. Maďarová *1867 +12.1.1869 Ambrušovce 12
5. Štefan Maďar *19.6.1869 Ambrušovce 12
6. Anna rod. Maďarová *28.12.1871 Ambrušovce 12 +21.10.1875 Ambrušovce 12
7. Katarína rod. Maďarová *16.4.1874 Ambrušovce 11
8. Mária rod. Maďarová *30.4.1876 Baranie
Miesto narodenia v rodnom liste uvedené Baranie. Rodný list vo farnosti Drienica.
9. Anna rod. Maďarová *12.10.1877 Ambrušovce 12 +19.2.1884 Ambrušovce 12
10. Alžbeta rod. Maďarová *1.8.1881 Ambrušovce 11
11. Ján Maďar *6.1.1884 Ambrušovce 12
12. Mária rod. Maďarová *19.9.1887 Ambrušovce
13. Zuzana rod. Maďarová *14.1.1890 Ambrušovce
14. Katarína rod. Maďarová *2.12.1892 Ambrušovce
15. Anna rod. Maďarová *30.5.1895 Ambrušovce


Dom číslo 13

15. Michal Hojsak *8.9.1811 Lukov - Venécia +9.11.1887 Ambrušovce 
Otec Ján Hojsak, matka Mária. Krstní: Michal Kocur, Mária Lešenková
V úmrtnom liste z roku 1887 sa uvádza vek 80 rokov.
Manželka:
1. Anna Hojsaková *1820 Geraltov +24.5.1878 Ambrušovce 12
V úmrtnom liste vek 56 rokov, rok narodenia možno aj 1822.
Potomkovia:
1. Ján Hojsak *1842
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Manželka:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová *1844 +3.3.1888 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.1866 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
2. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.1860 Baranie
- Sobáš:
29.10.1883 - Michal Fenďa
19.6.1888 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková *17.1.1870 Ambrušovce +13.3.1884 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková *5.5.1872 Ambrušovce 12 +24.5.1878 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková *8.6.1874 Ambrušovce
4. Ján Hojsak *24.6.1876 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak *1.9.1878 Ambrušovce 9 +29.1.1884 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak *23.8.1881 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková *26.1.1884 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková *12.5.1886 Ambrušovce 14
9. Andrej Hojsak *9.2.1889 Ambrušovce +9.3.1889 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
10. Andrej Hojsak *29.1.1890 Ambrušovce
11. Juraj Hojsak *2.5.1891 Ambrušovce +21.10.1894 Ambrušovce
12. Mária rod. Hojsaková *17.4.1893 Ambrušovce
13. Alžbeta rod. Hojsaková *1.4.1895 Ambrušovce
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková *22.4.1849
- Sobáš: 15.2.1870 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Manžel:
1. Ján Šveda *15.1.1839
- Sobáš: 15.2.1870 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Potomkovia:
1. Štefan Šveda *8.3.1871 Ambrušovce 3 +16.4.1873 Ambrušovce 3
2. Ján Šveda *3.1.1874 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.5
3. Anna rod. Švedová *27.11.1875 Ambrušovce 3
4. Andrej Šveda *31.1.1879 Ambrušovce 3 +25.12.1880 Ambrušovce 3
5. Štefan Šveda *3.9.1882 Ambrušovce 3 +23.3.1894 Ambrušovce
3. Andrej Hojsak *1855
Potomkovia:
4. Michal Hojsak *1858 +20.3.1879 Ambrušovce 13
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1860.
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia bude 1858.


Dom číslo 14

16. Juraj Soroka
Uvádzaný aj ako Juraj Soročka
Potomkovia:
1. Michal Soroka *1821 Lenartov
Niekedy po roku 1858 sa presťahoval z Baranieho do Ambrušoviec. V matrike Malcova v roku 1821 záznam o narodení Michala - otec Juraj Soročka, matka Zuza...
V krstnom liste Štefana Gecyho (29.8.1858) z Baranieho, ktorému bol Michal krstým otcom sa uvádza, že bol obyvateľ Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Soroková *1848 +30.10.1864 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Soroková *1857
- Sobáš: 10.11.1873 - Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.
Pri sobáši uvedený rok narodenia 1851.
3. Juraj Soroka *1858 +14.3.1863 Ambrušovce 14
5. Juraj Soroka *20.3.1860 Ambrušovce 14
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho, krstný Michal Starinský
6. Katarína rod. Soroková *23.10.1864 Ambrušovce 14
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865


Dom číslo 15

17. Zuzana rod. Maďarová
Potomkovia:
1. Matej Maďar *1.11.1864 Ambrušovce 15 +7.2.1865 Ambrušovce 15

18. Mária Fecková rod. Starinská *1842
- Sobáš: 11.6.1862 - Andrej Fecko (28) Ľutina

19. Michal Hojsak +1888
Rok úmrtia odhadnutý zo sobášneho listu jeho manželky, kde si brala Michala Burika a bola uvedená ako vdova.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová *1857
- Sobáš: 11.3.1888 - Michal Burik
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Štefan Hojsak *20.8.1881 Ambrušovce 15
2. Ján Hojsak *1.1.1885 Ambrušovce

20. Ján Starinský *1868 +7.1.1870 Ambrušovce 15
Syn Jána Starinského

21. Michal Starinský *1814 Starina +12.2.1892 Ambrušovce
- Sobáš: 3.2.1839 - Anna Starinská rod. Jasenská
Michal podľa sobášneho listu, kde sa uvádza vek 21 rokov, by sa mal narodiť v roku 1818 a Anna 17 ročná v roku 1822 (sedí s rokom získaným zo sčítania 1869)
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Jasenská *1822 Livov
- Sobáš: 3.2.1839 - Michal Starinský
Potomkovia:
1. Michal Starinský *1840
- Sobáš: 3.11.1862 - Mária Starinská rod. Švedová
Bol synom Michala Starinského, vyplýva to jednak z toho, že spolu bývali v jednom dome, ale aj podľa parcelného protokolu, kde sa uvádza Michal Starinský mladší.
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Švedová *1842
- Sobáš: 3.11.1862 - Michal Starinský
Sobášny list 3.11.1962
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.2.1863 Ambrušovce 15
V sčítaní z roku 1869 má rok narodenia 1865
2. Katarína rod. Starinská *25.12.1864 Ambrušovce 15 +2.2.1865 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská *10.5.1866 Ambrušovce 15
- Sobáš: 24.4.1887 - Andrej Hojsak, Geraltov, *1852
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok 1867
4. Štefan Starinský *1.1.1869 Ambrušovce 17 +22.1.1870 Ambrušovce 17
5. Mikuláš Starinský *14.1.1871 Ambrušovce
6. Michal Starinský *1.3.1873 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská *20.6.1875 Ambrušovce 15
- Sobáš: 15.10.1894 - Ján Kušnir
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.1895 +30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.1895 +30.7.1895
8. Katarína rod. Starinská *9.6.1878 Ambrušovce 9
9. Alžbeta rod. Starinská *1.7.1880 Ambrušovce +4.2.1884 Ambrušovce 4
10. Zuzana rod. Starinská *6.12.1883 Ambrušovce 4
2. Anna Putkajová rod. Starinská *1844
- Sobáš: 19.9.1864 - Putkaj Jozef, Ľutina 16, 36 ročný
3. Ján Starinský *1851 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková *1851
- Sobáš: 23.2.1873 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Ján Starinský *8.11.1874 Ambrušovce 15
2. Mária rod. Starinská *30.10.1876 Ambrušovce 15
3. Štefan Starinský *16.6.1879 Ambrušovce 5
4. Zuzana rod. Starinská *1852 Ambrušovce
5. Andrej Starinský *1857 Ambrušovce
- Sobáš: 20.10.1879 - Anna Starinská rod. Timurová
Timurová Anna, 20 ročná, dcéra Andreja Timuru z Baranieho. Je ale možné, že ide o Michala Timuru, ten mal dcéru narodenú 14.3.1859.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská *7.10.1880 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
2. Ján Starinský *8.7.1883 Ambrušovce 15 +20.3.1885 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
3. Štefan Starinský *20.8.1884 Ambrušovce 15 +13.7.1885 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Mária Timurová.
4. Alžbeta rod. Starinská *1.10.1886 Ambrušovce
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
5. Ján Starinský *15.6.1889 Ambrušovce
6. Michal Starinský *28.1.1891 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská *23.3.1892 Ambrušovce +21.4.1892 Ambrušovce
8. Veronika rod. Starinská *6.5.1893 +10.6.1893 Ambrušovce
9. Zuzana rod. Starinská *24.8.1894 Ambrušovce
6. Katarína rod. Starinská *11.2.1860 Ambrušovce 15 +2.12.1860 Ambrušovce 15
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho
7. Mikuláš Starinský *12.12.1862 Ambrušovce 15 +1.1.1863 Ambrušovce 15
Krstná matka spomenutá ako Mária Hudáková
8. Štefan Starinský *21.2.1864 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Manželka:
1. Zuzana Starinská rod. Štegenová *20.4.1865 Baranie
- Sobáš: 6.11.1887 - Štefan Starinský
Potomkovia:
1. Ján Starinský *29.9.1889 Ambrušovce +1.11.1889 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská *6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský *27.8.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Katarína rod. Starinská *1869 Ambrušovce +26.3.1873 Ambrušovce 15


Dom číslo 16

22. Eliáš Varga
Manželka:
Potomkovia:
1. Matej Varga *16.12.1829 Starina +6.2.1875 Ambrušovce 16
- Sobáš: 20.10.1862 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Otec Eliáš Varga, matka Katarína Sedláková.
V úmrtnom liste uvedený vek 46 rokov.
Manželka:
1. Anna Vargová rod. Jurenčaková *1838
- Sobáš:
20.10.1862 - Matej Varga
10.5.1875 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Anna rod. Vargová *1861 +1.11.1861
2. Ján Varga *30.9.1862 Ambrušovce 16 +13.2.1863 Ambrušovce 16
3. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.1864
- Sobáš:
24.10.1881 - Ján Starinský
24.1.1887 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Manžel:
1. Ján Starinský *1860 Ambrušovce +10.11.1886 Ambrušovce
2. Michal Timura *23.5.1866 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.1.1886 Ambrušovce
2. Mária rod. Timurová *3.3.1888 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
3. Anna rod. Timurová *14.6.1890 Ambrušovce
4. Alžbeta rod. Timurová *7.7.1894 Ambrušovce
4. Anna Timurová rod. Vargová *1868
- Sobáš: 24.1.1887 - Ján Timura
Manžel:
1. Ján Timura *9.12.1863 Baranie
- Sobáš: 24.1.1887 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Ján Timura *12.5.1888 Baranie
2. Anna rod. Timurová *15.3.1892 Baranie
5. Štefan Varga *6.4.1871 Ambrušovce 16 +16.5.1871 Ambrušovce 16
6. Katarína rod. Vargová *27.7.1873 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.1893 - Štefan Timura
Manžel:
1. Štefan Timura *23.9.1870 Baranie
- Sobáš: 17.7.1893 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Potomkovia:
1. Ján Timura *24.3.1894 Baranie


Dom číslo 17

23. Matej Starinský *1785 +17.4.1865 Ambrušovce 17
Manželka:
1. Helena Starinská *1787 +13.4.1865 Ambrušovce 17
Potomkovia:
1. Andrej Starinský *1829 Starina
- Sobáš: 10.5.1875 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Andrejov vek 43 rokov (*1832), Anna 31 rokov (*1844).
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Čorbová *1835 Snakov +6.2.1875
V úmrtnom liste z roku uvedený vek 40 rokov, teda rok narodenia pravdepodobne 1835. V sčítaní z roku 1869 bol uvedený vek 1826.
2. Anna Vargová rod. Jurenčaková *1838
- Sobáš:
20.10.1862 - Matej Varga
10.5.1875 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Mária Drobňáková rod. Starinská *1853 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.1875 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Manžel:
1. Michal Drobňák *1845 +12.11.1891 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
2. Gmitro Demeter Starinský *1855 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Štegenová *28.12.1859 Baranie 4
Potomkovia:
1. Ján Starinský *26.9.1876 Ambrušovce 17 +28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská *26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *7.8.1881 Ambrušovce 7 +16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská *24.9.1882 Ambrušovce 5 +27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský *8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Juraj Starinský *5.6.1887 Ambrušovce +21.7.1887 Ambrušovce
Ako matka sa v krstnom liste uvádza Anna Gerberiová
7. Alžbeta rod. Starinská *7.6.1888 Ambrušovce
8. Juraj Starinský *29.4.1890 Ambrušovce +6.7.1890 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
9. Štefan Starinský *29.4.1890 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
10. Katarína rod. Starinská *16.9.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
3. Ján Starinský *1860 Ambrušovce +10.11.1886 Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.1864
- Sobáš:
24.10.1881 - Ján Starinský
24.1.1887 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.1.1886 Ambrušovce
4. Andrej Starinský *1861 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská *23.3.1863 Ambrušovce
- Sobáš: 19.5.1884 - Konštantín Jurečko, Šoma 2, *1854
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1864.
Dátum narodenia v sobášnom liste 23.3.1863
6. Anna rod. Starinská *20.3.1866 Ambrušovce 17 +16.3.1874 Ambrušovce 17
7. Alžbeta rod. Starinská *22.1.1869 Ambrušovce
2. Ján Starinský *1837 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská *1859 +28.8.1860 Ambrušovce 17
2. Anna rod. Starinská *10.6.1861 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *27.2.1863 Ambrušovce 14 +3.7.1865 Ambrušovce 17
Uvedené, že mala 3 roky
4. Zuzana rod. Starinská *5.1.1865 Ambrušovce 17 +13.6.1865 Ambrušovce 17
5. Katarína rod. Starinská *15.3.1866 Ambrušovce 17 +1.1.1869 Ambrušovce 17
6. Julianna rod. Starinská *18.9.1870 Ambrušovce 17
- Sobáš: 6.10.1890 - Juraj Jasenský
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *24.6.1891 Ambrušovce
2. Ján Starinský *19.11.1892 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský *14.1.1894 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský *6.8.1895 Ambrušovce
7. Ján Starinský *14.2.1873 Ambrušovce 17 +4.5.1873 Ambrušovce 17
8. Juraj Starinský *22.5.1874 Ambrušovce 17
9. Ján Starinský *30.7.1877 Ambrušovce 17
10. Eva rod. Starinská *8.4.1880 Ambrušovce 17
11. Štefan Starinský *19.12.1882 Ambrušovce +15.2.1883
Sluhovia:
1. Anna Krupová *1825 Geraltov +31.5.1872
Vdova, umrela na týfus. V úmrtnom liste uvedený vek 55 rokov, teda rok narodenia možno 1817.
Potomkovia:
1. Ján Krupa *1846 Ambrušovce
2. Ján Drobňák *1855 Ambrušovce


Dom číslo 18

24. Jozef Jasenský *1821 Livov
Je možné, že po smrti manželky sa 2.6.1879 oženil v Ľutine s Máriou Gáborovou, 45 ročnou vdovou z Olejníkova. V sobášnom liste je však pravdepodobne chybou uvedený Ján a nie Jozef. V matrike obce Livov je 11.2.1827 zmienka o narodení Michala Jasenského (otec Jozef Jasenský, matka Zuzana Kobyľanská) - možno brat Jozefa.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Šuťáková *1828 Kríže +18.4.1879 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1830.
V úmrtnom liste uvedený vek 51 rokov.
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská *1852 Ambrušovce
- Sobáš: 14.6.1875 - Ján Semanik, 24 ročný, Hanigovce.
V čase sobáša mala Anna 22 rokov.
2. Ján Jasenský *1855 Ambrušovce +25.7.1873 Ambrušovce 19
V úmrtnej knihe spomenutý vek 20 rokov, rok narodenia asi 1853.
3. Andrej Jasenský *1857 Ambrušovce +16.7.1879 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia môže byť aj 1858.
4. Jozef Jasenský *10.3.1861 Ambrušovce 18
- Sobáš: 30.1.1887 - Mária Jasenská rod. Diačovská
Mária Diačovská, 21 ročná, dcéra Pavla z Červenej Vody.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Diačovská *1866 Červená Voda
- Sobáš: 30.1.1887 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská *18.5.1889 Ambrušovce
2. Štefan Jasenský *9.5.1894 Ambrušovce +19.5.1894 Ambrušovce
3. Ján Jasenský *4.6.1895 Ambrušovce
5. Juraj Jasenský *1863 Ambrušovce
6. Katarína rod. Jasenská *1.11.1863 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 má uvedený rok 1865
7. Juraj Jasenský *7.4.1866 Ambrušovce 18
- Sobáš: 6.10.1890 - Julianna rod. Starinská
Helena Starinská, dcéra Jána Starinského, Ambrušovce, 20 ročná. Ide určite o Julianu Starinskú, je to zrejmé z krstného listu dcéry Márie (1891)
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *24.6.1891 Ambrušovce
2. Ján Starinský *19.11.1892 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský *14.1.1894 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský *6.8.1895 Ambrušovce


Dom číslo 19

25. Ján Mihalik Mihalko *1849
- Sobáš: 20.10.1873 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Manželka:
1. Mária Mihalková rod. Borsová *1853 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.1873 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.1895 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko *12.12.1874 Ambrušovce 19 +14.2.1875 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková *14.3.1876 Ambrušovce
3. Ján Mihalko *1877 Ambrušovce +8.11.1880 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik *24.8.1882 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková *23.1.1885 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik *8.8.1887 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.6
7. Katarína rod. Michaliková *4.9.1890 Ambrušovce


Osoby s neznámym číslom domu

26. Anna rod. Poľačeková *1814 Ambrušovce
- Sobáš: 16.5.1864 - Kruppa Juraj, Richno (Spiš), 58 ročný

27. Juraj Adamčík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Adamčíková *20.10.1875 Ambrušovce
Rodný list vo farnosti Drienica.

28. Andrej Bačir

29. Andrej Basista

30. Ján Basista - Majernik

31. Ján Blaščak *1830 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová *20.7.1836 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak *24.4.1857 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková *3.8.1882 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *25.7.1884 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak *23.2.1886 Baranie +1.3.1886 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak *1.1.1887 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková *18.1.1889 Baranie +3.2.1889 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak *5.12.1889 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak *20.10.1891 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak *5.7.1893 Baranie
9. Juraj Blaščak *1896 Baranie +10.6.1896 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *9.12.1858 Baranie
3. Ján Blaščak *10.10.1860 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková *1862 Baranie
5. Michal Blaščak *4.1.1863 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková *12.7.1864 Baranie
7. Štefan Blaščak *1866 Baranie
8. Juraj Blaščak *28.11.1867 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová *1864 Drienica
- Sobáš: 19.5.1890 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak *25.1.1892 Baranie
2. Juraj Blaščak *5.1.1894 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková *3.1896 Baranie +22.4.1896 Baranie
9. Jozef Blaščak *6.2.1869 Baranie
10. Peter Blaščak *27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek *1865 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.1894 Baranie +20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak *8.6.1876 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková *18.1.1881 Baranie

32. Lukáš Bors *1804 +6.9.1849 Ambrušovce
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda údaj je nesprávny.
Manželka:

33. Simeon Bors *1785 +15.9.1853 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš bol v Livove
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká *1813
- Sobáš: 9.1.1848 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors *6.9.1813 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová *2.1.1817 +3.2.1854 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors *8.8.1819 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors *11.8.1824 Livovská Huta
- Sobáš: 25.1.1841 - Mária Borsová rod. Kušnírová
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová *19.9.1817 Geraltov +24.5.1876 Baranie
- Sobáš: 25.1.1841 - Ján Hudak Seman Bors
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová *12.6.1842 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková *6.4.1845 Ambrušovce +18.6.1859 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors *1850 Baranie
4. Alžbeta rod. Borsová *10.3.1854 Baranie
5. Štefan Hudak *3.12.1857 Baranie +24.2.1858 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak *20.7.1859 Baranie
7. Mária rod. Hudaková *16.2.1864 Baranie
8. Juraj Bors *3.2.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
9. Ján Bors *16.4.1873 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
10. Juraj Bors *3.5.1875 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
11. Jozef Bors *14.3.1877 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
12. Andrej Bors *26.4.1879 Baranie +24.5.1879 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
13. Mária rod. Borsová *4.4.1880 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
5. Eva Drobňáková rod. Semanová *6.5.1827 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák *1810 Dubovica +16.5.1873
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák *10.11.1860 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák *27.2.1863 Ambrušovce 5 +8.3.1863 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák *28.6.1864 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák *29.4.1872 Ambrušovce 5 +1.8.1872 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová

34. Andrej Červa

35. Ján Čiž
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Čiž *19.1.1840 Ambrušovce

36. Andrej Falat *1815
- Sobáš: 29.2.1873 - Mária Drutarovská, 46 ročná, Olejníkov.
Andrej mal v čase sobáša 58 rokov.

37. Anna Gerjaková
V knihe príjmov záznam, že 22.1.1843 už bola vdova. V matrike obce Starina zmienka o narodení Anny Geriakovej dňa 6.2.1834 - otec Ján Geriak, matka Anna Geriaková rod. Viroštoková.

38. Michal Ištok

39. Jozef Jasenský
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Jasenský *11.2.1827 Livov
2. Mária rod. Jasenská *17.6.1838 Ambrušovce

40. Andrej Kučera
Býval v Amrušovciach niekde v podnájme
Potomkovia:
1. Ján Kučera *1859 +13.7.1860 Ambrušovce

41. Ján Kurač
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Kuračová *15.9.1883 Ambrušovce

42. Michal Kušnir
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová *30.3.1836 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Manžel:
1. Ján Kusek *1836 ?
Potomkovia:
1. Ján Kusek *1865 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.1894 Baranie +20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek *20.2.1867 Baranie +19.6.1869 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek *3.11.1868 Baranie +20.12.1871 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko *20.1.1871 Baranie +20.12.1871 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková *14.9.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak *27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
7. Elizabeta Barbara rod. Kusková *16.3.1877 Baranie
8. Katarína rod. Kuseková *17.1.1880 Baranie +25.9.1896 Baranie
2. Jozef Kušnir Kuka *27.4.1839 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa niekedy pred rokom 1864 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *13.3.1864 Baranie
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
Nie je isté či je manželkou práve tohto Jozefa Kušnira, údaj čerpaný z rodného listu dcéry Anny.
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová *27.1.1890 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová *21.6.1891 Baranie +23.7.1891 Baranie
3. Mária rod. Kušnirová *3.1896 Baranie +19.5.1896 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová *7.6.1866 Ambrušovce +7.6.1866 Ambrušovce
3. Ján Kušnir *12.3.1868 Ambrušovce
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Zomrel zrejme niekedy koncom roku 1869, následne na to dali meno Ján ďalšiemu dieťaťu.
4. Ján Kušnir *4.1.1870 Baranie
- Sobáš: 15.10.1894 - Anna rod. Starinská
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.1895 +30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.1895 +30.7.1895
5. Adam Kušnir *24.10.1873 Baranie +23.5.1875 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová *16.2.1876 Baranie +23.11.1880 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová *21.2.1878 Baranie +18.4.1879 Baranie
8. Alžbeta rod. Kušnirová *20.5.1879 Baranie +16.11.1880 Baranie
9. Štefan Kušnir *4.4.1883 Baranie

43. Michal Ľaska *1804 Ratvaj +5.5.1848 Ambrušovce
Manželka:

44. Peter Maďar

45. Mária Majerniková

46. Ján Manik

47. Vasko Molčan

48. Andrej Ondzik

49. Alžbeta Peková rod. Maďarová *1818 +31.12.1893 Ambrušovce
- Sobáš: 15.5.1863 - Pek Štefan, Majdan, *1813

50. Onda Petrik
Manželka:

51. Eva Sabolová rod. Jurečaková *1847
- Sobáš: 22.2.1869 - Ján Sabol, Hradisko, 25 ročný

52. Onda Smotrila

53. Vasiľ Basilius Soroka

54. Michal Starinský
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Timurová
Je možné, že ide o Annu Timurovú, manželku Andreja Starinského.
Potomkovia:
1. Andrej Starinský *23.4.1888 +18.3.1889 Ambrušovce

55. Peter Starinský

56. Ján Šveda

57. Fecko Šveda

58. Štefan Tokár

59. Katarína Tokarová

60. Ján Varga *1805 Závadka +1.3.1845 Ambrušovce
Manželka:

61. Peter Varga

  1. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
    New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  2. Tamže. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
  3. Tamže. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  4. Tamže. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  5. Tamže. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
  6. Tamže. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 
Prečítané: 2063x, publikované: 14.6.2017, posledná modifikácia: 16.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Náhodná fotografia
Pylón na vrchole Minčola
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS