Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Babin Potok


Vývoj názvu obce:
Babapothokakuzy(1310)1 , also Babapataka(1371)2 , felso Babapataka(1371)2 , Balpathaka(1543)3 , Ball Pataka(1600)4

Farári:
Jakub: 133215
Obyvatelia:
Martin Horwath: 158716
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Babin Potok v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Babin Potok
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 747, str. 326
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39826
 3. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2658, fol. 119
 4. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655, fol. 312
 5. Tamže, Listina DL 39823
 6. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online, str. 454 Listina CCLV
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39823
 8. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online, str. 256 Listina CXXVIII
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 4483
 10. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online, str. 744 Listina CCCLXIV
 11. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39826
 12. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 150 Listina 1274/4
 13. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 97 Listina 384/7
 14. Tamže, str. 97 Listina 384/7
 15. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, str. 122 Listina 776
 16. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 159 Listina 1286/4
 
Prečítané: 43093x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS