Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Ambrušovce (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Ambrusovcze(1833)1 , Ambrusfalu(1837)2 , Abrusfalva(1841)1 , Ambrušovce(1865)3

Pôvod:
Jozef Lazorčak4
Mária rod. Jasenská5
Ján Čiž6
Ján Pjatek7
Mária rod. Semanová8
Anna rod. Hudaková9
Mária rod. Uhľarová10
Anna rod. Buriková11
Alžbeta rod. Starinská12
Ján Starinský13
Ján Hojsak14
Anna rod. Maďarová15
Ján Majernik16
Ján Jarabka17
Katarína rod. Starinská18
Michal Hojsak19
Andrej Maďar20
Ján Maďar21
Andrej Šveda22
Štefan Starinský23
Anna rod. Starinská24
Ilona rod. Buriková25
Eva rod. Starinská26
Zuzana rod. Tomková27
Ján Maďar28
Alžbeta rod. Starinská29
Mária rod. Majerníková30
Mária rod. Starinská31
Ján Mihalko32
Juraj Maďar33
Alžbeta rod. Maďarová34
Mária rod. Starinská35
Štefan Hojsak36
Štefan Hojsak37
Ján Pjatek38
Andrej Majernik39
Ján Starinský40
Štefan Mihalik41
Michal Starinský42
Štefan Šveda43
Katarína rod. Maďarová44
Andrej Maďar45
Katarína rod. Vargová46
Anna rod. Starinská47
Ján Šveda48
Štefan Starinský49
Katarína rod. Maďarová50
Štefan Adamčík Tomko51
Anna rod. Pjateková52
Ján Starinský53
Juraj Starinský54
Anna rod. Kuračová55
Katarína rod. Hojsaková56
Zuzana rod. Starinská57
Mária rod. Tomková58
Ján Maďar59
Mária rod. Drobňáková60
Anna rod. Hojsaková61
Ján Burik62
Marta rod. Buriková63
Ján Mihalko64
Štefan Starinský65
Anna rod. Starinská66
Štefan Maďar67
Jozef Jarabka68
Alžbeta rod. Mihaliková69
Juraj Majernik70
Štefan Pjatek71
Anna rod. Švedová72
Ján Starinský73
Mária rod. Mihalková74
Mária rod. Hojsaková75
Anna rod. Drobňáková76
Mária rod. Pjateková77
Ján Hojsak78
Alžbeta rod. Starinská79
Ján Poľaček80
Juraj Starinský81
Ján Starinský82
Andrej Mihalik83
Mária rod. Starinská84
Mária rod. Maďarová85
Anna rod. Maďarová86
Anna rod. Pjateková87
Ján Majerník Basista88
Mária rod. Timurová89
Katarína rod. Soroková90
Katarína rod. Starinská91
Anna rod. Poľačeková92
Zuzana rod. Borsová93
Zuzana rod. Starinská94
Michal Jasenský95
Anna rod. Majerníková96
Matej Maďar97
Štefan Starinský98
Michal Čundra99
Ján Čundra100
Alžbeta rod. Starinská101
Ján Maďar102
Katarína rod. Starinská103
Juraj Soroka104
Adam Šveda105
Eva rod. Švedová106
Juraj Maďar107
Andrej Drobňák108
Katarína rod. Starinská109
Ján Uhľar Timko110
Anna rod. Starinská111
Štefan Šveda112
Juraj Jasenský113
Anna rod. Hojsaková114
Anna rod. Maďarová115
Mária rod. Starinská116
Zuzana rod. Borsová117
Mária rod. Čundrová118
Anna rod. Buriková119
Štefan Starinský120
Alžbeta rod. Borsová121
Juraj Šveda122
Štefan Maďar123
Mária rod. Hojsaková124
Štefan Basista125
Julianna rod. Starinská126
Mikuláš Starinský127
Štefan Varga128
Julianna rod. Borsová129
Mária Novaková rod. Polačková130
Anna rod. Uhľarová131
Anna rod. Starinská132
Anna rod. Maďarová133
Anna rod. Buriková134
Mária rod. Buriková135
Štefan Majernik136
Juraj Drobňák137
Katarína rod. Borsová138
Ján Starinský139
Mária Pjateková rod. Maďarová140
Kristína rod. Poľačeková141
Ján Varga142
Michal Basista143
Mikuláš Starinský144
Ján Starinský145
Jozef Drobňák146
Mária rod. Starinská147
Jozef Jasenský148
Juraj Maďar149
Mária rod. Teleková150
Jozef Jasenský151
Jozef Drobňák152
Katarína rod. Jasenská153
Jozef Uhľar154
Michal Burik155
Juraj Maďar156
Anna rod. Kušnirová157
Štefan Drobňák158
Mária rod. Drobňáková159
Mária rod. Adamčíková160
Ján Hojsak161
Ján Starinský162
Štefan Hudak Bors163
Juraj Pjatek164
Andrej Jasenský165
Eva rod. Buriková166
Štefan Jasenský167
Alžbeta rod. Timurová168
Zuzana rod. Starinská169
Andrej Adamčík170
Štefan Bors171
Zuzana rod. Starinská172
Ján Starinský173
Andrej Starinský174
Katarína rod. Starinská175
Ján Drobňák176
Ján Krupa177
Gmitro Demeter Starinský178
Mária Drobňáková rod. Starinská179
Ján Starinský180
Andrej Starinský181
Katarína rod. Starinská182
Ján Majernik - Basista183
Mária Majerniková rod. Osifčinová184
Jozef Kušnir Kuka185
Anna Kušnirová rod. Uhľarová186
Ján Kušnir187
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová188
Ján Kusek189
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová190
Mária rod. Lazorčaková191
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová192
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková193
Juraj Orlovský194
Mária Maďarová rod. Orlovská195
Ján Blaščak196
Anna rod. Jasenská197
Ján Jasenský198
Andrej Jasenský199
Juraj Jasenský200
Jozef Bors Hudak201
Mária Mihalková rod. Borsová202
Andrej Hojsak203
Ján Burik204
Anna rod. Jasenská205
Ján Starinský206
Ján Starinský207
Anna rod. Pjateková208
Zuzana rod. Maďarová209
Andrej Hojsak210
Štefan Starinský211
Juraj Starinský212
Anna rod. Timurová213
Mária rod. Buriková214
Katarína rod. Michaliková215
Michal Starinský216
Katarína rod. Starinská217
Alžbeta rod. Pjateková218
Juraj Hojsak219
Mária rod. Jasenská220
Anna rod. Buriková221
Anna rod. Starinská222
Ján Starinský223
Katarína rod. Maďarová224
Mária rod. Hojsaková225
Pavol Starinský226
Katarína rod. Starinská227
Alžbeta rod. Hojsaková228
Juraj Burik229
Ján Jasenský230
Anna rod. Maďarová231
Anna rod. Pjateková232
Štefan Jasenský233
Obyvatelia:
Jozef Lazorčak240
Katarína Vargová rod. Sedláková241
Andrej Falat242
Mária rod. Gáborová243
Jozef Jasenský244
Juraj Soroka245
Jozef Jasenský246
Zuzana Jasenská rod. Kobyľanská247
Michal Kušnir248
Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová249
Ján Čiž250
Anna Čižová rod. Molčanová251
Ján Hudak Seman Bors252
Mária Borsová rod. Kušnírová253
Mária Ľasková254
Mária Borsová255
Anna Borsová rod. Potocká256
Eliáš Varga257
Zuzana Vargová258
Timotej Uhľar alias Tomko259 260
Michal Starinský261 262
Alžbeta Borsová Semanová263
Michal Starinský264 265
Michal Soroka266 267
Peter Burik268 269
Andrej Maďar270 271
Ján Maďar272 273
Michal Drobňák274 275
Michal Čundra276 277
Matej Varga278 279
Ján Hojsak280
Katarína Hojsaková rod. Švedová281
Michal Hojsak282 283
Jozef Pjatek Poľaček284 285
Juraj Maďar286
Andrej Čundra287
Ján Šveda288 289
Eva Sabolová rod. Jurečaková290
Alžbeta rod. Švedová291
Mária rod. Borsová292
Mária Basistová rod. Novaková293
Anna Gerjaková294
Jozef Pjatek Poľaček295 296
Peter Varga297
Ján Mihalik Mihalko298
Andrej Červa299
Ján Drobňák300 301
Peter Starinský302
Anna Drobňáková rod. Hodobová303
Eva Pjateková rod. Pažinová304
Bašili Hodoba305
Andrej Basista306
Jozef Jarabka Jarabek307
Mária rod. Starinská308
Zuzana rod. Švedová309
Anna rod. Vargová310
Anna Starinská rod. Štegenová311
Ján Majernik - Basista312
Anna Maďarová rod. Blaščaková313
Mária Majerniková rod. Osifčinová314
Mária Tomková rod. Straková315
Anna Starinská rod. Timurová316
Mária Fecková rod. Starinská317
Mária Maďarová rod. Fenďová318
Mária Starinská rod. Švedová319 320
Anna Hojsaková rod. Kušnirová321
Peter Jasenský322
Ján Kurač323
Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková324
Mária Kuračová rod. Jasenská325
Alžbeta Peková rod. Maďarová326
Anna Čundrová rod. Husárová327
Mikuláš Telek Chovan328
Anna Maďarová rod. Jasenská329
Mária Chovanová Švedová330
Katarína rod. Uhľarová331
Ján Timura332
Anna rod. Poľačeková333
Michal Starinský334
Anna Putkajová rod. Starinská335
Anna Starinská rod. Timurová336
Zuzana rod. Maďarová337
Andrej Starinský338
Teodor Šveda339
Fecko Šveda340
Mária Švedová rod. Borsová341
Onda Smotrila342
Andrej Čundra343
Andrej Kučera344
Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík345
Jozef Bors Hudak346 347
Štefan Tokár348
Teodor Šveda349
Mária Majerniková350
Matej Starinský351
Jozef Jasenský352 353
Michal Drobňák354
Ján Basista - Majernik355
Mária Uhľarová rod. Hojsaková356
Katarína Tokarová357
Vasiľ Basilius Soroka358
Peter Maďar359
Vasko Molčan360
Andrej Bačir361
Ján Manik362
Michal Ištok363
Onda Petrik364
Zuzana Petriková365
Simeon Bors366
Štefan Drobňák367
Andrej Blaščak368
Mária rod. Maďarová369
Anna Adamčíková rod. Lazorčaková370
Juraj Adamčík371
Anna rod. Hudaková Borsová372
Juraj Bors373
Anna Timurová rod. Blaščaková374
Eva rod. Kušnirová375
Kušnir376
Ján Krupka377
Veronika rod. Starinská378
Michal Burik379
Michal Drobňák380
Mária rod. Drobňáková381
Zuzana Borsová rod. Mertinová382
Jozef Drobňák383
Mária Mihalková rod. Borsová384
Alžbeta rod. Drobňáková385
Štefan Bors386
Zuzana rod. Borsová387
Mária Pjateková rod. Drobňaková388
Alžbeta rod. Borsová389
Mária Juričová rod. Pjateková390
Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková391
Anna Uhľarová rod. Hodobová392
Juraj Pjatek393
Mária rod. Uhľarová394
Anna Hojsaková395
Anna Starinská rod. Jasenská396
Júlia Švedová rod. Hojsaková397
Zuzana rod. Starinská398
Andrej Hojsak399
Ján Starinský400
Michal Hojsak401
Andrej Starinský402
Štefan Starinský403
Katarína Maďarová rod. Tokarová404
Katarína rod. Starinská405
Mária Pjateková rod. Maďarová406
Juraj Maďar407
Štefan Maďar408
Ján Starinský409
Mária rod. Starinská410
Zuzana Maďarová rod. Koscelniková411
Ján Maďar412
Anna Vargová rod. Jurenčaková413
Andrej Maďar414
Mária Timurová Starinská rod. Vargová415
Mária Mašľarová rod. Maďarová416
Anna Timurová rod. Vargová417
Juraj Maďar418
Ján Starinský419
Anna rod. Maďarová420
Júlia Starinská rod. Gerberiová421
Michal Maďar422
Ján Drobňák423
Anna Krupová424
Zuzana Buriková rod. Osifčinová425
Ján Krupa426
Michal Burik427
Andrej Starinský428
Anna rod. Buriková429
Mária Starinská rod. Čorbová430
Gmitro Demeter Starinský431
Mária Hodobová432
Mária Drobňáková rod. Starinská433
Ján Starinský434
Zuzana Soroková rod. Švedová435
Andrej Starinský436
Alžbeta rod. Soroková437
Katarína rod. Starinská438
Alžbeta rod. Soroková439
Katarína rod. Soroková440
Anna Švedová rod. Starinská441
Mária rod. Švedová442
Juraj Šveda443
Štefan Šveda444
Mária445
Mária Jasenská rod. Šuťáková446
Mária Čundrová rod. Lipková447
Anna rod. Jasenská448
Michal Čundra449
Ján Jasenský450
Ján Čundra451
Andrej Jasenský452
Anna rod. Čundrová453
Jozef Jasenský454
Katarína rod. Jasenská455
Eva Drobňáková rod. Semanová456
Juraj Jasenský457
Mária Jasenská rod. Diačovská458
Michal Kuzma459
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Ambrušovce v archívnych listinách
 

 1. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 59
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 2506, str. 266
 3. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 4. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 5. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 6. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 7. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 8. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 9. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 10. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 11. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 12. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 13. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 14. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 15. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 16. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 17. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 18. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 19. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 20. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 21. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 22. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 23. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 24. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 25. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 26. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 27. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 28. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 29. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 30. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 31. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 32. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 33. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 34. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 35. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 36. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 37. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 38. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 39. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 40. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 41. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 42. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 43. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 44. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 45. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 46. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 47. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 48. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 49. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 50. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 51. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 52. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 53. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 54. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 55. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 56. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 57. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 58. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 59. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 60. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 61. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 62. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 63. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 64. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 65. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 66. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 67. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 68. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 69. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 70. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 71. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 72. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 73. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 74. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 75. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 76. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 77. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 78. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 79. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 80. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 81. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 82. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 83. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 84. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 85. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 86. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 87. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 88. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 89. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 90. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 91. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 92. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 93. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 94. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 95. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 96. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 97. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 98. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 99. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 100. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 101. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 102. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 103. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 104. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 105. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 106. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 107. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 108. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 109. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 110. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 111. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 112. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 113. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 114. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 115. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 116. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 117. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 118. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 119. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 120. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 121. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 122. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 123. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 124. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 125. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 126. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 127. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 128. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 129. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 130. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 131. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 132. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 133. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 134. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 135. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 136. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 137. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 138. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 139. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 140. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 141. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 142. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 143. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 144. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 145. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 146. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 147. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 148. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 149. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 150. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 151. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 152. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 153. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 154. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 155. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 156. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 157. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 165. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 166. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 167. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 168. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 169. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 170. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 171. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Tamže
 176. Tamže
 177. Tamže
 178. Tamže
 179. Tamže
 180. Tamže
 181. Tamže
 182. Tamže
 183. Tamže
 184. Tamže
 185. Tamže
 186. Tamže
 187. Tamže
 188. Tamže
 189. Tamže
 190. Tamže
 191. Tamže
 192. Tamže
 193. Tamže
 194. Tamže
 195. Tamže
 196. Tamže
 197. Tamže
 198. Tamže
 199. Tamže
 200. Tamže
 201. Tamže
 202. Tamže
 203. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 204. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 205. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 206. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 207. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 208. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 209. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 210. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 211. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 212. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 213. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 214. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 215. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 216. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 217. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 218. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 219. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 220. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 221. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 222. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 223. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 224. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 225. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 226. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 227. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 228. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 229. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 230. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 231. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 232. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 233. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 234. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 266 Listina 2506
 235. Tamže, str. 266 Listina 2506
 236. Tamže, str. 266 Listina 2506
 237. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 238. Tamže, Listina P536 Box 13
 239. Tamže, Listina P536 Box 13
 240. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 241. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 242. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895, Listina Krsty 1807-1847
 246. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 247. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 248. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 249. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 250. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 251. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 252. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 253. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 254. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 255. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 256. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 257. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 258. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 259. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 260. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 261. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 262. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 263. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 264. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 265. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 266. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 267. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 268. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 269. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 270. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 271. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 272. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 273. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 274. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 275. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 276. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 277. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 278. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 279. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 280. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 281. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 282. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 283. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 284. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 285. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 286. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 287. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 288. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 289. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 290. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 291. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 292. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 293. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 294. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 295. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 296. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 297. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 298. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 299. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 300. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 301. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 302. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 303. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 304. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 305. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 306. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 307. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 308. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 309. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 310. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 311. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 312. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 313. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 314. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 315. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 316. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 317. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 318. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 319. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 320. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 321. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 322. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 323. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 324. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 325. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 326. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 327. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 328. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 329. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 330. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 331. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 332. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 333. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 334. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 335. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 336. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 337. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 338. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 339. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 340. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 341. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 342. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 343. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 344. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 345. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 346. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 347. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 348. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 349. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 350. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 351. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 352. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 353. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 354. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 355. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 356. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 357. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 358. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 359. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 360. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 361. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 362. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 363. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 364. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 365. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 366. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 367. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 368. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 369. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 370. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 371. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 372. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 373. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 374. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 375. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 376. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 377. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 378. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 379. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 380. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 381. Tamže
 382. Tamže
 383. Tamže
 384. Tamže
 385. Tamže
 386. Tamže
 387. Tamže
 388. Tamže
 389. Tamže
 390. Tamže
 391. Tamže
 392. Tamže
 393. Tamže
 394. Tamže
 395. Tamže
 396. Tamže
 397. Tamže
 398. Tamže
 399. Tamže
 400. Tamže
 401. Tamže
 402. Tamže
 403. Tamže
 404. Tamže
 405. Tamže
 406. Tamže
 407. Tamže
 408. Tamže
 409. Tamže
 410. Tamže
 411. Tamže
 412. Tamže
 413. Tamže
 414. Tamže
 415. Tamže
 416. Tamže
 417. Tamže
 418. Tamže
 419. Tamže
 420. Tamže
 421. Tamže
 422. Tamže
 423. Tamže
 424. Tamže
 425. Tamže
 426. Tamže
 427. Tamže
 428. Tamže
 429. Tamže
 430. Tamže
 431. Tamže
 432. Tamže
 433. Tamže
 434. Tamže
 435. Tamže
 436. Tamže
 437. Tamže
 438. Tamže
 439. Tamže
 440. Tamže
 441. Tamže
 442. Tamže
 443. Tamže
 444. Tamže
 445. Tamže
 446. Tamže
 447. Tamže
 448. Tamže
 449. Tamže
 450. Tamže
 451. Tamže
 452. Tamže
 453. Tamže
 454. Tamže
 455. Tamže
 456. Tamže
 457. Tamže
 458. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 459. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
  Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien, Listina 472
 
Prečítané: 43211x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS