28.02.2024
04:33:26
06:21 | 17:16
20:26- | 07:39
Fáza Mesiaca:
bude 3.3.
Jarná rovnodennosť:   01.01.1970 01:00  
Perihélium:   01.01.1970 ~ 01h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Ambrušovce (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Ambrusovcze(1833)1 , Ambrusfalu(1837)2 , Abrusfalva(1841)1 , Ambrušovce(1865)3

Pôvod:
Jozef Lazorčak4
Mária rod. Jasenská5
Ján Čiž6
Ján Pjatek7
Mária rod. Semanová8
Anna rod. Hudaková9
Mária rod. Uhľarová10
Adam Šveda11
Eva rod. Švedová12
Juraj Maďar13
Andrej Drobňák14
Katarína rod. Starinská15
Ján Uhľar Timko16
Anna rod. Starinská17
Štefan Šveda18
Juraj Jasenský19
Anna rod. Hojsaková20
Anna rod. Maďarová21
Mária rod. Starinská22
Zuzana rod. Borsová23
Mária rod. Čundrová24
Anna rod. Buriková25
Štefan Starinský26
Alžbeta rod. Borsová27
Juraj Šveda28
Štefan Maďar29
Mária rod. Hojsaková30
Štefan Basista31
Julianna rod. Starinská32
Mikuláš Starinský33
Štefan Varga34
Julianna rod. Borsová35
Mária Novaková rod. Polačková36
Anna rod. Uhľarová37
Anna rod. Starinská38
Anna rod. Maďarová39
Anna rod. Buriková40
Mária rod. Buriková41
Štefan Majernik42
Juraj Drobňák43
Katarína rod. Borsová44
Ján Starinský45
Mária Pjateková rod. Maďarová46
Kristína rod. Poľačeková47
Ján Varga48
Michal Basista49
Mikuláš Starinský50
Ján Starinský51
Jozef Drobňák52
Mária rod. Starinská53
Jozef Jasenský54
Juraj Maďar55
Mária rod. Teleková56
Jozef Jasenský57
Jozef Drobňák58
Katarína rod. Jasenská59
Jozef Uhľar60
Michal Burik61
Juraj Maďar62
Katarína rod. Soroková63
Katarína rod. Starinská64
Anna rod. Poľačeková65
Zuzana rod. Borsová66
Zuzana rod. Starinská67
Michal Jasenský68
Anna rod. Majerníková69
Matej Maďar70
Štefan Starinský71
Michal Čundra72
Ján Čundra73
Alžbeta rod. Starinská74
Ján Maďar75
Katarína rod. Starinská76
Juraj Soroka77
Juraj Starinský78
Ján Starinský79
Andrej Mihalik80
Mária rod. Starinská81
Mária rod. Maďarová82
Anna rod. Maďarová83
Anna rod. Pjateková84
Ján Majerník Basista85
Mária rod. Timurová86
Anna rod. Buriková87
Alžbeta rod. Starinská88
Ján Starinský89
Ján Hojsak90
Anna rod. Maďarová91
Ján Majernik92
Ján Jarabka93
Katarína rod. Starinská94
Michal Hojsak95
Andrej Maďar96
Ján Maďar97
Andrej Šveda98
Štefan Starinský99
Anna rod. Starinská100
Ilona rod. Buriková101
Eva rod. Starinská102
Zuzana rod. Tomková103
Ján Maďar104
Alžbeta rod. Starinská105
Mária rod. Majerníková106
Mária rod. Starinská107
Ján Mihalko108
Juraj Maďar109
Alžbeta rod. Maďarová110
Mária rod. Starinská111
Štefan Hojsak112
Štefan Hojsak113
Ján Pjatek114
Andrej Majernik115
Ján Starinský116
Štefan Mihalik117
Michal Starinský118
Štefan Šveda119
Katarína rod. Maďarová120
Andrej Maďar121
Katarína rod. Vargová122
Anna rod. Starinská123
Ján Šveda124
Štefan Starinský125
Katarína rod. Maďarová126
Štefan Adamčík Tomko127
Anna rod. Pjateková128
Ján Starinský129
Juraj Starinský130
Anna rod. Kuračová131
Katarína rod. Hojsaková132
Zuzana rod. Starinská133
Mária rod. Tomková134
Ján Maďar135
Mária rod. Drobňáková136
Anna rod. Hojsaková137
Ján Burik138
Marta rod. Buriková139
Ján Mihalko140
Štefan Starinský141
Anna rod. Starinská142
Štefan Maďar143
Jozef Jarabka144
Alžbeta rod. Mihaliková145
Juraj Majernik146
Štefan Pjatek147
Anna rod. Švedová148
Ján Starinský149
Mária rod. Mihalková150
Mária rod. Hojsaková151
Anna rod. Drobňáková152
Mária rod. Pjateková153
Ján Hojsak154
Alžbeta rod. Starinská155
Ján Poľaček156
Juraj Pjatek157
Andrej Jasenský158
Eva rod. Buriková159
Štefan Jasenský160
Alžbeta rod. Timurová161
Zuzana rod. Starinská162
Štefan Hudak Bors163
Anna rod. Kušnirová164
Štefan Drobňák165
Mária rod. Drobňáková166
Mária rod. Adamčíková167
Ján Hojsak168
Ján Starinský169
Andrej Adamčík170
Mária Drobňáková rod. Starinská171
Ján Starinský172
Andrej Starinský173
Katarína rod. Starinská174
Ján Majernik - Basista175
Mária Majerniková rod. Osifčinová176
Jozef Kušnir Kuka177
Anna Kušnirová rod. Uhľarová178
Ján Kušnir179
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová180
Ján Kusek181
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová182
Mária rod. Lazorčaková183
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová184
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková185
Juraj Orlovský186
Mária Maďarová rod. Orlovská187
Ján Blaščak188
Anna rod. Jasenská189
Ján Jasenský190
Andrej Jasenský191
Juraj Jasenský192
Jozef Bors Hudak193
Mária Mihalková rod. Borsová194
Štefan Bors195
Zuzana rod. Starinská196
Ján Starinský197
Andrej Starinský198
Katarína rod. Starinská199
Ján Drobňák200
Ján Krupa201
Gmitro Demeter Starinský202
Michal Starinský203
Katarína rod. Starinská204
Alžbeta rod. Pjateková205
Juraj Hojsak206
Mária rod. Jasenská207
Anna rod. Buriková208
Anna rod. Starinská209
Ján Starinský210
Katarína rod. Maďarová211
Mária rod. Hojsaková212
Pavol Starinský213
Katarína rod. Starinská214
Alžbeta rod. Hojsaková215
Juraj Burik216
Ján Jasenský217
Anna rod. Maďarová218
Anna rod. Pjateková219
Štefan Jasenský220
Juraj Starinský221
Anna rod. Timurová222
Mária rod. Buriková223
Katarína rod. Michaliková224
Andrej Hojsak225
Ján Burik226
Anna rod. Jasenská227
Ján Starinský228
Ján Starinský229
Anna rod. Pjateková230
Zuzana rod. Maďarová231
Andrej Hojsak232
Štefan Starinský233
Obyvatelia:
Jozef Lazorčak240
Katarína Vargová rod. Sedláková241
Mária rod. Gáborová242
Jozef Jasenský243
Andrej Falat244
Juraj Soroka245
Eliáš Varga246
Zuzana Vargová247
Jozef Jasenský248
Zuzana Jasenská rod. Kobyľanská249
Michal Kušnir250
Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová251
Ján Čiž252
Anna Čižová rod. Molčanová253
Ján Hudak Seman Bors254
Mária Borsová rod. Kušnírová255
Mária Ľasková256
Mária Borsová257
Anna Borsová rod. Potocká258
Michal Ištok259
Onda Petrik260
Zuzana Petriková261
Ján Basista - Majernik262
Mária Uhľarová rod. Hojsaková263
Katarína Tokarová264
Vasiľ Basilius Soroka265
Michal Drobňák266
Peter Maďar267
Vasko Molčan268
Andrej Bačir269
Ján Manik270
Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík271
Jozef Bors Hudak272 273
Štefan Tokár274
Teodor Šveda275
Mária Majerniková276
Matej Starinský277
Jozef Jasenský278 279
Timotej Uhľar alias Tomko280 281
Michal Starinský282 283
Alžbeta Borsová Semanová284
Michal Starinský285 286
Michal Soroka287 288
Peter Burik289 290
Andrej Maďar291 292
Ján Maďar293 294
Michal Drobňák295 296
Michal Čundra297 298
Matej Varga299 300
Ján Hojsak301
Katarína Hojsaková rod. Švedová302
Michal Hojsak303 304
Jozef Pjatek Poľaček305 306
Juraj Maďar307
Andrej Čundra308
Ján Šveda309 310
Eva Sabolová rod. Jurečaková311
Alžbeta rod. Švedová312
Mária rod. Borsová313
Mária Basistová rod. Novaková314
Anna Gerjaková315
Jozef Pjatek Poľaček316 317
Peter Varga318
Ján Mihalik Mihalko319
Andrej Červa320
Ján Drobňák321 322
Peter Starinský323
Anna Drobňáková rod. Hodobová324
Eva Pjateková rod. Pažinová325
Bašili Hodoba326
Andrej Basista327
Jozef Jarabka Jarabek328
Mária rod. Starinská329
Zuzana rod. Švedová330
Anna rod. Vargová331
Anna Starinská rod. Štegenová332
Ján Majernik - Basista333
Anna Maďarová rod. Blaščaková334
Mária Majerniková rod. Osifčinová335
Mária Tomková rod. Straková336
Anna Starinská rod. Timurová337
Mária Fecková rod. Starinská338
Mária Maďarová rod. Fenďová339
Mária Starinská rod. Švedová340 341
Anna Hojsaková rod. Kušnirová342
Peter Jasenský343
Ján Kurač344
Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková345
Mária Kuračová rod. Jasenská346
Alžbeta Peková rod. Maďarová347
Anna Čundrová rod. Husárová348
Mikuláš Telek Chovan349
Anna Maďarová rod. Jasenská350
Mária Chovanová Švedová351
Katarína rod. Uhľarová352
Ján Timura353
Anna rod. Poľačeková354
Michal Starinský355
Anna Putkajová rod. Starinská356
Anna Starinská rod. Timurová357
Zuzana rod. Maďarová358
Andrej Starinský359
Teodor Šveda360
Fecko Šveda361
Mária Švedová rod. Borsová362
Onda Smotrila363
Andrej Čundra364
Andrej Kučera365
Eva rod. Kušnirová366
Kušnir367
Ján Krupka368
Veronika rod. Starinská369
Michal Burik370
Anna Timurová rod. Blaščaková371
Simeon Bors372
Štefan Drobňák373
Andrej Blaščak374
Mária rod. Maďarová375
Anna Adamčíková rod. Lazorčaková376
Juraj Adamčík377
Anna rod. Hudaková Borsová378
Juraj Bors379
Júlia Švedová rod. Hojsaková380
Zuzana rod. Starinská381
Andrej Hojsak382
Ján Starinský383
Michal Hojsak384
Andrej Starinský385
Štefan Starinský386
Katarína Maďarová rod. Tokarová387
Katarína rod. Starinská388
Mária Pjateková rod. Maďarová389
Juraj Maďar390
Štefan Maďar391
Ján Starinský392
Mária rod. Starinská393
Zuzana Maďarová rod. Koscelniková394
Ján Maďar395
Anna Vargová rod. Jurenčaková396
Andrej Maďar397
Mária Timurová Starinská rod. Vargová398
Mária Mašľarová rod. Maďarová399
Anna Timurová rod. Vargová400
Juraj Maďar401
Ján Starinský402
Anna rod. Maďarová403
Júlia Starinská rod. Gerberiová404
Michal Maďar405
Ján Drobňák406
Anna Krupová407
Zuzana Buriková rod. Osifčinová408
Ján Krupa409
Michal Burik410
Andrej Starinský411
Anna rod. Buriková412
Mária Starinská rod. Čorbová413
Gmitro Demeter Starinský414
Mária Hodobová415
Mária Drobňáková rod. Starinská416
Ján Starinský417
Zuzana Soroková rod. Švedová418
Andrej Starinský419
Alžbeta rod. Soroková420
Katarína rod. Starinská421
Alžbeta rod. Soroková422
Katarína rod. Soroková423
Anna Švedová rod. Starinská424
Mária rod. Švedová425
Juraj Šveda426
Štefan Šveda427
Mária428
Mária Jasenská rod. Šuťáková429
Mária Čundrová rod. Lipková430
Anna rod. Jasenská431
Michal Čundra432
Ján Jasenský433
Ján Čundra434
Andrej Jasenský435
Anna rod. Čundrová436
Jozef Jasenský437
Katarína rod. Jasenská438
Eva Drobňáková rod. Semanová439
Juraj Jasenský440
Michal Drobňák441
Mária rod. Drobňáková442
Zuzana Borsová rod. Mertinová443
Jozef Drobňák444
Mária Mihalková rod. Borsová445
Alžbeta rod. Drobňáková446
Štefan Bors447
Zuzana rod. Borsová448
Mária Pjateková rod. Drobňaková449
Alžbeta rod. Borsová450
Mária Juričová rod. Pjateková451
Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková452
Anna Uhľarová rod. Hodobová453
Juraj Pjatek454
Mária rod. Uhľarová455
Anna Hojsaková456
Anna Starinská rod. Jasenská457
Mária Jasenská rod. Diačovská458
Michal Kuzma459
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Ambrušovce v archívnych listinách
 

 1. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 59
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 2506, str. 266
 3. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 4. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 5. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 6. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 7. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 8. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 9. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 10. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 11. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 12. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 13. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 14. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 15. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 16. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 17. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 18. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 19. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 20. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 21. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 22. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 23. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 24. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 25. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 26. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 27. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 28. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 29. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 30. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 31. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 32. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 33. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 34. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 35. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 36. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 37. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 38. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 39. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 40. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 41. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 42. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 43. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 44. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 45. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 46. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 47. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 48. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 49. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 50. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 51. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 52. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 53. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 54. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 55. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 56. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 57. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 58. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 59. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 60. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 61. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 62. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 63. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 64. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 65. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 66. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 67. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 68. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 69. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 70. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 71. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 72. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 73. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 74. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 75. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 76. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 77. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 78. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 79. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 80. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 81. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 82. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 83. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 84. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 85. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 86. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 87. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 88. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 89. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 90. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 91. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 92. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 93. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 94. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 95. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 96. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 97. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 98. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 99. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 100. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 101. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 102. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 103. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 104. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 105. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 106. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 107. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 108. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 109. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 110. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 111. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 112. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 113. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 114. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 115. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 116. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 117. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 118. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 119. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 120. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 121. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 122. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 123. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 124. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 125. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 126. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 127. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 128. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 129. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 130. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 131. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 132. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 133. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 134. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 135. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 136. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 137. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 138. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 139. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 140. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 141. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 142. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 143. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 144. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 145. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 146. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 147. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 148. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 149. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 150. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 151. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 152. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 153. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 154. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 155. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 156. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 157. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 165. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 166. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 167. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 168. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 169. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 170. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 171. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Tamže
 176. Tamže
 177. Tamže
 178. Tamže
 179. Tamže
 180. Tamže
 181. Tamže
 182. Tamže
 183. Tamže
 184. Tamže
 185. Tamže
 186. Tamže
 187. Tamže
 188. Tamže
 189. Tamže
 190. Tamže
 191. Tamže
 192. Tamže
 193. Tamže
 194. Tamže
 195. Tamže
 196. Tamže
 197. Tamže
 198. Tamže
 199. Tamže
 200. Tamže
 201. Tamže
 202. Tamže
 203. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 204. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 205. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 206. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 207. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 208. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 209. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 210. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 211. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 212. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 213. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 214. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 215. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 216. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 217. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 218. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 219. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 220. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 221. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 222. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 223. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 224. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 225. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 226. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 227. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 228. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 229. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 230. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 231. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 232. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 233. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 234. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 266 Listina 2506
 235. Tamže, str. 266 Listina 2506
 236. Tamže, str. 266 Listina 2506
 237. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 238. Tamže, Listina P536 Box 13
 239. Tamže, Listina P536 Box 13
 240. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 241. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 242. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895, Listina Krsty 1807-1847
 246. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 247. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 248. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 249. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 250. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 251. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 252. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 253. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 254. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 255. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 256. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 257. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 258. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 259. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 260. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 261. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 262. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 263. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 264. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 265. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 266. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 267. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 268. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 269. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 270. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 271. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 272. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 273. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 274. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 275. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 276. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 277. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 278. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 279. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 280. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 281. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 282. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 283. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 284. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 285. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 286. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 287. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 288. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 289. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 290. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 291. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 292. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 293. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 294. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 295. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 296. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 297. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 298. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 299. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 300. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 301. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 302. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 303. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 304. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 305. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 306. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 307. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 308. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 309. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 310. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 311. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 312. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 313. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 314. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 315. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 316. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 317. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 318. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 319. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 320. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 321. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 322. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 323. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 324. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 325. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 326. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 327. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 328. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 329. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 330. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 331. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 332. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 333. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 334. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 335. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 336. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 337. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 338. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 339. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 340. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 341. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 342. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 343. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 344. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 345. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 346. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 347. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 348. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 349. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 350. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 351. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 352. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 353. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 354. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 355. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 356. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 357. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 358. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 359. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 360. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 361. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 362. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 363. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 364. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 365. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 366. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 367. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 368. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 369. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 370. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 371. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 372. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 373. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 374. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 375. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 376. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 377. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 378. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 379. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 380. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 381. Tamže
 382. Tamže
 383. Tamže
 384. Tamže
 385. Tamže
 386. Tamže
 387. Tamže
 388. Tamže
 389. Tamže
 390. Tamže
 391. Tamže
 392. Tamže
 393. Tamže
 394. Tamže
 395. Tamže
 396. Tamže
 397. Tamže
 398. Tamže
 399. Tamže
 400. Tamže
 401. Tamže
 402. Tamže
 403. Tamže
 404. Tamže
 405. Tamže
 406. Tamže
 407. Tamže
 408. Tamže
 409. Tamže
 410. Tamže
 411. Tamže
 412. Tamže
 413. Tamže
 414. Tamže
 415. Tamže
 416. Tamže
 417. Tamže
 418. Tamže
 419. Tamže
 420. Tamže
 421. Tamže
 422. Tamže
 423. Tamže
 424. Tamže
 425. Tamže
 426. Tamže
 427. Tamže
 428. Tamže
 429. Tamže
 430. Tamže
 431. Tamže
 432. Tamže
 433. Tamže
 434. Tamže
 435. Tamže
 436. Tamže
 437. Tamže
 438. Tamže
 439. Tamže
 440. Tamže
 441. Tamže
 442. Tamže
 443. Tamže
 444. Tamže
 445. Tamže
 446. Tamže
 447. Tamže
 448. Tamže
 449. Tamže
 450. Tamže
 451. Tamže
 452. Tamže
 453. Tamže
 454. Tamže
 455. Tamže
 456. Tamže
 457. Tamže
 458. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 459. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
  Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien, Listina 472
 
Prečítané: 40260x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS