27.02.2021
17:18:40
06:21 | 17:15
17:22 | 07:17+
Fáza Mesiaca:
Spln 
Jarná rovnodennosť:   20.03.2021 22:37  
Afélium:   06.07.2021 ~ 02h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Ambrušovce (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Ambrusovcze(1833)1 , Ambrusfalu(1837)2 , Abrusfalva(1841)1 , Ambrušovce(1865)3

Pôvod:
Jozef Lazorčak4
Mária rod. Jasenská5
Ján Čiž6
Ján Pjatek7
Mária rod. Semanová8
Anna rod. Hudaková9
Mária rod. Uhľarová10
Katarína rod. Maďarová11
Štefan Adamčík Tomko12
Anna rod. Pjateková13
Ján Starinský14
Juraj Starinský15
Anna rod. Kuračová16
Katarína rod. Hojsaková17
Zuzana rod. Starinská18
Mária rod. Tomková19
Ján Maďar20
Mária rod. Drobňáková21
Anna rod. Hojsaková22
Ján Burik23
Marta rod. Buriková24
Ján Mihalko25
Štefan Starinský26
Anna rod. Starinská27
Štefan Maďar28
Jozef Jarabka29
Alžbeta rod. Mihaliková30
Juraj Majernik31
Štefan Pjatek32
Anna rod. Švedová33
Ján Starinský34
Mária rod. Mihalková35
Mária rod. Hojsaková36
Anna rod. Drobňáková37
Mária rod. Pjateková38
Ján Hojsak39
Alžbeta rod. Starinská40
Ján Poľaček41
Juraj Starinský42
Ján Starinský43
Andrej Mihalik44
Mária rod. Starinská45
Mária rod. Maďarová46
Anna rod. Maďarová47
Anna rod. Pjateková48
Ján Majerník Basista49
Mária rod. Timurová50
Anna rod. Buriková51
Alžbeta rod. Starinská52
Ján Starinský53
Ján Hojsak54
Anna rod. Maďarová55
Ján Majernik56
Ján Jarabka57
Katarína rod. Starinská58
Michal Hojsak59
Andrej Maďar60
Ján Maďar61
Andrej Šveda62
Štefan Starinský63
Anna rod. Starinská64
Ilona rod. Buriková65
Eva rod. Starinská66
Zuzana rod. Tomková67
Ján Maďar68
Alžbeta rod. Starinská69
Mária rod. Majerníková70
Mária rod. Starinská71
Ján Mihalko72
Juraj Maďar73
Alžbeta rod. Maďarová74
Mária rod. Starinská75
Štefan Hojsak76
Štefan Hojsak77
Ján Pjatek78
Andrej Majernik79
Ján Starinský80
Štefan Mihalik81
Michal Starinský82
Štefan Šveda83
Katarína rod. Maďarová84
Andrej Maďar85
Katarína rod. Vargová86
Anna rod. Starinská87
Ján Šveda88
Štefan Starinský89
Mária rod. Čundrová90
Anna rod. Buriková91
Štefan Starinský92
Alžbeta rod. Borsová93
Juraj Šveda94
Štefan Maďar95
Mária rod. Hojsaková96
Štefan Basista97
Julianna rod. Starinská98
Mikuláš Starinský99
Štefan Varga100
Julianna rod. Borsová101
Mária Novaková rod. Polačková102
Anna rod. Uhľarová103
Anna rod. Starinská104
Anna rod. Maďarová105
Anna rod. Buriková106
Mária rod. Buriková107
Štefan Majernik108
Juraj Drobňák109
Katarína rod. Borsová110
Ján Starinský111
Mária Pjateková rod. Maďarová112
Kristína rod. Poľačeková113
Ján Varga114
Michal Basista115
Mikuláš Starinský116
Ján Starinský117
Jozef Drobňák118
Mária rod. Starinská119
Jozef Jasenský120
Juraj Maďar121
Mária rod. Teleková122
Jozef Jasenský123
Jozef Drobňák124
Katarína rod. Jasenská125
Jozef Uhľar126
Michal Burik127
Juraj Maďar128
Katarína rod. Soroková129
Katarína rod. Starinská130
Anna rod. Poľačeková131
Zuzana rod. Borsová132
Zuzana rod. Starinská133
Michal Jasenský134
Anna rod. Majerníková135
Matej Maďar136
Štefan Starinský137
Michal Čundra138
Ján Čundra139
Alžbeta rod. Starinská140
Ján Maďar141
Katarína rod. Starinská142
Juraj Soroka143
Adam Šveda144
Eva rod. Švedová145
Juraj Maďar146
Andrej Drobňák147
Katarína rod. Starinská148
Ján Uhľar Timko149
Anna rod. Starinská150
Štefan Šveda151
Juraj Jasenský152
Anna rod. Hojsaková153
Anna rod. Maďarová154
Mária rod. Starinská155
Zuzana rod. Borsová156
Anna rod. Kušnirová157
Štefan Drobňák158
Mária rod. Drobňáková159
Mária rod. Adamčíková160
Ján Hojsak161
Ján Starinský162
Juraj Pjatek163
Andrej Jasenský164
Eva rod. Buriková165
Štefan Jasenský166
Alžbeta rod. Timurová167
Zuzana rod. Starinská168
Štefan Hudak Bors169
Andrej Adamčík170
Anna Kušnirová rod. Uhľarová171
Ján Kušnir172
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová173
Ján Kusek174
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová175
Mária rod. Lazorčaková176
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová177
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková178
Juraj Orlovský179
Mária Maďarová rod. Orlovská180
Ján Blaščak181
Anna rod. Jasenská182
Ján Jasenský183
Andrej Jasenský184
Juraj Jasenský185
Jozef Bors Hudak186
Mária Mihalková rod. Borsová187
Štefan Bors188
Zuzana rod. Starinská189
Ján Starinský190
Andrej Starinský191
Katarína rod. Starinská192
Ján Drobňák193
Ján Krupa194
Gmitro Demeter Starinský195
Mária Drobňáková rod. Starinská196
Ján Starinský197
Andrej Starinský198
Katarína rod. Starinská199
Ján Majernik - Basista200
Mária Majerniková rod. Osifčinová201
Jozef Kušnir Kuka202
Andrej Hojsak203
Ján Burik204
Anna rod. Jasenská205
Ján Starinský206
Ján Starinský207
Anna rod. Pjateková208
Zuzana rod. Maďarová209
Andrej Hojsak210
Štefan Starinský211
Mária rod. Jasenská212
Anna rod. Buriková213
Anna rod. Starinská214
Ján Starinský215
Katarína rod. Maďarová216
Mária rod. Hojsaková217
Pavol Starinský218
Katarína rod. Starinská219
Alžbeta rod. Hojsaková220
Juraj Burik221
Ján Jasenský222
Anna rod. Maďarová223
Anna rod. Pjateková224
Štefan Jasenský225
Juraj Starinský226
Anna rod. Timurová227
Mária rod. Buriková228
Katarína rod. Michaliková229
Michal Starinský230
Katarína rod. Starinská231
Alžbeta rod. Pjateková232
Juraj Hojsak233
Obyvatelia:
Jozef Lazorčak240
Katarína Vargová rod. Sedláková241
Andrej Falat242
Mária rod. Gáborová243
Jozef Jasenský244
Juraj Soroka245
Jozef Jasenský246
Zuzana Jasenská rod. Kobyľanská247
Michal Kušnir248
Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová249
Ján Čiž250
Anna Čižová rod. Molčanová251
Ján Hudak Seman Bors252
Mária Borsová rod. Kušnírová253
Mária Ľasková254
Mária Borsová255
Anna Borsová rod. Potocká256
Eliáš Varga257
Zuzana Vargová258
Anna Starinská rod. Timurová259
Mária Fecková rod. Starinská260
Mária Maďarová rod. Fenďová261
Mária Starinská rod. Švedová262 263
Anna Hojsaková rod. Kušnirová264
Peter Jasenský265
Ján Kurač266
Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková267
Mária Kuračová rod. Jasenská268
Alžbeta Peková rod. Maďarová269
Anna Čundrová rod. Husárová270
Mikuláš Telek Chovan271
Anna Maďarová rod. Jasenská272
Mária Chovanová Švedová273
Katarína rod. Uhľarová274
Ján Timura275
Anna rod. Poľačeková276
Michal Starinský277
Anna Putkajová rod. Starinská278
Anna Starinská rod. Timurová279
Zuzana rod. Maďarová280
Andrej Starinský281
Teodor Šveda282
Fecko Šveda283
Mária Švedová rod. Borsová284
Onda Smotrila285
Andrej Čundra286
Andrej Kučera287
Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík288
Jozef Bors Hudak289 290
Štefan Tokár291
Teodor Šveda292
Mária Majerniková293
Matej Starinský294
Jozef Jasenský295 296
Timotej Uhľar alias Tomko297 298
Michal Starinský299 300
Alžbeta Borsová Semanová301
Michal Starinský302 303
Michal Soroka304 305
Peter Burik306 307
Andrej Maďar308 309
Ján Maďar310 311
Michal Drobňák312 313
Michal Čundra314 315
Matej Varga316 317
Ján Hojsak318
Katarína Hojsaková rod. Švedová319
Michal Hojsak320 321
Jozef Pjatek Poľaček322 323
Juraj Maďar324
Andrej Čundra325
Ján Šveda326 327
Eva Sabolová rod. Jurečaková328
Alžbeta rod. Švedová329
Mária rod. Borsová330
Mária Basistová rod. Novaková331
Anna Gerjaková332
Jozef Pjatek Poľaček333 334
Peter Varga335
Ján Mihalik Mihalko336
Andrej Červa337
Ján Drobňák338 339
Peter Starinský340
Anna Drobňáková rod. Hodobová341
Eva Pjateková rod. Pažinová342
Bašili Hodoba343
Andrej Basista344
Jozef Jarabka Jarabek345
Mária rod. Starinská346
Zuzana rod. Švedová347
Anna rod. Vargová348
Anna Starinská rod. Štegenová349
Ján Majernik - Basista350
Anna Maďarová rod. Blaščaková351
Mária Majerniková rod. Osifčinová352
Mária Tomková rod. Straková353
Peter Maďar354
Vasko Molčan355
Andrej Bačir356
Ján Manik357
Michal Ištok358
Onda Petrik359
Zuzana Petriková360
Ján Basista - Majernik361
Mária Uhľarová rod. Hojsaková362
Katarína Tokarová363
Vasiľ Basilius Soroka364
Michal Drobňák365
Anna rod. Hudaková Borsová366
Juraj Bors367
Anna Timurová rod. Blaščaková368
Simeon Bors369
Štefan Drobňák370
Andrej Blaščak371
Mária rod. Maďarová372
Anna Adamčíková rod. Lazorčaková373
Juraj Adamčík374
Eva rod. Kušnirová375
Kušnir376
Ján Krupka377
Veronika rod. Starinská378
Michal Burik379
Ján Maďar380
Anna Vargová rod. Jurenčaková381
Andrej Maďar382
Mária Timurová Starinská rod. Vargová383
Mária Mašľarová rod. Maďarová384
Anna Timurová rod. Vargová385
Juraj Maďar386
Ján Starinský387
Anna rod. Maďarová388
Júlia Starinská rod. Gerberiová389
Michal Maďar390
Ján Drobňák391
Anna Krupová392
Zuzana Buriková rod. Osifčinová393
Ján Krupa394
Michal Burik395
Andrej Starinský396
Anna rod. Buriková397
Mária Starinská rod. Čorbová398
Gmitro Demeter Starinský399
Mária Hodobová400
Mária Drobňáková rod. Starinská401
Ján Starinský402
Zuzana Soroková rod. Švedová403
Andrej Starinský404
Alžbeta rod. Soroková405
Katarína rod. Starinská406
Alžbeta rod. Soroková407
Katarína rod. Soroková408
Anna Švedová rod. Starinská409
Mária rod. Švedová410
Juraj Šveda411
Štefan Šveda412
Mária413
Mária Jasenská rod. Šuťáková414
Mária Čundrová rod. Lipková415
Anna rod. Jasenská416
Michal Čundra417
Ján Jasenský418
Ján Čundra419
Andrej Jasenský420
Anna rod. Čundrová421
Jozef Jasenský422
Katarína rod. Jasenská423
Eva Drobňáková rod. Semanová424
Juraj Jasenský425
Michal Drobňák426
Mária rod. Drobňáková427
Zuzana Borsová rod. Mertinová428
Jozef Drobňák429
Mária Mihalková rod. Borsová430
Alžbeta rod. Drobňáková431
Štefan Bors432
Zuzana rod. Borsová433
Mária Pjateková rod. Drobňaková434
Alžbeta rod. Borsová435
Mária Juričová rod. Pjateková436
Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková437
Anna Uhľarová rod. Hodobová438
Juraj Pjatek439
Mária rod. Uhľarová440
Anna Hojsaková441
Anna Starinská rod. Jasenská442
Júlia Švedová rod. Hojsaková443
Zuzana rod. Starinská444
Andrej Hojsak445
Ján Starinský446
Michal Hojsak447
Andrej Starinský448
Štefan Starinský449
Katarína Maďarová rod. Tokarová450
Katarína rod. Starinská451
Mária Pjateková rod. Maďarová452
Juraj Maďar453
Štefan Maďar454
Ján Starinský455
Mária rod. Starinská456
Zuzana Maďarová rod. Koscelniková457
Mária Jasenská rod. Diačovská458
Michal Kuzma459
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Ambrušovce v archívnych listinách
 

 1. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 59
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 2506, str. 266
 3. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 4. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 5. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 6. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 7. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 8. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 9. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 10. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 11. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 12. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 13. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 14. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 15. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 16. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 17. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 18. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 19. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 20. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 21. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 22. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 23. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 24. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 25. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 26. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 27. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 28. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 29. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 30. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 31. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 32. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 33. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 34. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 35. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 36. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 37. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 38. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 39. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 40. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 41. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 42. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 43. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 44. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 45. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 46. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 47. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 48. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 49. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 50. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 51. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 52. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 53. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 54. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 55. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 56. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 57. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 58. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 59. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 60. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 61. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 62. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 63. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 64. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 65. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 66. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 67. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 68. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 69. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 70. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 71. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 72. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 73. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 74. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 75. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 76. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 77. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 78. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 79. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 80. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 81. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 82. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 83. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 84. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 85. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 86. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 87. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 88. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 89. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 90. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 91. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 92. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 93. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 94. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 95. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 96. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 97. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 98. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 99. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 100. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 101. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 102. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 103. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 104. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 105. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 106. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 107. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 108. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 109. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 110. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 111. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 112. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 113. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 114. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 115. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 116. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 117. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 118. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 119. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 120. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 121. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 122. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 123. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 124. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 125. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 126. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 127. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 128. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 129. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 130. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 131. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 132. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 133. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 134. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 135. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 136. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 137. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 138. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 139. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 140. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 141. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 142. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 143. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 144. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 145. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 146. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 147. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 148. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 149. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 150. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 151. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 152. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 153. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 154. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 155. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 156. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 157. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 165. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 166. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 167. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 168. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 169. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 170. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 171. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Tamže
 176. Tamže
 177. Tamže
 178. Tamže
 179. Tamže
 180. Tamže
 181. Tamže
 182. Tamže
 183. Tamže
 184. Tamže
 185. Tamže
 186. Tamže
 187. Tamže
 188. Tamže
 189. Tamže
 190. Tamže
 191. Tamže
 192. Tamže
 193. Tamže
 194. Tamže
 195. Tamže
 196. Tamže
 197. Tamže
 198. Tamže
 199. Tamže
 200. Tamže
 201. Tamže
 202. Tamže
 203. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 204. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 205. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 206. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 207. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 208. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 209. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 210. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 211. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 212. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 213. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 214. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 215. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 216. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 217. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 218. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 219. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 220. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 221. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 222. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 223. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 224. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 225. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 226. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 227. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 228. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 229. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 230. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 231. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 232. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 233. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 234. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 266 Listina 2506
 235. Tamže, str. 266 Listina 2506
 236. Tamže, str. 266 Listina 2506
 237. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 238. Tamže, Listina P536 Box 13
 239. Tamže, Listina P536 Box 13
 240. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 241. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 242. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895, Listina Krsty 1807-1847
 246. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 247. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 248. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 249. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 250. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 251. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 252. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 253. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 254. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 255. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 256. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 257. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 258. Tamže, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 259. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 260. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 261. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 262. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 263. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 264. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 265. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 266. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 267. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 268. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 269. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 270. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 271. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 272. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 273. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 274. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 275. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 276. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 277. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 278. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 279. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 280. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 281. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 282. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 283. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 284. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 285. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 286. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 287. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 288. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 289. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 290. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 291. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 292. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 293. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 294. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 295. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 296. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 297. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 298. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 299. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 300. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 301. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 302. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 303. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 304. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 305. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 306. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 307. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 308. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 309. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 310. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 311. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 312. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 313. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 314. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 315. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 316. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 317. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 318. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 319. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 320. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 321. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 322. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 323. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 324. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 325. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 326. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 327. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 328. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 329. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 330. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 331. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 332. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 333. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 334. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 335. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 336. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 337. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 338. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 339. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 340. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 341. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 342. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 343. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 344. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 345. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 346. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 347. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 348. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 349. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 350. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 351. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 352. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 353. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 354. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 355. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 356. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 357. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 358. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 359. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 360. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 361. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 362. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 363. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 364. Tamže, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 365. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 366. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 367. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 368. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 369. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 370. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 371. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 372. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 373. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 374. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 375. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 376. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 377. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 378. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 379. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 380. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 381. Tamže
 382. Tamže
 383. Tamže
 384. Tamže
 385. Tamže
 386. Tamže
 387. Tamže
 388. Tamže
 389. Tamže
 390. Tamže
 391. Tamže
 392. Tamže
 393. Tamže
 394. Tamže
 395. Tamže
 396. Tamže
 397. Tamže
 398. Tamže
 399. Tamže
 400. Tamže
 401. Tamže
 402. Tamže
 403. Tamže
 404. Tamže
 405. Tamže
 406. Tamže
 407. Tamže
 408. Tamže
 409. Tamže
 410. Tamže
 411. Tamže
 412. Tamže
 413. Tamže
 414. Tamže
 415. Tamže
 416. Tamže
 417. Tamže
 418. Tamže
 419. Tamže
 420. Tamže
 421. Tamže
 422. Tamže
 423. Tamže
 424. Tamže
 425. Tamže
 426. Tamže
 427. Tamže
 428. Tamže
 429. Tamže
 430. Tamže
 431. Tamže
 432. Tamže
 433. Tamže
 434. Tamže
 435. Tamže
 436. Tamže
 437. Tamže
 438. Tamže
 439. Tamže
 440. Tamže
 441. Tamže
 442. Tamže
 443. Tamže
 444. Tamže
 445. Tamže
 446. Tamže
 447. Tamže
 448. Tamže
 449. Tamže
 450. Tamže
 451. Tamže
 452. Tamže
 453. Tamže
 454. Tamže
 455. Tamže
 456. Tamže
 457. Tamže
 458. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty 1889 -
 459. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
  Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien, Listina 472
 
Prečítané: 17324x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Usadlosť Juraja Blaščáka, Baranie.
Náhodná fotografia
Pohľad na Veľkú Javorinu. Na kóte triangulačná veža.
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS