Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Baranie (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Baranye(1846)1 , Baranye(1847)2 , Baranye(1857)3 , Baranje(1865)4

Pôvod:
Michal Blaščak5
Andrej Blaščak6
Jozef Novak7
Juraj Bors8
Alžbeta rod. Blaščaková9
Katarína rod. Timurová10
Juraj Blaščak11
Mária rod. Lazorčaková12
Štefan Kusek13
Ján Timura14
Štefan Lazorčak15
Juliana rod. Gerberyová16
Anna rod. Štegenová17
Ján Straka18
Jozef Blaščak19
Mária rod. Štegenová20
Ján Blaščak21
Jozef Novak22
Ján Lazorčak23
Anna rod. Kušnirová24
Ján Gerbery25
Juraj Bors26
Štefan Blaščak27
Ján Maďar28
Auxim? Repko29
Katarína rod. Timurová30
Michal Timura31
Mária rod. Kušnirová32
Michal Gecy33
Mária rod. Kuseková34
Štefan Hudak35
Mária rod. Maďarová36
Michal Kusko37
Anna Straková rod. Orlovská38
Zuzana rod. Štegenová39
Anna rod. Straková40
Ján Birčák41
Ján Bors42
Štefan Orlovský43
Andrej Blaščak44
Peter Blaščak45
Ján Gerbery46
Zuzana rod. Lazorčaková47
Mária rod. Lazorčaková48
Štefan Gerbery49
Adam Kušnir50
Štefan Gecy51
Ján Blaščak52
Štefan Šuťak53
Mária rod. Timurová54
Anna rod. Blaščaková55
Anna rod. Timurová56
Juraj Novak57
Andrej Timura58
Anna rod. Timurová59
Andrej Blaščak60
Andrej Timura61
Ján Gecy62
Peter Blaščak63
Anna rod. Blaščaková64
Peter Soroka65
Juraj Blaščak66
Ján Jasenský67
Štefan Timura68
Ján Timura69
Mária rod. Borsová70
Štefan Hudak71
Anna rod. Kuseková72
Katarína rod. Kuseková73
Mária rod. Blaščaková74
Alžbeta rod. Kušnirová75
Ján Seman Jurečkiv76
Mária rod. Kušnirová77
Andrej Bors78
Jozef Lazorčak79
Juraj Blaščak80
Mária rod. Jasenská81
Anna rod. Orlovská82
Andrej Novak83
Ján Blaščak84
Mária rod. Blaščaková85
Alžbeta rod. Kušnirová86
Jozef Kušnir87
Zuzana Starinská rod. Štegenová88
Elizabeta Barbara rod. Kusková89
Anna rod. Jurečková90
Jozef Bors91
Michal Štegena92
Ján Eliáš Novak93
Katarína rod. Uhľarová94
Mária rod. Timurová95
Anna rod. Orlovská96
Andrej Blaščak97
Anna rod. Soroková98
Ján Kušnir99
Mária rod. Maďarová100
Katarína rod. Timurová101
Zuzana rod. Paraščaková102
Mária rod. Kušnirová103
Mária Straková rod. Gecyová104
Peter Vančík105
Katarína rod. Gerberyová106
Michal Štegena107
Mária rod. Haliková108
Juraj Bors109
Ján Novak110
Anna rod. Basistová111
Anna Blaščaková rod. Kusková112
Helena rod. Orlovská113
Tomáš Krajčír114
Mária rod. Novaková115
Ján Lazorčak116
Andrej Halik117
Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková118
Michal Blaščak119
Erža rod. Blaščaková120
Mária rod. Orlovská121
Mária rod. Štegenová122
Anna rod. Uhrinová123
Mária rod. Blaščaková124
Mária rod. Hudaková125
Anna rod. Poskuňaková126
Štefan Kušnir127
Verona Lazorčaková rod. Soroková128
Anna rod. Murinová129
Ján Lazorčak130
Jozef Kušnir131
Mária rod. Chitriková132
Mária rod. Gecyová133
Eva rod. Novaková134
Mária rod. Orlovská135
Mária rod. Orlovská136
Adam Orlovský137
Demeter Timura138
Ján Fenďa139
Peter Orlovský140
Mária rod. Uhrinová141
Ján Blaščak142
Mária rod. Blaščaková143
Anna rod. Geciková144
Alžbeta rod. Orlovská145
Mária rod. Novaková146
Michal Mertin147
Michal Fenďa148
Michal Timura149
Mária rod. Mertinová150
Štefan Blaščak151
Helena rod. Štegenová152
Anna rod. Lazorčaková153
Alžbeta rod. Gecyová154
Juraj Blaščak155
Ján Orlovský156
Mária rod. Orlovská157
Michal Kusek158
Alžbeta rod. Borsová159
Ján Timura160
Anna rod. Orlovská161
Ján Džmura162
Štefan Maďar163
Ján Bors164
Anna Timurová rod. Novaková Osifová165
Anna Starinská rod. Štegenová166
Mária rod. Timurová167
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová168
Ján Timura169
Anna rod. Blaščaková170
Štefan Blaščak171
Mária rod. Novaková172
Mária rod. Fenďová173
Michal Fenďa174
Ján Kušnir175
Obyvatelia:
Michal Blaščak176
Anna rod. Blaščaková177
Ján Osifčin178
Mária Osifčinová179
Anna Orlovská rod. Kovaľová180
Katarína Blaščaková rod. Krehlíková181
Alžbeta Orlovská rod. Lazorčaková182
Juraj Maďar183
Anna rod. Poračová184
Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová185
Katarína rod. Vargová186
Ján Krupa?187
Michal Paraščak188
Zuzana Paraščaková rod. Uhrinová189
Ján Vančík190
? Vančíková rod. Borbula191
Andrej Halik192
Anna Haliková rod. ?193
Ján Basista194
Mária Basistová rod. Blašková195
Ján Krajčír196
Anna Krajčírová rod. Holupková?197
Štefan Blaščak198
Anna Blaščaková rod. Blaščaková199
Michal Uhrin200
Anna Uhrinová rod. Drobňáková201
Ján Poskuňak202
Mária Poskuňaková rod. Bazšická203
Peter Murin204
Mária Murinová rod. ?205
Andrej Chitrik206
Anna Chitriková rod. Mojzešová207
Anna Mertinová rod. Osifčinová208
Michal Džmura209
Mária Džmurová rod. Blaščaková210
Andrej Blaščak211
Zuzana Blaščaková212
Adam Štegena213
Mária Novaková214
Štefan Gecy215
Mária Gecyová rod. Blaščaková216
Michal Soroka217
Ján Hitrik218
Anna rod. Jurečková219
Janko Kušnir Kuka220
Zuzana Kušnirová rod. Šukalová221
Peter Andrej Burik222
Katarína rod. Repková223
Michal Straka224
Michal Polačok225
Andrej Mika226
Štefan Birčák227
Anna Birčáková rod. Geczy228
Michal Šuťak229
Mária Šuťaková rod. Orlovská230
Anna Borsová rod. Krehlíková231
Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková232
Ján Jasenský233
Anna rod. Martaus234
Jozef Martaus235
Mária Novaková rod. Polačková236
Mária rod. Novaková237
Eliáš Soroka alias Fenďa238
Katarína Fenďová rod. Mižiková239
Mária rod. Fenďová240
Michal Fenďa241
Simeon Bors242
Ján Hudak Seman Bors243
Mária Borsová rod. Kušnírová244
Ján Bors245 246
Jozef Kušnir Kuka247
Anna Kušnirová rod. Uhľarová248
Ján Kušnir249
Ján Kusek250
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová251
Ján Kusek252
Onufrij Lazorčak253
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová254
Mária rod. Lazorčaková255
Ján Gerbery256
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová257
Mária rod. Štegenová258
Michal Timura259
Anna Timurová rod. Novaková Osifová260
Mária rod. Timurová261
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová262
Ján Timura263
Štefan Gecik264
Anna Geciková rod. Blaščaková265
Andrej Orlovský266
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková267
Juraj Orlovský268
Mária Maďarová rod. Orlovská269
Ján Blaščak270
Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová271
Anna rod. Blaščaková272
Štefan Blaščak273
Ján Novak274
Michal Kušnir275
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Baranie v archívnych listinách
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina záznam 18, str. 8
 3. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 36
 4. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 5. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 6. Tamže
 7. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 8. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 9. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 10. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 11. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 12. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 13. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 14. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 15. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 16. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 17. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 18. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 19. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 20. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 21. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 22. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 23. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 24. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 25. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 26. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 27. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 28. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 29. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 30. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 31. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 32. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 33. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 34. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 35. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 36. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 37. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 38. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 39. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 40. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 41. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 42. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 43. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 44. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 45. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 46. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 47. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 48. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 49. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 50. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 51. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 52. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 53. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 54. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 55. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 56. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 57. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 58. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 59. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 60. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 61. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 62. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 63. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 64. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 65. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 66. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 67. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 68. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 69. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 70. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 71. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 72. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 73. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 74. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 75. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 76. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 77. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 78. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 79. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 80. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 81. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 82. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 83. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 84. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 85. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 86. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 87. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 88. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 89. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 90. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 91. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 92. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 93. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 94. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 95. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 96. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 97. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 98. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 99. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 100. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 101. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 102. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 103. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 104. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 105. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 106. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 107. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 108. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 109. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 110. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 111. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 112. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 113. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 114. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 115. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 116. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 117. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 118. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 119. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 120. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 121. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 122. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 123. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 124. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 125. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 126. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 127. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 128. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 129. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 130. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 131. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 132. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 133. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 134. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 135. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 136. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 137. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 138. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 139. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 140. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 141. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 142. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 143. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 144. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 145. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 146. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 147. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 148. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 149. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 150. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 151. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 152. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 153. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 154. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 155. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 156. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 157. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 165. Tamže
 166. Tamže
 167. Tamže
 168. Tamže
 169. Tamže
 170. Tamže
 171. Tamže
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 176. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 177. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 178. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 179. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 180. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 181. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 182. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 183. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 184. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 185. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 186. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 187. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 188. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 189. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 190. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 191. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 192. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 193. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 194. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 195. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 196. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 197. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 198. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 199. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 200. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 201. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 202. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 203. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 204. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 205. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 206. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 207. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 208. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 209. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 210. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 211. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 212. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 213. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 214. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 215. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 216. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 217. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 218. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 219. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 220. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 221. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 222. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 223. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 224. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 225. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 226. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 227. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 228. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 229. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 230. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 231. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 232. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 233. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 234. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 235. Tamže, Listina Krsty 1854 - 1871
 236. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 237. Tamže
 238. Tamže
 239. Tamže
 240. Tamže
 241. Tamže
 242. Tamže
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Tamže
 246. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 247. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 248. Tamže
 249. Tamže
 250. Tamže
 251. Tamže
 252. Tamže
 253. Tamže
 254. Tamže
 255. Tamže
 256. Tamže
 257. Tamže
 258. Tamže
 259. Tamže
 260. Tamže
 261. Tamže
 262. Tamže
 263. Tamže
 264. Tamže
 265. Tamže
 266. Tamže
 267. Tamže
 268. Tamže
 269. Tamže
 270. Tamže
 271. Tamže
 272. Tamže
 273. Tamže
 274. Tamže
 275. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 
Prečítané: 43089x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS