15.04.2021
15:49:50
05:44 | 19:28
07:18 | 23:06
Fáza Mesiaca:
bude 20.4.
Letný slnovrat:   21.06.2021 06:32  
Afélium:   06.07.2021 ~ 02h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Baranie (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Baranye(1846)1 , Baranye(1847)2 , Baranye(1857)3 , Baranje(1865)4

Pôvod:
Michal Blaščak5
Andrej Blaščak6
Mária rod. Lazorčaková7
Štefan Lazorčak8
Ján Straka9
Ján Blaščak10
Anna rod. Kušnirová11
Juraj Bors12
Ján Maďar13
Katarína rod. Timurová14
Mária rod. Kušnirová15
Mária rod. Kuseková16
Mária rod. Maďarová17
Anna Straková rod. Orlovská18
Anna rod. Straková19
Ján Bors20
Andrej Blaščak21
Ján Gerbery22
Mária rod. Lazorčaková23
Adam Kušnir24
Ján Blaščak25
Mária rod. Timurová26
Anna rod. Timurová27
Andrej Timura28
Andrej Blaščak29
Andrej Timura30
Peter Blaščak31
Anna rod. Blaščaková32
Juraj Blaščak33
Ján Jasenský34
Ján Timura35
Mária rod. Borsová36
Anna rod. Kuseková37
Katarína rod. Kuseková38
Mária rod. Blaščaková39
Alžbeta rod. Kušnirová40
Mária rod. Kušnirová41
Andrej Bors42
Juraj Blaščak43
Mária rod. Jasenská44
Andrej Novak45
Alžbeta rod. Kušnirová46
Elizabeta Barbara rod. Kusková47
Jozef Bors48
Ján Eliáš Novak49
Mária rod. Timurová50
Andrej Blaščak51
Mária rod. Maďarová52
Mária rod. Kušnirová53
Katarína rod. Gerberyová54
Juraj Bors55
Anna Blaščaková rod. Kusková56
Mária rod. Novaková57
Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková58
Mária rod. Orlovská59
Mária rod. Blaščaková60
Štefan Kušnir61
Ján Lazorčak62
Mária rod. Gecyová63
Mária rod. Orlovská64
Ján Fenďa65
Ján Blaščak66
Alžbeta rod. Orlovská67
Michal Fenďa68
Štefan Blaščak69
Alžbeta rod. Gecyová70
Mária rod. Orlovská71
Ján Timura72
Štefan Maďar73
Alžbeta rod. Blaščaková74
Jozef Novak75
Ján Lazorčak76
Ján Gerbery77
Štefan Blaščak78
Auxim? Repko79
Michal Timura80
Michal Gecy81
Štefan Hudak82
Michal Kusko83
Zuzana rod. Štegenová84
Ján Birčák85
Štefan Orlovský86
Peter Blaščak87
Zuzana rod. Lazorčaková88
Štefan Gerbery89
Štefan Gecy90
Štefan Šuťak91
Anna rod. Blaščaková92
Juraj Novak93
Anna rod. Timurová94
Ján Gecy95
Peter Soroka96
Štefan Timura97
Štefan Hudak98
Ján Seman Jurečkiv99
Jozef Lazorčak100
Anna rod. Orlovská101
Ján Blaščak102
Mária rod. Blaščaková103
Jozef Kušnir104
Zuzana Starinská rod. Štegenová105
Anna rod. Jurečková106
Michal Štegena107
Katarína rod. Uhľarová108
Anna rod. Orlovská109
Anna rod. Soroková110
Ján Kušnir111
Katarína rod. Timurová112
Zuzana rod. Paraščaková113
Mária Straková rod. Gecyová114
Peter Vančík115
Michal Štegena116
Mária rod. Haliková117
Ján Novak118
Anna rod. Basistová119
Helena rod. Orlovská120
Tomáš Krajčír121
Ján Lazorčak122
Andrej Halik123
Michal Blaščak124
Erža rod. Blaščaková125
Mária rod. Štegenová126
Anna rod. Uhrinová127
Mária rod. Hudaková128
Anna rod. Poskuňaková129
Verona Lazorčaková rod. Soroková130
Anna rod. Murinová131
Jozef Kušnir132
Mária rod. Chitriková133
Eva rod. Novaková134
Mária rod. Orlovská135
Adam Orlovský136
Demeter Timura137
Peter Orlovský138
Mária rod. Uhrinová139
Mária rod. Blaščaková140
Anna rod. Geciková141
Mária rod. Novaková142
Michal Mertin143
Michal Timura144
Mária rod. Mertinová145
Helena rod. Štegenová146
Anna rod. Lazorčaková147
Juraj Blaščak148
Ján Orlovský149
Michal Kusek150
Alžbeta rod. Borsová151
Anna rod. Orlovská152
Ján Džmura153
Jozef Novak154
Juraj Bors155
Katarína rod. Timurová156
Juraj Blaščak157
Štefan Kusek158
Ján Timura159
Juliana rod. Gerberyová160
Anna rod. Štegenová161
Jozef Blaščak162
Mária rod. Štegenová163
Ján Bors164
Anna Timurová rod. Novaková Osifová165
Anna Starinská rod. Štegenová166
Mária rod. Timurová167
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová168
Ján Timura169
Anna rod. Blaščaková170
Štefan Blaščak171
Mária rod. Novaková172
Mária rod. Fenďová173
Michal Fenďa174
Ján Kušnir175
Obyvatelia:
Michal Blaščak176
Anna rod. Blaščaková177
Ján Osifčin178
Mária Osifčinová179
Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová180
Katarína rod. Vargová181
Ján Krupa?182
Michal Paraščak183
Zuzana Paraščaková rod. Uhrinová184
Ján Vančík185
? Vančíková rod. Borbula186
Andrej Halik187
Anna Haliková rod. ?188
Ján Basista189
Mária Basistová rod. Blašková190
Ján Krajčír191
Anna Krajčírová rod. Holupková?192
Štefan Blaščak193
Anna Blaščaková rod. Blaščaková194
Michal Uhrin195
Anna Uhrinová rod. Drobňáková196
Ján Poskuňak197
Mária Poskuňaková rod. Bazšická198
Peter Murin199
Mária Murinová rod. ?200
Andrej Chitrik201
Anna Chitriková rod. Mojzešová202
Anna Mertinová rod. Osifčinová203
Michal Džmura204
Mária Džmurová rod. Blaščaková205
Andrej Blaščak206
Zuzana Blaščaková207
Adam Štegena208
Mária Novaková209
Štefan Gecy210
Mária Gecyová rod. Blaščaková211
Michal Soroka212
Ján Hitrik213
Anna rod. Jurečková214
Janko Kušnir Kuka215
Zuzana Kušnirová rod. Šukalová216
Peter Andrej Burik217
Katarína rod. Repková218
Michal Straka219
Michal Polačok220
Andrej Mika221
Štefan Birčák222
Anna Birčáková rod. Geczy223
Michal Šuťak224
Mária Šuťaková rod. Orlovská225
Anna Borsová rod. Krehlíková226
Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková227
Ján Jasenský228
Anna Orlovská rod. Kovaľová229
Katarína Blaščaková rod. Krehlíková230
Alžbeta Orlovská rod. Lazorčaková231
Juraj Maďar232
Anna rod. Poračová233
Anna rod. Martaus234
Jozef Martaus235
Michal Fenďa236
Simeon Bors237
Ján Hudak Seman Bors238
Mária Borsová rod. Kušnírová239
Ján Bors240 241
Jozef Kušnir Kuka242
Anna Kušnirová rod. Uhľarová243
Ján Kušnir244
Ján Kusek245
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová246
Ján Kusek247
Onufrij Lazorčak248
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová249
Mária rod. Lazorčaková250
Ján Gerbery251
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová252
Mária rod. Štegenová253
Michal Timura254
Anna Timurová rod. Novaková Osifová255
Mária rod. Timurová256
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová257
Ján Timura258
Štefan Gecik259
Anna Geciková rod. Blaščaková260
Andrej Orlovský261
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková262
Juraj Orlovský263
Mária Maďarová rod. Orlovská264
Ján Blaščak265
Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová266
Anna rod. Blaščaková267
Štefan Blaščak268
Ján Novak269
Mária Novaková rod. Polačková270
Mária rod. Novaková271
Eliáš Soroka alias Fenďa272
Katarína Fenďová rod. Mižiková273
Mária rod. Fenďová274
Michal Kušnir275
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Baranie v archívnych listinách
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina záznam 18, str. 8
 3. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 36
 4. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 5. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 6. Tamže
 7. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 8. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 9. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 10. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 11. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 12. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 13. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 14. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 15. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 16. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 17. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 18. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 19. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 20. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 21. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 22. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 23. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 24. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 25. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 26. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 27. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 28. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 29. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 30. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 31. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 32. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 33. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 34. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 35. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 36. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 37. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 38. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 39. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 40. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 41. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 42. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 43. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 44. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 45. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 46. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 47. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 48. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 49. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 50. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 51. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 52. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 53. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 54. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 55. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 56. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 57. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 58. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 59. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 60. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 61. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 62. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 63. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 64. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 65. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 66. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 67. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 68. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 69. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 70. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 71. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 72. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 73. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 74. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 75. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 76. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 77. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 78. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 79. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 80. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 81. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 82. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 83. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 84. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 85. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 86. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 87. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 88. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 89. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 90. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 91. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 92. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 93. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 94. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 95. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 96. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 97. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 98. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 99. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 100. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 101. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 102. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 103. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 104. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 105. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 106. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 107. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 108. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 109. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 110. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 111. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 112. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 113. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 114. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 115. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 116. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 117. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 118. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 119. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 120. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 121. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 122. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 123. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 124. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 125. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 126. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 127. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 128. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 129. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 130. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 131. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 132. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 133. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 134. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 135. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 136. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 137. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 138. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 139. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 140. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 141. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 142. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 143. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 144. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 145. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 146. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 147. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 148. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 149. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 150. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 151. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 152. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 153. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 154. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 155. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 156. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 157. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 165. Tamže
 166. Tamže
 167. Tamže
 168. Tamže
 169. Tamže
 170. Tamže
 171. Tamže
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 176. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 177. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 178. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 179. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 180. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 181. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 182. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 183. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 184. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 185. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 186. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 187. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 188. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 189. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 190. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 191. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 192. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 193. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 194. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 195. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 196. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 197. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 198. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 199. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 200. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 201. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 202. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 203. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 204. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 205. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 206. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 207. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 208. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 209. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 210. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 211. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 212. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 213. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 214. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 215. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 216. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 217. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 218. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 219. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 220. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 221. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 222. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 223. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 224. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 225. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 226. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 227. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 228. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 229. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 230. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 231. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 232. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 233. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 234. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 235. Tamže, Listina Krsty 1854 - 1871
 236. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 237. Tamže
 238. Tamže
 239. Tamže
 240. Tamže
 241. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 242. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Tamže
 246. Tamže
 247. Tamže
 248. Tamže
 249. Tamže
 250. Tamže
 251. Tamže
 252. Tamže
 253. Tamže
 254. Tamže
 255. Tamže
 256. Tamže
 257. Tamže
 258. Tamže
 259. Tamže
 260. Tamže
 261. Tamže
 262. Tamže
 263. Tamže
 264. Tamže
 265. Tamže
 266. Tamže
 267. Tamže
 268. Tamže
 269. Tamže
 270. Tamže
 271. Tamže
 272. Tamže
 273. Tamže
 274. Tamže
 275. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 
Prečítané: 18806x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Koliba pod vrchom Lysá - sezónne obydlie pastierov od mája do októbra
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS