28.02.2024
03:20:22
06:21 | 17:16
20:26- | 07:39
Fáza Mesiaca:
bude 3.3.
Jarná rovnodennosť:   01.01.1970 01:00  
Perihélium:   01.01.1970 ~ 01h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Baranie (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Baranye(1846)1 , Baranye(1847)2 , Baranye(1857)3 , Baranje(1865)4

Pôvod:
Michal Blaščak5
Andrej Blaščak6
Jozef Lazorčak7
Anna rod. Orlovská8
Ján Blaščak9
Mária rod. Blaščaková10
Jozef Kušnir11
Zuzana Starinská rod. Štegenová12
Anna rod. Jurečková13
Michal Štegena14
Katarína rod. Uhľarová15
Anna rod. Orlovská16
Anna rod. Soroková17
Ján Kušnir18
Katarína rod. Timurová19
Zuzana rod. Paraščaková20
Mária Straková rod. Gecyová21
Peter Vančík22
Michal Štegena23
Mária rod. Haliková24
Ján Novak25
Anna rod. Basistová26
Helena rod. Orlovská27
Tomáš Krajčír28
Ján Lazorčak29
Andrej Halik30
Michal Blaščak31
Erža rod. Blaščaková32
Mária rod. Štegenová33
Anna rod. Uhrinová34
Mária rod. Hudaková35
Anna rod. Poskuňaková36
Verona Lazorčaková rod. Soroková37
Anna rod. Murinová38
Jozef Kušnir39
Mária rod. Chitriková40
Eva rod. Novaková41
Mária rod. Orlovská42
Adam Orlovský43
Demeter Timura44
Peter Orlovský45
Mária rod. Uhrinová46
Mária rod. Blaščaková47
Anna rod. Geciková48
Mária rod. Novaková49
Michal Mertin50
Michal Timura51
Mária rod. Mertinová52
Helena rod. Štegenová53
Anna rod. Lazorčaková54
Juraj Blaščak55
Ján Orlovský56
Michal Kusek57
Alžbeta rod. Borsová58
Anna rod. Orlovská59
Ján Džmura60
Jozef Novak61
Juraj Bors62
Katarína rod. Timurová63
Juraj Blaščak64
Štefan Kusek65
Ján Timura66
Juliana rod. Gerberyová67
Anna rod. Štegenová68
Jozef Blaščak69
Mária rod. Štegenová70
Jozef Novak71
Ján Lazorčak72
Ján Gerbery73
Štefan Blaščak74
Auxim? Repko75
Michal Timura76
Michal Gecy77
Štefan Hudak78
Michal Kusko79
Zuzana rod. Štegenová80
Ján Birčák81
Štefan Orlovský82
Peter Blaščak83
Zuzana rod. Lazorčaková84
Štefan Gerbery85
Štefan Gecy86
Štefan Šuťak87
Anna rod. Blaščaková88
Juraj Novak89
Anna rod. Timurová90
Ján Gecy91
Peter Soroka92
Štefan Timura93
Štefan Hudak94
Ján Seman Jurečkiv95
Mária rod. Lazorčaková96
Adam Kušnir97
Ján Blaščak98
Mária rod. Timurová99
Anna rod. Timurová100
Andrej Timura101
Andrej Blaščak102
Andrej Timura103
Peter Blaščak104
Anna rod. Blaščaková105
Juraj Blaščak106
Ján Jasenský107
Ján Timura108
Mária rod. Borsová109
Anna rod. Kuseková110
Katarína rod. Kuseková111
Mária rod. Blaščaková112
Alžbeta rod. Kušnirová113
Mária rod. Kušnirová114
Andrej Bors115
Juraj Blaščak116
Mária rod. Jasenská117
Andrej Novak118
Alžbeta rod. Kušnirová119
Elizabeta Barbara rod. Kusková120
Jozef Bors121
Ján Eliáš Novak122
Mária rod. Timurová123
Andrej Blaščak124
Mária rod. Maďarová125
Mária rod. Kušnirová126
Katarína rod. Gerberyová127
Juraj Bors128
Anna Blaščaková rod. Kusková129
Mária rod. Novaková130
Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková131
Mária rod. Orlovská132
Mária rod. Blaščaková133
Štefan Kušnir134
Ján Lazorčak135
Mária rod. Gecyová136
Mária rod. Orlovská137
Ján Fenďa138
Ján Blaščak139
Alžbeta rod. Orlovská140
Michal Fenďa141
Štefan Blaščak142
Alžbeta rod. Gecyová143
Mária rod. Orlovská144
Ján Timura145
Štefan Maďar146
Alžbeta rod. Blaščaková147
Mária rod. Lazorčaková148
Štefan Lazorčak149
Ján Straka150
Ján Blaščak151
Anna rod. Kušnirová152
Juraj Bors153
Ján Maďar154
Katarína rod. Timurová155
Mária rod. Kušnirová156
Mária rod. Kuseková157
Mária rod. Maďarová158
Anna Straková rod. Orlovská159
Anna rod. Straková160
Ján Bors161
Andrej Blaščak162
Ján Gerbery163
Ján Timura164
Anna rod. Blaščaková165
Štefan Blaščak166
Mária rod. Novaková167
Mária rod. Fenďová168
Michal Fenďa169
Ján Bors170
Anna Timurová rod. Novaková Osifová171
Anna Starinská rod. Štegenová172
Mária rod. Timurová173
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová174
Ján Kušnir175
Obyvatelia:
Michal Blaščak176
Anna rod. Blaščaková177
Mária Osifčinová178
Ján Osifčin179
Ján Poskuňak180
Mária Poskuňaková rod. Bazšická181
Peter Murin182
Mária Murinová rod. ?183
Andrej Chitrik184
Anna Chitriková rod. Mojzešová185
Anna Mertinová rod. Osifčinová186
Michal Džmura187
Mária Džmurová rod. Blaščaková188
Andrej Blaščak189
Zuzana Blaščaková190
Adam Štegena191
Mária Novaková192
Štefan Gecy193
Mária Gecyová rod. Blaščaková194
Michal Soroka195
Ján Hitrik196
Anna rod. Jurečková197
Janko Kušnir Kuka198
Zuzana Kušnirová rod. Šukalová199
Peter Andrej Burik200
Katarína rod. Repková201
Michal Straka202
Michal Polačok203
Andrej Mika204
Štefan Birčák205
Anna Birčáková rod. Geczy206
Michal Šuťak207
Mária Šuťaková rod. Orlovská208
Anna Borsová rod. Krehlíková209
Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková210
Ján Jasenský211
Anna Orlovská rod. Kovaľová212
Katarína Blaščaková rod. Krehlíková213
Alžbeta Orlovská rod. Lazorčaková214
Juraj Maďar215
Anna rod. Poračová216
Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová217
Katarína rod. Vargová218
Ján Krupa?219
Michal Paraščak220
Zuzana Paraščaková rod. Uhrinová221
Ján Vančík222
? Vančíková rod. Borbula223
Andrej Halik224
Anna Haliková rod. ?225
Ján Basista226
Mária Basistová rod. Blašková227
Ján Krajčír228
Anna Krajčírová rod. Holupková?229
Štefan Blaščak230
Anna Blaščaková rod. Blaščaková231
Michal Uhrin232
Anna Uhrinová rod. Drobňáková233
Anna rod. Martaus234
Jozef Martaus235
Anna Kušnirová rod. Uhľarová236
Ján Kušnir237
Ján Kusek238
Zuzana Kuseková rod. Kušnirová239
Ján Kusek240
Onufrij Lazorčak241
Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová242
Mária rod. Lazorčaková243
Ján Gerbery244
Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová245
Mária rod. Štegenová246
Michal Timura247
Anna Timurová rod. Novaková Osifová248
Mária rod. Timurová249
Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová250
Ján Timura251
Štefan Gecik252
Anna Geciková rod. Blaščaková253
Andrej Orlovský254
Zuzana Orlovská rod. Blaščaková255
Juraj Orlovský256
Mária Maďarová rod. Orlovská257
Ján Blaščak258
Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová259
Anna rod. Blaščaková260
Štefan Blaščak261
Ján Novak262
Mária Novaková rod. Polačková263
Mária rod. Novaková264
Eliáš Soroka alias Fenďa265
Katarína Fenďová rod. Mižiková266
Mária rod. Fenďová267
Michal Fenďa268
Simeon Bors269
Ján Hudak Seman Bors270
Mária Borsová rod. Kušnírová271
Ján Bors272 273
Jozef Kušnir Kuka274
Michal Kušnir275
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Baranie v archívnych listinách
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 13
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina záznam 18, str. 8
 3. Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online
  Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus catholicorum Diocesis Eperiessiensis. Košice, 1833-1931. Dostupné online, str. 36
 4. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
 5. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 6. Tamže
 7. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 8. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 9. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 10. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 11. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 12. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 13. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 14. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 15. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 16. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 17. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 18. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 19. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 20. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 21. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 22. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 23. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 24. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 25. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 26. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 27. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 28. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 29. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 30. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 31. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 32. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 33. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 34. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 35. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 36. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 37. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 38. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 39. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 40. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 41. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 42. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 43. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 44. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 45. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 46. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 47. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 48. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 49. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 50. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 51. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 52. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 53. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 54. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 55. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 56. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 57. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 58. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 59. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 60. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 61. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 62. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 63. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 64. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 65. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 66. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 67. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 68. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 69. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 70. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 71. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 72. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 73. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 74. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 75. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 76. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 77. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 78. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 79. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 80. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 81. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 82. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 83. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 84. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 85. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 86. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 87. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 88. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 89. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 90. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 91. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 92. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 93. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 94. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 95. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 96. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 97. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 98. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 99. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 100. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 101. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 102. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 103. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 104. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 105. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 106. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 107. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 108. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 109. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 110. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 111. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 112. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 113. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 114. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 115. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 116. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 117. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 118. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 119. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 120. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 121. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 122. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 123. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 124. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 125. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 126. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 127. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 128. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 129. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 130. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 131. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 132. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 133. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 134. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 135. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 136. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 137. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 138. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 139. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 140. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 141. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 142. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 143. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 144. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 145. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 146. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 147. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 148. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 149. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 150. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 151. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 152. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 153. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 154. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 155. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 156. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 157. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 158. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 159. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 160. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 161. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 162. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 163. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 164. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 165. Tamže
 166. Tamže
 167. Tamže
 168. Tamže
 169. Tamže
 170. Tamže
 171. Tamže
 172. Tamže
 173. Tamže
 174. Tamže
 175. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 176. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 177. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 178. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 179. Tamže, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 180. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 181. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 182. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 183. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 184. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 185. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 186. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 187. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 188. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 189. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 190. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 191. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 192. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 193. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 194. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 195. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 196. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 197. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 198. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 199. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 200. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 201. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 202. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 203. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 204. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 205. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 206. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 207. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 208. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 209. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 210. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 211. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 212. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 213. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 214. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 215. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 216. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 217. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 218. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 219. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 220. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 221. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 222. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 223. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 224. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 225. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 226. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 227. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 228. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 229. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 230. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 231. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 232. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 233. Tamže, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 234. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty 1854 - 1871
 235. Tamže, Listina Krsty 1854 - 1871
 236. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 237. Tamže
 238. Tamže
 239. Tamže
 240. Tamže
 241. Tamže
 242. Tamže
 243. Tamže
 244. Tamže
 245. Tamže
 246. Tamže
 247. Tamže
 248. Tamže
 249. Tamže
 250. Tamže
 251. Tamže
 252. Tamže
 253. Tamže
 254. Tamže
 255. Tamže
 256. Tamže
 257. Tamže
 258. Tamže
 259. Tamže
 260. Tamže
 261. Tamže
 262. Tamže
 263. Tamže
 264. Tamže
 265. Tamže
 266. Tamže
 267. Tamže
 268. Tamže
 269. Tamže
 270. Tamže
 271. Tamže
 272. Tamže
 273. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 274. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 275. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 
Prečítané: 40257x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS