Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Posolaka (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Geycheholma(1310)1 , Posfalua(1355)2 , Posalaka(1369)3 , Posolaka(1370)4 , Geychehalma(1411)5

Obyvatelia:
Michael Merges: 13787


Poznámky:
Zemepisnú polohu Posolaky možno čiastočne zistiť na základe údajov listín z rokov 1374 a 1423, podľa ktorých majetok ležal v údolí babinskopotockého potoka a susedil z chotárom Babinho Potoka a Ratvaja.(Uličný, 1990, s.249)
Hoci niektoré listiny označujú názvami Posolaka a Geycheholma rovnakú dedinu, je možné, že išlo o rozdielne usadlosti. Podľa M. Smoroňa bola obec Posolaka založená už v prvej polovici 13. storočia a v jej bezprostrednej blízkosti časom vznikla druhá dedina s názvom Geychehalma, ktorá, ako prezrádza názov, vznikla na nejakom vyvýšenom mieste (Geyche - osobné meno, Halma - z maďarského slova Halom - kopec).(Smoroň, 2015, s.30)
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Posolaka v archívnych listinách
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 747, str. 326
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39824
 3. Tamže, Listina DL 39825
 4. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online, Listina 269, str. 289
 5. Tamže, Listina 309, str. 353
 6. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, str. 348
 7. Tamže, str. 348
 8. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
 9. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
  Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 43095x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS