19.06.2018
00:30:50
04:29 | 20:44
11:11 | 00:50+
Fáza Mesiaca:
bude 20.6.
Letný slnovrat:   21.06.2018 12:07  
Afélium:   06.07.2018 ~ 18h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Ambrušovce v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Ambrušovce, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu a zároveň usporiadať jednotlivé rodiny podľa čísla domu, ktorý obývali. Pre osadu Ambrušovce, ktorá bola od roku 1830 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Hradisku, bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Hradisko. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Drienica (Šoma) a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa. Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896. Z roku 1868 chýbajú v matrike obce Hradisko matričné záznamy a tak, a to samozrejme aj z iných dôvodov, nemôže byť v tomto prehľade uvedený kompletný zoznam obyvateľov.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Nezobrazovať referencie

Dom číslo 1

1. Jozef Borž Hudak *18291 Ambrušovce
Mal prezývku Hudak (v rodnom liste dcéry Kataríny). Bol pravdepodobne mladším bratom Jána Hudaka Borža z Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária Mihalková rod. Boržová *18532 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18733 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18953 - Ján Novák, 60-ročný, vdovec
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Boržová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi.
Manžel:
1. Ján Mihalik Mihalko *18492
- Sobáš: 20.10.18732 - Mária Mihalková rod. Boržová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko *12.12.18742 Ambrušovce 19 +14.2.18752 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková *14.3.18762 Ambrušovce
3. Ján Mihalko *18772 Ambrušovce +8.11.18802 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik *24.8.18822 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková *23.1.18852 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik *8.8.18872 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.4
7. Katarína rod. Michaliková *4.9.18903 Ambrušovce
2. Juraj Borž *2.5.18555 Baranie
V sčítaní uvedený rok narodenia 1856.
3. Anna rod. Hudaková Boržová
V krstnom liste jej syna Štefana, je uvedené, že bola slobodná matka a bola dcérou Jozefa Hudaka. Narodila sa pravdepodobne niekedy po roku 1871.
Potomkovia:
1. Štefan Hudak Borž *6.11.18933 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
4. Štefan Borž *18601 Ambrušovce
5. Katarína rod. Boržová *19.6.18622 Ambrušovce 19
Otec v rodnom liste uvedený ako Jozef Hudak, matka Zuzana Mertinová.
6. Zuzana rod. Boržová *14.9.18642 Ambrušovce 1
V sčítaní z 1869 sa uvádza rok 1865
7. Zuzana rod. Boržová *27.7.18662 Ambrušovce 1
8. Alžbeta rod. Boržová *21.2.18692 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.18943 - Ján Lazorčak
9. Julianna rod. Boržová *1.7.18712 Ambrušovce 1 +19.4.18732 Ambrušovce 1


Dom číslo 2

2. Timotej Uhľar alias Tomko *18071 Javorina (Spiš)
Manželka:
2. Mária Uhľarová rod. Hojsaková *18425 +7.4.18785 Drienica
V úmrtnom liste sa uvádza, že bola manželkou Konštantína Adamčíka a mala 35 rokov. Pochovaná bola 9.4. v Šome.
Informácia o roku narodenia z úmrtného listu.
Potomkovia:
1. Mária rod. Uhľarová *1.5.18566 Ambrušovce 14
V ščítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1858. V krstnom liste matka uvedená ako Anna Chodobová.
2. Katarína rod. Uhľarová *6.5.18612 Baranie +12.1.18632 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
3. Jozef Uhľar *19.8.18642 Ambrušovce 2 +1.11.18642 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
4. Ján Uhľar Timko *3.6.18692 Ambrušovce 2 +25.3.18732 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Mária Hojsaková.
V úmrtnej knihe jeho uvedený ako syn Konštantína Timka a že sa volá Ján Timko.
5. Anna rod. Uhľarová *18.10.18712 Ambrušovce
Ako otec sa spomína Constantinus Uhľar
6. Mária rod. Tomková *7.8.18742 Ambrušovce 14
Otec uvedený ako Konštantín Tomko. Matka Mária Hojsaková.
7. Zuzana rod. Tomková *20.4.18802 Ambrušovce 14
V krstnom liste uvedený otec Konštantín Tomko, matka Mária Straková.
8. Štefan Adamčík Tomko *18.3.18832 Ambrušovce


Dom číslo 3

3. Teodor Šveda *18052 +2.3.18632 Ambrušovce 3
V matrike obce Livov je zo dňa 27.8.1824 zmienka o narodení Zuzany Švedovej, otec Teodor Šveda, matka Anna.
Manželka:
1. Mária Chovanová Švedová *18202 +20.6.18762 Ambrušovce 3
- Sobáš: 12.7.18632 - Mikuláš Telek Chovan
V sobášnom liste z roku 1863, Mikuláš spomenutý ako Telek alias Chovan, 29 ročný sluha. Manželka Mária Švedová, vdova, 43 ročná.
V úmrtnom liste uvedená ako manželka Mikuláša Teleka Chovana vo veku 60 rokov.
Potomkovia:
1. Ján Šveda *15.1.18392
- Sobáš: 15.2.18702 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Manželka:
1. Anna Švedová rod. Starinská *18451 +26.1.18702 Ambrušovce 3
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková *22.4.18492
- Sobáš: 15.2.18702 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Potomkovia:
1. Mária rod. Švedová *18661
- Sobáš: 11.2.18893 - Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
Podľa sobášneho listu sa Mária narodila okolo roku 1869.
2. Juraj Šveda *1.4.18692 Ambrušovce 16
3. Štefan Šveda *8.3.18712 Ambrušovce 3 +16.4.18732 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda *3.1.18742 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.7
5. Anna rod. Švedová *27.11.18752 Ambrušovce 3
6. Andrej Šveda *31.1.18792 Ambrušovce 3 +25.12.18802 Ambrušovce 3
7. Štefan Šveda *3.9.18822 Ambrušovce 3 +23.3.18943 Ambrušovce
Príbuzní:
1. Mária *17851
Bola pravdepodobne matkou Teodora (1805) alebo jeho manželky Márie. V čase sčítania v roku 1869 bola uvádzaná ako vdova.
2. Teodor Šveda
Manželka:
Potomkovia:
2. Eva rod. Švedová *30.4.18602 Ambrušovce 3
Krstná bola Mária Jasenská
3. Adam Šveda *30.4.18602 Ambrušovce 3
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho
3. Katarína Hojsaková rod. Švedová *18442 +3.3.18882 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.18662 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
Manžel:
1. Ján Hojsak *18422
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková *17.1.18702 Ambrušovce +13.3.18842 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková *5.5.18722 Ambrušovce 12 +24.5.18782 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková *8.6.18742 Ambrušovce
4. Ján Hojsak *24.6.18762 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak *1.9.18782 Ambrušovce 9 +29.1.18842 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak *23.8.18812 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková *26.1.18842 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková *12.5.18862 Ambrušovce 14
4. Alžbeta rod. Švedová *18482
- Sobáš: 22.11.18692 - Adam Šveda, Livovská Huta, 27 ročný
5. Zuzana rod. Švedová *18522
- Sobáš: 14.6.18752 - Ján Mackanič, syn Juraja, Olejníkov, 26 ročný
Dcéra zomrelého Teodora


Dom číslo 4

4. Andrej Čundra *17962 +8.3.18662 Ambrušovce 4
Jeho manželka sa pravdepodobne volala Anna, pozri kniha príjmov farnosti Hradisko - 30.4.1865
Potomkovia:
1. Andrej Čundra
- Sobáš: 12.11.18662 - Anna Osifčinová, Závadka, 16 ročná
Bude to asi brat Michala Čundru. Bývali v rodičovskom dome Ambrušovce 4
2. Michal Čundra *18251 +19.11.18722
Pri úmrtí uvádzaný vek 49 rokov, rok narodenia teda možno 1823.
Manželka:
1. Mária Čundrová rod. Lipková *18261
- Sobáš: 14.7.18742 - Jozef Jarabka Jarabek
V sobášnom liste uvedená ako vdova po zomrelom Michalovi, avšak otázny rok narodenia 1842. Jozef bol synom zomrelého Andreja.
Potomkovia:
1. Ján Čundra *30.1.18602 Ambrušovce 4 +6.2.18752 Ambrušovce 4
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865
2. Michal Čundra *21.9.18622 Ambrušovce 4
- Sobáš: 11.10.18862 - Anna Čundrová rod. Husárová
Manželka:
1. Anna Čundrová rod. Husárová *18592
- Sobáš: 11.10.18862 - Michal Čundra
3. Mária rod. Čundrová *5.8.18662 Ambrušovce 4


Dom číslo 5

5. Michal Drobňák *18452 +12.11.18913 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
Manželka:
1. Mária Drobňáková rod. Timurová *18462 +6.2.18752 Ambrušovce 5
2. Mária Drobňáková rod. Starinská *18531 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.18752 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Potomkovia:
1. Štefan Drobňák *1.2.18725 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Timurová.
2. Mária rod. Drobňáková *9.8.18735 Ambrušovce
- Sobáš: 15.9.18955 - Štefan Varga, 25 ročný, syn Jána zo Stariny.

6. Michal Drobňák *18101 Dubinné? +16.5.18732
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Drobňák *18502
- Sobáš: 24.11.18732 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Manželka:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová *18542
- Sobáš: 24.11.18732 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková *17.10.18742 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková *1.4.18762 Ambrušovce 9 +2.8.18772 Ambrušovce
4. Andrej Drobňák *10.11.18602 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Boržová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
5. Jozef Drobňák *27.2.18632 Ambrušovce 5 +8.3.18632 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
6. Jozef Drobňák *28.6.18642 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
8. Juraj Drobňák *29.4.18722 Ambrušovce 5 +1.8.18722 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Boržová


Dom číslo 6

7. Ján Majernik - Basista *18351 Ambrušovce
V sčítaní sa uvádza ako Ján Michalik. Ide nepochybne o Jána Majerníka, jednak v súvislosti s menami a rokmi narodenia detí a manželky, ale aj následnosťou pri sčítavaní, nasledoval za Michalom Drobňakom.
Manželka:
1. Mária Majerniková rod. Osifčinová *18421 Ambrušovce
Umrela pravdepodobne v roku 1868. Z tohto roku chýbajú matričné záznamy a od roku 1870 sa už ako matka Jánových detí spomína Mária Nováková. V úmrtnej knihe je však zo dňa 16.12.1885 záznam o úmrtí Márie Osifčinovej, vek 60.
Potomkovia:
1. Štefan Majernik *3.6.18622 Ambrušovce 6 +23.3.18632 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Osifčinová.
2. Anna rod. Majerníková *10.11.18652 Ambrušovce 6
- Sobáš: 14.7.18903 - Daniel Jarkovský, 26 ročný, Šoma
Matka uvedená Mária Osifčinová.
V sobášnom liste spomínaná ako Anna Mihaliková.
3. Ján Majerník Basista *18682 Ambrušovce 6 +28.4.18762 Ambrušovce 6
V úmrtnom liste uvedený vek 8 rokov. Narodil sa v roku 1868, z ktorého chýbajú matričné záznamy.
4. Štefan Basista *10.6.18702 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
5. Michal Basista *5.1.18732 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Basista - Starinský Ján, matka Mária Nováková.
6. Juraj Majernik *10.8.18752 Ambrušovce 3 +16.11.18842 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
7. Ján Majernik *13.4.18782 Ambrušovce 6
8. Mária rod. Majerníková *16.8.18802 Ambrušovce 6 +1.11.18802 Ambrušovce 6
9. Andrej Majernik *16.4.18822 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Ján Majernik Starinský


Dom číslo 7

8. Peter Jasenský
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková
15.2.1882 sa pravdepodobne ako vdova vo veku 45 rokov vydáva v Ľutine za Andreja Kapitána, 52 ročného vdovca z Ľutiny.
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský *10.5.18632 Ambrušovce 7
Matka sa v rodnom liste udáva ako Mária Kučerová.
2. Michal Jasenský *6.10.18652 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Babčíková.


Dom číslo 8

9. Jozef Pjatek Poľaček *18101 Livov
Pri narodení vnučky Kristíny jeho dcére Anne sa spomína aj jeho druhé meno Poľaček. Pri narodení vnuka Jána (1876) je ako otec uvedený Jozef /junior/, teda Jozef senior ešte pravdepodobne žil. V matrike obce Livov sa spomína meno Ján Pjontek (otec pri narodení Anny 4.6.1826), možno otec Jozefa Pjateka.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Drobňaková *18242 Dubinné? +7.2.18852 Ambrušovce 8
V úmrtnom liste uvedený vek 61 rokov. Rok narodenia teda 1824. V sčítaní z 1869 bol uvedený rok narodenia 1820.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *16.5.18416 Ambrušovce +18598 Ambrušovce
17.4.1859 zmienka z účtovnej knihy farnosti Hradisko, kde Jozef a Mária Poľačekovci prispievajú na službu za zomrelého syna Jána.
2. Mária Novaková rod. Polačková *18421 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.18662 - Ján Novak
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
Manžel:
1. Ján Novak *18351 Kríže
Potomkovia:
1. Ján Novak *17.9.18625 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková *22.9.18645 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková *2.3.18665 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková *18671 Baranie
5. Jozef Novak *12.3.18685 Baranie +29.10.18685 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak *20.8.18695 Baranie +6.2.18755 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak *26.1.18725 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková *1.5.18745 Baranie
9. Ján Eliáš Novak *1.8.18765 Baranie +23.3.18775 Baranie
10. Andrej Novak *21.3.18785 Baranie
3. Jozef Pjatek Poľaček *27.2.18492 +18.6.18782 Ambrušovce 8
- Sobáš: 23.6.18722 - Eva Pjateková rod. Pažinová
Pri narodení syna Jána (1876) sa spomína ako Poľaček.
V sčítaní z roku 1869 sa uvádza rok narodenia 1853, pri jeho sobáši je uvedený rok 1848, v matrike z Terne však rok narodenia 1849.
Jozef - Ambrušovce 8. Eva Pažinová, dcéra Michala, Hradisko 34
Manželka:
1. Eva Pjateková rod. Pažinová *18482 Hradisko 34
- Sobáš: 23.6.18722 - Jozef Pjatek Poľaček
Potomkovia:
1. Anna rod. Pjateková *23.5.18742 Ambrušovce
2. Ján Poľaček *24.9.18762 Ambrušovce 8
4. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková *18512
- Sobáš: 23.2.18732 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Manžel:
1. Ján Starinský *18512 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Kristína rod. Poľačeková *6.5.18722 Ambrušovce 8
Bola dcérou slobodnej matky, otec sa neuvádza.
2. Ján Starinský *8.11.18742 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská *30.10.18762 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský *16.6.18792 Ambrušovce 5
5. Juraj Pjatek *18562
- Sobáš: 15.11.18802 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Maďarová *21.9.18622 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.18802 - Juraj Pjatek
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *11.9.18812 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek *21.2.18852 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.9
3. Mária rod. Pjateková *20.5.18862 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková *21.10.18872 Ambrušovce +18.6.18882 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková *25.12.18893 Ambrušovce +9.7.18903 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková *22.4.18913 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek *11.11.18933 Ambrušovce +9.7.18943 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková *20.6.18953 Ambrušovce
6. Mária Juričová rod. Pjateková *13.10.18592
- Sobáš: 24.11.18792 - Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.
V sčítaní z roku 1869 udávaný rok narodenia 1861. V sobášnom liste z roku 1874 je dátum narodenia 13.10.1859.


Dom číslo 9

10. Bašili Hodoba *7.2.18261 Bogliarka
V sčítaní uvádzaný ako Vasko Hodaba. V matrike obce Kružlov 10.11.1822 záznam o narodení Michala Hodabu, brat Vasiľa. Otec uvedený Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová. Basilius sa narodil 7.2.1826.
Matrika Kružlov - narodenie 7.2.1826 - Otec Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová *18542
- Sobáš: 24.11.18732 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Manžel:
1. Ján Drobňák *18502
- Sobáš: 24.11.18732 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková *17.10.18742 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková *1.4.18762 Ambrušovce 9 +2.8.18772 Ambrušovce


Dom číslo 10

11. Peter Burik *18121 Lukov +16.9.18762 Ambrušovce 10
V úmrtnom liste uvedený vek 56 rokov, rok narodenia pravdepodobne mohol byť aj okolo 1820.
Manželka:
1. Zuzana Buriková rod. Maďarová *18282 +15.9.18632 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Juraj Burik *18562 +20.3.18632 Ambrušovce 10
2. Alžbeta Buriková *18602 +9.3.18632 Ambrušovce 10
3. Anna rod. Buriková *13.4.18622 Ambrušovce 10 +1.1.18632 Ambrušovce 10
4. Michal Burik *10.9.18642 Ambrušovce 10
- Sobáš: 11.3.18882 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
V sobášnom liste uvedená Anna Hojsaková, 31. ročná vdova, Ambrušovce.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová *18572
- Sobáš: 11.3.18882 - Michal Burik
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Burik *17.2.18893 Ambrušovce +14.7.18903 Ambrušovce
2. Mária rod. Buriková *1.7.18903 Ambrušovce
3. Anna rod. Buriková *4.1.18923 Ambrušovce
4. Michal Burik *23.7.18935
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková.
5. Juraj Burik *4.5.18953 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková
5. Anna rod. Buriková *29.10.18662 Ambrušovce 10 +13.5.18752 Ambrušovce 10
6. Mária rod. Buriková *18682 +1.1.18692 Ambrušovce 10
7. Peter Andrej Burik *10.11.18695
- Sobáš: 9.10.18935 - Mária Kovaľová, 24 ročná, dcéra Jána.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Orlovská, krstná matka Mária Osifová - Orlovská.
8. Mária rod. Buriková *10.2.18722 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Eva rod. Buriková *15.2.18943 Ambrušovce
Narodila sa slobodnej matke.
9. Ján Burik *30.10.18742 Ambrušovce 10
10. Anna rod. Buriková *1.6.18772 Ambrušovce


Dom číslo 11

12. Andrej Maďar *18261
Manželka:
1. Zuzana Maďarová rod. Koscelniková *18301 Geraltov +6.2.18752
V úmrtnom liste sa neuvádza meno manžela, iba "manželka Maďara", ani číslo domu. Podľa veku ide o Andrejovu manželku.
Potomkovia:
1. Ján Maďar *18512 +7.10.18852 Ambrušovce 11
V úmrtnom liste uvedený vek 34, teda rok narodenia bol okolo 1851. V sčítaní z 1869 bol rok narodenia 1857.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová *14.12.18762 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar *16.10.18782 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar *19.3.18812 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar *15.9.18842 Ambrušovce 11
V rodnom liste uvedená matka Anna Snaková.
2. Mária Mašľarová rod. Maďarová *14.11.18572
- Sobáš: 26.11.18772 - Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár
V sobášnom liste uvedený dátum narodenia 14.11.1857
3. Andrej Maďar *18581
Manželka:
1. Anna Maďarová rod. Jasenská
Je možné, že ide o dcéru Petra Jasenského, pretože v krstnom liste syna Andreja bola uvedená ako Anna Petriková.
Potomkovia:
1. Andrej Maďar *20.9.18782 Ambrušovce 11 +24.8.18792 Ambrušovce 11
V rodnom liste je matka Anna Jasenská, ale môže ísť aj o inú osobu mimo Ambrušoviec, chýba sobášny list. Bude to syn Andreja mladšieho.
2. Ján Maďar *30.6.18802 Ambrušovce 11
3. Andrej Maďar *24.9.18822 Ambrušovce 11
Matka spomenutá v rodnom liste ako Anna Petriková.
4. Juraj Maďar *24.4.18602 Ambrušovce 11 +5.11.18612 Ambrušovce 12
Krstná bola Anna Blaščáková z Baranieho
5. Juraj Maďar *14.9.18632 Ambrušovce 11
6. Anna rod. Maďarová *23.4.18662 Ambrušovce 11
V sčítaní z 1869 dátum narodenia 1865
7. Michal Maďar *18691 +5.4.18732 Ambrušovce 11
8. Katarína rod. Maďarová *15.3.18732 Ambrušovce 11 +16.4.18762 Ambrušovce 11


Dom číslo 12

13. Juraj Maďar *17702 +2.3.18662 Ambrušovce 12
Manželka:
1. Alžbeta Maďarová *17912 +7.11.18692 Ambrušovce 12

14. Ján Maďar *18351
Manželka:
1. Katarína Maďarová rod. Tokarová *18401 +6.2.18752 Ambrušovce 12
2. Mária Maďarová rod. Fenďová
Bude to asi Mária Fenďová, dcéra Lejka z Baranieho.
Potomkovia:
1. Ján Maďar *11.2.18602 Ambrušovce 12 +24.9.18612 Ambrušovce 12
2. Mária Pjateková rod. Maďarová *21.9.18622 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.18802 - Juraj Pjatek
Manžel:
1. Juraj Pjatek *18562
- Sobáš: 15.11.18802 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek *11.9.18812 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek *21.2.18852 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.10
3. Mária rod. Pjateková *20.5.18862 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková *21.10.18872 Ambrušovce +18.6.18882 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková *25.12.18893 Ambrušovce +9.7.18903 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková *22.4.18913 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek *11.11.18933 Ambrušovce +9.7.18943 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková *20.6.18953 Ambrušovce
3. Juraj Maďar *25.8.18642 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.18885 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Manželka:
1. Mária Maďarová rod. Orlovská *17.11.18695 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.18885 - Juraj Maďar
Potomkovia:
1. Štefan Maďar *29.12.18885 Baranie +24.3.18905 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar *22.2.18905 Baranie +11.6.18905 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová *6.7.18915 Baranie
4. Anna rod. Maďarová *18672 +12.1.18692 Ambrušovce 12
5. Štefan Maďar *19.6.18692 Ambrušovce 12
6. Anna rod. Maďarová *28.12.18712 Ambrušovce 12 +21.10.18752 Ambrušovce 12
7. Katarína rod. Maďarová *16.4.18742 Ambrušovce 11
8. Mária rod. Maďarová *30.4.18765 Baranie
Miesto narodenia v rodnom liste uvedené Baranie. Rodný list vo farnosti Drienica.
9. Anna rod. Maďarová *12.10.18772 Ambrušovce 12 +19.2.18842 Ambrušovce 12
10. Alžbeta rod. Maďarová *1.8.18812 Ambrušovce 11
11. Ján Maďar *6.1.18842 Ambrušovce 12
12. Mária rod. Maďarová *19.9.18872 Ambrušovce
13. Zuzana rod. Maďarová *14.1.18903 Ambrušovce
14. Katarína rod. Maďarová *2.12.18923 Ambrušovce
15. Anna rod. Maďarová *30.5.18953 Ambrušovce


Dom číslo 13

15. Michal Hojsak *18101 Lukov +9.11.18872 Ambrušovce 
V úmrtnom liste z roku 1887 sa uvádza vek 80 rokov.
Manželka:
1. Anna Hojsaková *18201 Geraltov +24.5.18782 Ambrušovce 12
V úmrtnom liste vek 56 rokov, rok narodenia možno aj 1822.
Potomkovia:
1. Ján Hojsak *18422
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Manželka:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová *18442 +3.3.18882 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.18662 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
2. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová *19.6.18605 Baranie
- Sobáš:
29.10.18835 - Michal Fenďa
19.6.18885 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková *17.1.18702 Ambrušovce +13.3.18842 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková *5.5.18722 Ambrušovce 12 +24.5.18782 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková *8.6.18742 Ambrušovce
4. Ján Hojsak *24.6.18762 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak *1.9.18782 Ambrušovce 9 +29.1.18842 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak *23.8.18812 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková *26.1.18842 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková *12.5.18862 Ambrušovce 14
9. Andrej Hojsak *9.2.18893 Ambrušovce +9.3.18893 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
10. Andrej Hojsak *29.1.18903 Ambrušovce
11. Juraj Hojsak *2.5.18913 Ambrušovce +21.10.18943 Ambrušovce
12. Mária rod. Hojsaková *17.4.18933 Ambrušovce
13. Alžbeta rod. Hojsaková *1.4.18953 Ambrušovce
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková *22.4.18492
- Sobáš: 15.2.18702 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Manžel:
1. Ján Šveda *15.1.18392
- Sobáš: 15.2.18702 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Potomkovia:
1. Štefan Šveda *8.3.18712 Ambrušovce 3 +16.4.18732 Ambrušovce 3
2. Ján Šveda *3.1.18742 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.11
3. Anna rod. Švedová *27.11.18752 Ambrušovce 3
4. Andrej Šveda *31.1.18792 Ambrušovce 3 +25.12.18802 Ambrušovce 3
5. Štefan Šveda *3.9.18822 Ambrušovce 3 +23.3.18943 Ambrušovce
3. Andrej Hojsak *18551
Potomkovia:
4. Michal Hojsak *18582 +20.3.18792 Ambrušovce 13
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1860.
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia bude 1858.


Dom číslo 14

16. Juraj Soroka
Potomkovia:
1. Michal Soroka *182112 Lenartov
Niekedy po roku 1858 sa presťahoval z Baranieho do Ambrušoviec. V matrike Malcova v roku 1821 záznam o narodení Michala - otec Juraj Soročka, matka Zuza...
V krstnom liste Štefana Gecyho (29.8.1858) z Baranieho, ktorému bol Michal krstým otcom sa uvádza, že bol obyvateľ Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Soroková *18482 +30.10.18642 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Soroková *18571
- Sobáš: 10.11.18732 - Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.
Pri sobáši uvedený rok narodenia 1851.
3. Juraj Soroka *18582 +14.3.18632 Ambrušovce 14
5. Juraj Soroka *20.3.18602 Ambrušovce 14
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho, krstný Michal Starinský
6. Katarína rod. Soroková *23.10.18642 Ambrušovce 14
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865


Dom číslo 15

17. Zuzana rod. Maďarová
Potomkovia:
1. Matej Maďar *1.11.18642 Ambrušovce 15 +7.2.18652 Ambrušovce 15

18. Mária Fecková rod. Starinská *18422
- Sobáš: 11.6.18622 - Andrej Fecko (28) Ľutina

19. Michal Hojsak +18882
Rok úmrtia odhadnutý zo sobášneho listu jeho manželky, kde si brala Michala Burika a bola uvedená ako vdova.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová *18572
- Sobáš: 11.3.18882 - Michal Burik
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Štefan Hojsak *20.8.18812 Ambrušovce 15
2. Ján Hojsak *1.1.18855 Ambrušovce

20. Ján Starinský *18682 +7.1.18702 Ambrušovce 15
Syn Jána Starinského

21. Michal Starinský *18141 Starina +12.2.18923 Ambrušovce
- Sobáš: 3.2.18396 - Anna Starinská rod. Jasenská
Michal podľa sobášneho listu, kde sa uvádza vek 21 rokov, by sa mal narodiť v roku 1818 a Anna 17 ročná v roku 1822 (sedí s rokom získaným zo sčítania 1869)
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Jasenská *18221 Livov
- Sobáš: 3.2.18396 - Michal Starinský
Potomkovia:
1. Anna Putkajová rod. Starinská *18442
- Sobáš: 19.9.18642 - Putkaj Jozef, Ľutina 16, 36 ročný
2. Ján Starinský *18512 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková *18512
- Sobáš: 23.2.18732 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Ján Starinský *8.11.18742 Ambrušovce 15
2. Mária rod. Starinská *30.10.18762 Ambrušovce 15
3. Štefan Starinský *16.6.18792 Ambrušovce 5
3. Zuzana rod. Starinská *18521 Ambrušovce
4. Andrej Starinský *18571 Ambrušovce
- Sobáš: 20.10.18795 - Anna Starinská rod. Timurová
Timurová Anna, 20 ročná, dcéra Andreja Timuru z Baranieho. Je ale možné, že ide o Michala Timuru, ten mal dcéru narodenú 14.3.1859.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská *7.10.18802 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
2. Ján Starinský *8.7.18832 Ambrušovce 15 +20.3.18852 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
3. Štefan Starinský *20.8.18842 Ambrušovce 15 +13.7.18852 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Mária Timurová.
4. Alžbeta rod. Starinská *1.10.18862 Ambrušovce
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
5. Ján Starinský *15.6.18893 Ambrušovce
6. Michal Starinský *28.1.18913 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská *23.3.18923 Ambrušovce +21.4.18923 Ambrušovce
8. Veronika rod. Starinská *6.5.18935 +10.6.18935 Ambrušovce
9. Zuzana rod. Starinská *24.8.18943 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská *11.2.18602 Ambrušovce 15 +2.12.18602 Ambrušovce 15
Krstná bola Zuzana Blaščáková z Baranieho
6. Mikuláš Starinský *12.12.18622 Ambrušovce 15 +1.1.18632 Ambrušovce 15
7. Štefan Starinský *21.2.18642 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Manželka:
1. Zuzana Starinská rod. Štegenová *20.4.18655 Baranie
- Sobáš: 6.11.18875 - Štefan Starinský
Potomkovia:
1. Ján Starinský *29.9.18893 Ambrušovce +1.11.18893 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská *6.4.18913 Ambrušovce
3. Pavol Starinský *27.8.18933 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
8. Katarína rod. Starinská *18691 Ambrušovce +26.3.18732 Ambrušovce 15

22. Michal Starinský *18401
- Sobáš: 3.11.18622 - Mária Starinská rod. Švedová
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Švedová *18421
- Sobáš: 3.11.18622 - Michal Starinský
Sobášny list 3.11.1962
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.2.18632 Ambrušovce 15
V sčítaní z roku 1869 má rok narodenia 1865
2. Katarína rod. Starinská *25.12.18642 Ambrušovce 15 +2.2.18652 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská *10.5.18662 Ambrušovce 15
- Sobáš: 24.4.18872 - Andrej Hojsak, Geraltov, *1852
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok 1867
4. Štefan Starinský *1.1.18692 Ambrušovce 17 +22.1.18702 Ambrušovce 17
5. Mikuláš Starinský *14.1.18712 Ambrušovce
6. Michal Starinský *1.3.18732 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská *20.6.18752 Ambrušovce 15
- Sobáš: 15.10.18943 - Ján Kušnir
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.18955 +30.7.18955
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.18955 +30.7.18955
8. Katarína rod. Starinská *9.6.18782 Ambrušovce 9
9. Alžbeta rod. Starinská *1.7.18802 Ambrušovce +4.2.18842 Ambrušovce 4
10. Zuzana rod. Starinská *6.12.18832 Ambrušovce 4


Dom číslo 16

23. Matej Varga *16.12.182913 Starina +6.2.18752 Ambrušovce 16
- Sobáš: 20.10.18622 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Otec Eliáš Varga, matka Katarína Sedláková.
V úmrtnom liste uvedený vek 46 rokov.
sobášny list 20.10.1862
Manželka:
1. Anna Vargová rod. Jurenčaková *18381
- Sobáš:
20.10.18622 - Matej Varga
10.5.18752 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Anna rod. Vargová *18612 +1.11.18612
2. Ján Varga *30.9.18622 Ambrušovce 16 +13.2.18632 Ambrušovce 16
3. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.18642
- Sobáš:
24.10.18812 - Ján Starinský
24.1.18872 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Manžel:
1. Ján Starinský *18601 Ambrušovce +10.11.18862 Ambrušovce
2. Michal Timura *23.5.18665 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.1.18865 Ambrušovce
2. Mária rod. Timurová *3.3.18882 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
3. Anna rod. Timurová *14.6.18903 Ambrušovce
4. Alžbeta rod. Timurová *7.7.18943 Ambrušovce
4. Anna Timurová rod. Vargová *18681
- Sobáš: 24.1.18872 - Ján Timura
Manžel:
1. Ján Timura *9.12.18635 Baranie
- Sobáš: 24.1.18872 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Ján Timura *12.5.18885 Baranie
2. Anna rod. Timurová *15.3.18925 Baranie
5. Štefan Varga *6.4.18712 Ambrušovce 16 +16.5.18712 Ambrušovce 16
6. Katarína rod. Vargová *27.7.18732 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.18933 - Štefan Timura
Manžel:
1. Štefan Timura *23.9.18705 Baranie
- Sobáš: 17.7.18933 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Potomkovia:
1. Ján Timura *24.3.18945 Baranie


Dom číslo 17

24. Matej Starinský *17852 +17.4.18652 Ambrušovce 17
Manželka:
1. Helena Starinská *17872 +13.4.18652 Ambrušovce 17
Potomkovia:
1. Andrej Starinský *18291 Starina
- Sobáš: 10.5.18752 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Andrejov vek 43 rokov (*1832), Anna 31 rokov (*1844).
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Čorbová *18352 Snakov +6.2.18752
V úmrtnom liste z roku uvedený vek 40 rokov, teda rok narodenia pravdepodobne 1835. V sčítaní z roku 1869 bol uvedený vek 1826.
2. Anna Vargová rod. Jurenčaková *18381
- Sobáš:
20.10.18622 - Matej Varga
10.5.18752 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Mária Drobňáková rod. Starinská *18531 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.18752 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Manžel:
1. Michal Drobňák *18452 +12.11.18913 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
2. Gmitro Demeter Starinský *18551 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Štegenová *28.12.18595 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Starinský *26.9.18762 Ambrušovce 17 +28.1.18842 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská *26.8.18792 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *7.8.18812 Ambrušovce 7 +16.8.18812 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská *24.9.18822 Ambrušovce 5 +27.12.18832 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský *8.3.18852 Ambrušovce 11
6. Juraj Starinský *5.6.18872 Ambrušovce +21.7.18872 Ambrušovce
Ako matka sa v krstnom liste uvádza Anna Gerberiová
7. Alžbeta rod. Starinská *7.6.18882 Ambrušovce
8. Juraj Starinský *29.4.18903 Ambrušovce +6.7.18903 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
9. Štefan Starinský *29.4.18903 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
10. Katarína rod. Starinská *16.9.18933 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
3. Ján Starinský *18601 Ambrušovce +10.11.18862 Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová *14.4.18642
- Sobáš:
24.10.18812 - Ján Starinský
24.1.18872 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Ján Starinský *17.1.18865 Ambrušovce
4. Andrej Starinský *18611 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská *23.3.18632 Ambrušovce
- Sobáš: 19.5.18842 - Konštantín Jurečko, Šoma 2, *1854
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1864.
Dátum narodenia v sobášnom liste 23.3.1863
6. Anna rod. Starinská *20.3.18662 Ambrušovce 17 +16.3.18742 Ambrušovce 17
7. Alžbeta rod. Starinská *22.1.18692 Ambrušovce
2. Ján Starinský *18371 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská *18592 +28.8.18602 Ambrušovce 17
2. Anna rod. Starinská *10.6.18612 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská *27.2.18632 Ambrušovce 14 +3.7.18652 Ambrušovce 17
Uvedené, že mala 3 roky
4. Zuzana rod. Starinská *5.1.18652 Ambrušovce 17 +13.6.18652 Ambrušovce 17
5. Katarína rod. Starinská *15.3.18662 Ambrušovce 17 +1.1.18692 Ambrušovce 17
6. Julianna rod. Starinská *18.9.18702 Ambrušovce 17
- Sobáš: 6.10.18903 - Juraj Jasenský
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *24.6.18913 Ambrušovce
2. Ján Starinský *19.11.18923 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský *14.1.18943 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský *6.8.18953 Ambrušovce
7. Ján Starinský *14.2.18732 Ambrušovce 17 +4.5.18732 Ambrušovce 17
8. Juraj Starinský *22.5.18742 Ambrušovce 17
9. Ján Starinský *30.7.18772 Ambrušovce 17
10. Eva rod. Starinská *8.4.18802 Ambrušovce 17
11. Štefan Starinský *19.12.18822 Ambrušovce +15.2.18832
Sluhovia:
1. Anna Krupová *18251 Geraltov +31.5.18722
Vdova, umrela na týfus. V úmrtnom liste uvedený vek 55 rokov, teda rok narodenia možno 1817.
Potomkovia:
1. Ján Krupa *18461 Ambrušovce
2. Ján Drobňák *18551 Ambrušovce


Dom číslo 18

25. Jozef Jasenský *18211 Livov
Je možné, že po smrti manželky sa 2.6.1879 oženil v Ľutine s Máriou Gáborovou, 45 ročnou vdovou z Olejníkova. V sobášnom liste je však pravdepodobne chybou uvedený Ján a nie Jozef. V matrike obce Livov je 11.2.1827 zmienka o narodení Michala Jasenského (otec Jozef Jasenský, matka Zuzana Kobyľanská) - možno brat Jozefa.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Šuťáková *18282 Kríže +18.4.18792 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1830.
V úmrtnom liste uvedený vek 51 rokov.
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská *18521 Ambrušovce
- Sobáš: 14.6.187514 - Ján Semanik, 24 ročný, Hanigovce.
V čase sobáša mala Anna 22 rokov.
2. Ján Jasenský *18551 Ambrušovce +25.7.18732 Ambrušovce 19
V úmrtnej knihe spomenutý vek 20 rokov, rok narodenia asi 1853.
3. Andrej Jasenský *18571 Ambrušovce +16.7.18792 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia môže byť aj 1858.
4. Jozef Jasenský *10.3.18612 Ambrušovce 18
Mária Diačovská, 21 ročná, dcéra Pavla z Červenej Vody.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Diačovská *18663 Červená Voda
- Sobáš: 30.1.18875 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská *18.5.18893 Ambrušovce
2. Štefan Jasenský *9.5.18943 Ambrušovce +19.5.18943 Ambrušovce
3. Ján Jasenský *4.6.18953 Ambrušovce
5. Juraj Jasenský *18631 Ambrušovce
6. Katarína rod. Jasenská *1.11.18632 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 má uvedený rok 1865
7. Juraj Jasenský *7.4.18662 Ambrušovce 18
- Sobáš: 6.10.18903 - Julianna rod. Starinská
Helena Starinská, dcéra Jána Starinského, Ambrušovce, 20 ročná. Ide určite o Julianu Starinskú, je to zrejmé z krstného listu dcéry Márie (1891)
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *24.6.18913 Ambrušovce
2. Ján Starinský *19.11.18923 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský *14.1.18943 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský *6.8.18953 Ambrušovce


Dom číslo 19

26. Ján Mihalik Mihalko *18492
- Sobáš: 20.10.18732 - Mária Mihalková rod. Boržová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Manželka:
1. Mária Mihalková rod. Boržová *18532 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18733 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18953 - Ján Novák, 60-ročný, vdovec
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Boržová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko *12.12.18742 Ambrušovce 19 +14.2.18752 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková *14.3.18762 Ambrušovce
3. Ján Mihalko *18772 Ambrušovce +8.11.18802 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik *24.8.18822 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková *23.1.18852 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik *8.8.18872 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.15
7. Katarína rod. Michaliková *4.9.18903 Ambrušovce


Osoby s neznámym číslom domu

27. Anna rod. Poľačeková *18142 Ambrušovce
- Sobáš: 16.5.18642 - Kruppa Juraj, Richno (Spiš), 58 ročný

28. Juraj Adamčík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Adamčíková *20.10.18755 Ambrušovce
Rodný list vo farnosti Drienica.

29. Andrej Bačir

30. Andrej Basista

31. Ján Basista - Majernik

32. Ján Blaščak *18301 Ambrušovce
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak *24.4.18575 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková *3.8.18825 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *25.7.188414 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak *23.2.18865 Baranie +1.3.18865 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak *1.1.18875 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková *18.1.18895 Baranie +3.2.18895 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak *5.12.18895 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak *20.10.18915 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak *5.7.18935 Baranie
9. Juraj Blaščak *18965 Baranie +10.6.18965 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková *9.12.18585 Baranie
3. Ján Blaščak *10.10.18605 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková *18621 Baranie
5. Michal Blaščak *4.1.18635 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková *12.7.18645 Baranie
7. Štefan Blaščak *18661 Baranie
8. Juraj Blaščak *28.11.18675 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová *18645 Drienica
- Sobáš: 19.5.18905 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak *25.1.18925 Baranie
2. Juraj Blaščak *5.1.18945 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková *3.18965 Baranie +22.4.18965 Baranie
9. Jozef Blaščak *6.2.18695 Baranie
10. Peter Blaščak *27.4.18715 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková *19.11.18745 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková *21.4.18745 Baranie
- Sobáš: 16.11.18915 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek *18651 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak *24.11.18925 Baranie
2. Anna rod. Kuseková *21.5.18945 Baranie +20.12.18955 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak *8.6.18765 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková *18.1.18815 Baranie

33. Lukáš Borž *18046 +6.9.18496 Ambrušovce
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda údaj je nesprávny.
Manželka:

34. Simeon Borž *17855 +15.9.18535 Baranie
- Sobáš: 9.1.18486 - Anna Boržová rod. Potocká
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Manželka:
1. Alžbeta Boržová
4.12.1842 Simeon Borž prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
2. Anna Boržová rod. Potocká *18136
- Sobáš: 9.1.18486 - Simeon Borž
Potomkovia:

35. Andrej Červa

36. Ján Čiž
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Čiž *19.1.18406 Ambrušovce

37. Andrej Falat *181514
- Sobáš: 29.2.187314 - Mária Drutarovská, 46 ročná, Olejníkov.
Andrej mal v čase sobáša 58 rokov.

38. Anna Gerjaková
V knihe príjmov záznam, že 22.1.1843 už bola vdova.

39. Michal Ištok

40. Jozef Jasenský
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská *17.6.18386 Ambrušovce

41. Andrej Kučera
Býval v Amrušovciach niekde v podnájme
Potomkovia:
1. Ján Kučera *18592 +13.7.18602 Ambrušovce

42. Ján Kurač
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Kuračová *15.9.18832 Ambrušovce

43. Michal Kušnir
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Kušnirová *30.3.183616 Ambrušovce
2. Jozef Kušnir Kuka *27.4.18396 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušoviec odkiaľ sa niekedy pred rokom 1864 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir *13.3.18645 Baranie
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
Nie je isté či je manželkou práve tohto Jozefa Kušnira, údaj čerpaný z rodného listu dcéry Anny.
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová *27.1.18905 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová *21.6.18915 Baranie +23.7.18915 Baranie
3. Mária rod. Kušnirová *3.18965 Baranie +19.5.18965 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová *7.6.18665 Ambrušovce +7.6.18665 Ambrušovce
3. Ján Kušnir *12.3.18685 Ambrušovce
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Zomrel zrejme niekedy koncom roku 1869, následne na to dali meno Ján ďalšiemu dieťaťu.
4. Ján Kušnir *4.1.18705 Baranie
- Sobáš: 15.10.18943 - Anna rod. Starinská
Potomkovia:
1. Kušnir *30.7.18955 +30.7.18955
2. Eva rod. Kušnirová *30.7.18955 +30.7.18955
5. Adam Kušnir *24.10.18735 Baranie +23.5.18755 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová *16.2.18765 Baranie +23.11.18805 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová *21.2.18785 Baranie +18.4.18795 Baranie
8. Alžbeta rod. Kušnirová *20.5.18795 Baranie +16.11.18805 Baranie
9. Štefan Kušnir *4.4.18835 Baranie

44. Michal Ľaska *18046 Ratvaj +5.5.18486 Ambrušovce
Manželka:

45. Peter Maďar

46. Mária Majerniková

47. Ján Manik

48. Vasko Molčan

49. Andrej Ondzik

50. Alžbeta Peková rod. Maďarová *18182 +31.12.18933 Ambrušovce
- Sobáš: 15.5.18632 - Pek Štefan, Majdan, *1813

51. Onda Petrik
Manželka:

52. Eva Sabolová rod. Jurečaková *18472
- Sobáš: 22.2.18692 - Ján Sabol, Hradisko, 25 ročný

53. Ján Seman Borž *18236
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Borž, v rodom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Borž. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borža 11.8.1824 a Evy Boržovej 6.5.1827 Otec Simeon Borž, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Borž a Eva Kovalčiková z Huty.)
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Borž.
Manželka:
1. Mária Semanová rod. Kušnirová *18226
- Sobáš: 25.1.18416 - Ján Seman Borž
Ide možno o tú istú Máriu Semanovú, ktorá zomrela 3.2.1854 v Baraňom.
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová *12.6.18426 Ambrušovce
2. Anna rod. Semanová *6.4.18456 Ambrušovce

54. Onda Smotrila

55. Vasiľ Basilius Soroka

56. Michal Starinský
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Timurová
Je možné, že ide o Annu Timurovú, manželku Andreja Starinského.
Potomkovia:
1. Andrej Starinský *23.4.18882 +18.3.18893 Ambrušovce

57. Peter Starinský

58. Ján Šveda

59. Fecko Šveda

60. Štefan Tokár

61. Katarína Tokarová

62. Peter Varga

 1. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 3. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 4. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 5. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 6. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 7. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
 8. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 9. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 10. Tamže. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 11. Tamže. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
 12. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. 1769-1895, Listina Krsty 1807-1847
 13. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 14. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. 1786-
 15. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 16. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. 1717-1919, Listina Úmrtia 1816-1824, 1824-1827, Krsty 1827-1837
 
Prečítané: 1769x, publikované: 14.6.2017, posledná modifikácia: 16.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Zrekonštruovaná bývalá autobusová zastávka Podbaranie
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS