Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Ambrušovce v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Ambrušovce, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu a zároveň usporiadať jednotlivé rodiny podľa čísla domu, ktorý obývali. Pre osadu Ambrušovce, ktorá bola od roku 1830 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Hradisku, bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Hradisko. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Drienica (Šoma) a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa. Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896. Z roku 1868 chýbajú v matrike obce Hradisko matričné záznamy a tak, a to samozrejme aj z iných dôvodov, nemôže byť v tomto prehľade uvedený kompletný zoznam obyvateľov.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Nezobrazovať referencie

Dom číslo 1

1. Jozef Bors Hudak 18291 Ambrušovce
Mal prezývku Hudak (v rodnom liste dcéry Kataríny). Bol pravdepodobne mladším bratom Jána Hudaka Borsa z Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária Mihalková rod. Borsová 18532 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18733 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18953 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Manžel:
2. Ján Mihalik Mihalko 18492
- Sobáš: 20.10.18732 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko 12.12.18742 Ambrušovce 19 14.2.18752 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková 14.3.18762 Ambrušovce
3. Ján Mihalko 18772 Ambrušovce 8.11.18802 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik 24.8.18822 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková 23.1.18852 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik 8.8.18872 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.4
7. Katarína rod. Michaliková 4.9.18903 Ambrušovce
2. Juraj Bors 2.5.18555 Baranie
V sčítaní uvedený rok narodenia 1856.
3. Anna rod. Hudaková Borsová
V krstnom liste jej syna Štefana, je uvedené, že bola slobodná matka a bola dcérou Jozefa Hudaka. Narodila sa pravdepodobne niekedy po roku 1871.
Potomkovia:
1. Štefan Hudak Bors 6.11.18933 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
4. Štefan Bors 18601 Ambrušovce
5. Katarína rod. Borsová 19.6.18622 Ambrušovce 19
Otec v rodnom liste uvedený ako Jozef Hudak, matka Zuzana Mertinová.
6. Zuzana rod. Borsová 14.9.18642 Ambrušovce 1
V sčítaní z 1869 sa uvádza rok 1865
7. Zuzana rod. Borsová 27.7.18662 Ambrušovce 1
8. Alžbeta rod. Borsová 21.2.18692 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.18943 - Ján Lazorčak
Manžel:
1. Ján Lazorčak 18.12.18625 Baranie
- Sobáš: 18.6.18943 - Alžbeta rod. Borsová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Jozef Lazorčak 19126 Ambrušovce
9. Julianna rod. Borsová 1.7.18712 Ambrušovce 1 19.4.18732 Ambrušovce 1


Dom číslo 2

2. Timotej Uhľar alias Tomko 18071 Javorina (Spiš)
Manželka:
Potomkovia:
1. Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík 18447
- Sobáš: 22.6.18797 - Mária Tomková rod. Straková
Keďže sa Konštantínov syn Ján narodil v Ambrušovciach č. 2, je zrejmé, že Konštantín je synom Timoteja a Anny.
V sobášnom liste: Adamčík Sziárd (Szilárd - Konštantín), Ambrušovce, 35 ročný, vdovec; Verbovsky Mária, Ľutina, 27 ročná, vdova. Ich rodičia: Adamčik Jozef, Jurček Anna; Verbovský Michal, Verona Straková.
Manželka:
1. Mária Uhľarová rod. Hojsaková 18425 7.4.18785 Drienica
V úmrtnom liste sa uvádza, že bola manželkou Konštantína Adamčíka a mala 35 rokov. Pochovaná bola 9.4. v Šome.
Informácia o roku narodenia z úmrtného listu.
Potomkovia:
1. Ján Uhľar Timko 3.6.18692 Ambrušovce 2 25.3.18732 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Mária Hojsaková, otec Uhljar alias Tomko Constantinus.
V úmrtnej knihe jeho uvedený ako syn Konštantína Timka a že sa volá Ján Timko.
2. Anna rod. Uhľarová 18.10.18712 Ambrušovce
Ako otec sa spomína Constantinus Uhľar
3. Mária rod. Tomková 7.8.18742 Ambrušovce 14
Otec uvedený ako Konštantín Tomko. Matka Mária Hojsaková.
4. Andrej Adamčík 20.2.18778 Ambrušovce
5. Zuzana rod. Tomková 20.4.18802 Ambrušovce 14
V krstnom liste uvedený otec Konštantín Tomko, matka Mária Straková.
6. Štefan Adamčík Tomko 18.3.18832 Ambrušovce
2. Mária rod. Uhľarová 1.5.18569 Ambrušovce 14
V ščítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1858. V krstnom liste matka uvedená ako Anna Chodobová.
3. Katarína rod. Uhľarová 6.5.18612 Baranie 12.1.18632 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
4. Jozef Uhľar 19.8.18642 Ambrušovce 2 1.11.18642 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová, otec Timotheus Uhlyar.


Dom číslo 3

3. Teodor Šveda 18052 2.3.18632 Ambrušovce 3
V matrike obce Livov je zo dňa 27.8.1824 zmienka o narodení Zuzany Švedovej, otec Teodor Šveda, matka Anna.
Manželka:
1. Mária Chovanová Švedová 18202 20.6.18762 Ambrušovce 3
- Sobáš: 12.7.18632 - Mikuláš Telek Chovan
V sobášnom liste z roku 1863, Mikuláš spomenutý ako Telek alias Chovan, 29 ročný sluha. Manželka Mária Švedová, vdova, 43 ročná.
V úmrtnom liste uvedená ako manželka Mikuláša Teleka Chovana vo veku 60 rokov.
Potomkovia:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová 18442 3.3.18882 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.18662 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
Manžel:
1. Ján Hojsak 18422
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková 17.1.18702 Ambrušovce 13.3.18842 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková 5.5.18722 Ambrušovce 12 24.5.18782 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková 8.6.18742 Ambrušovce
4. Ján Hojsak 24.6.18762 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak 1.9.18782 Ambrušovce 9 29.1.18842 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak 23.8.18812 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková 26.1.18842 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková 12.5.18862 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Švedová 18482
- Sobáš: 22.11.18692 - Adam Šveda, Livovská Huta, 27 ročný
3. Teodor Šveda
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Švedová 18522
- Sobáš: 14.6.18752 - Ján Mackanič, syn Juraja, Olejníkov, 26 ročný
Dcéra zomrelého Teodora
3. Adam Šveda 30.3.18602 Ambrušovce 3
4. Eva rod. Švedová 30.3.18602 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda 15.1.18392
- Sobáš: 15.2.18702 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Manželka:
1. Anna Švedová rod. Starinská 18451 26.1.18702 Ambrušovce 3
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková 22.4.18492
- Sobáš: 15.2.18702 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Potomkovia:
1. Mária rod. Švedová 18661
- Sobáš: 11.2.18893 - Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
Podľa sobášneho listu sa Mária narodila okolo roku 1869.
2. Juraj Šveda 1.4.18692 Ambrušovce 16
3. Štefan Šveda 8.3.18712 Ambrušovce 3 16.4.18732 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda 3.1.18742 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.10
5. Anna rod. Švedová 27.11.18752 Ambrušovce 3
6. Andrej Šveda 31.1.18792 Ambrušovce 3 25.12.18802 Ambrušovce 3
7. Štefan Šveda 3.9.18822 Ambrušovce 3 23.3.18943 Ambrušovce
Príbuzní:
1. Mária 17851
Bola pravdepodobne matkou Teodora (1805) alebo jeho manželky Márie. V čase sčítania v roku 1869 bola uvádzaná ako vdova. V Livovskej Hute zomrel v roku 1838 Teodor Šveda - 68 ročný (*1770), pravdepodobne manžel Márie.


Dom číslo 4

4. Andrej Čundra 17962 8.3.18662 Ambrušovce 4
Jeho manželka sa pravdepodobne volala Anna, pozri kniha príjmov farnosti Hradisko - 30.4.1865
Potomkovia:
1. Andrej Čundra
- Sobáš: 12.11.18662 - Anna Osifčinová, Závadka, 16 ročná
Bude to asi brat Michala Čundru. Bývali v rodičovskom dome Ambrušovce 4
2. Michal Čundra 18251 19.11.18722
Pri úmrtí uvádzaný vek 49 rokov, rok narodenia teda možno 1823.
Manželka:
1. Mária Čundrová rod. Lipková 18261
- Sobáš: 14.7.18742 - Jozef Jarabka Jarabek
V sobášnom liste uvedená ako vdova po zomrelom Michalovi, avšak otázny rok narodenia 1842. Jozef bol synom zomrelého Andreja.
Potomkovia:
1. Ján Čundra 30.1.18602 Ambrušovce 4 6.2.18752 Ambrušovce 4
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865
2. Michal Čundra 21.9.18622 Ambrušovce 4
- Sobáš: 11.10.18862 - Anna Čundrová rod. Husárová
Manželka:
3. Mária rod. Čundrová 5.8.18662 Ambrušovce 4


Dom číslo 5

5. Michal Drobňák 18452 12.11.18913 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
Manželka:
1. Mária Drobňáková rod. Timurová 18462 6.2.18752 Ambrušovce 5
2. Mária Drobňáková rod. Starinská 18531 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.18752 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Potomkovia:
1. Štefan Drobňák 1.2.18725 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Timurová.
2. Mária rod. Drobňáková 9.8.18735 Ambrušovce
- Sobáš: 15.9.18955 - Štefan Varga, 25 ročný, syn Jána zo Stariny.

6. Michal Drobňák 18101 Dubovica 16.5.18732
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Manželka:
1. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.182711 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Potomkovia:
1. Ján Drobňák 18502
- Sobáš: 24.11.18732 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Manželka:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová 18542
- Sobáš: 24.11.18732 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková 17.10.18742 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková 1.4.18762 Ambrušovce 9 2.8.18772 Ambrušovce
4. Andrej Drobňák 10.11.18602 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
5. Jozef Drobňák 27.2.18632 Ambrušovce 5 8.3.18632 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
6. Jozef Drobňák 28.6.18642 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
8. Juraj Drobňák 29.4.18722 Ambrušovce 5 1.8.18722 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 6

7. Ján Majernik - Basista 18351 Ambrušovce
V sčítaní sa uvádza ako Ján Michalik. Ide nepochybne o Jána Majerníka, jednak v súvislosti s menami a rokmi narodenia detí a manželky, ale aj následnosťou pri sčítavaní, nasledoval za Michalom Drobňakom.
Manželka:
1. Mária Majerniková rod. Osifčinová 18421 Ambrušovce
Umrela pravdepodobne v roku 1868. Z tohto roku chýbajú matričné záznamy a od roku 1870 sa už ako matka Jánových detí spomína Mária Nováková. V úmrtnej knihe je však zo dňa 16.12.1885 záznam o úmrtí Márie Osifčinovej, vek 60.
Potomkovia:
1. Štefan Majernik 3.6.18622 Ambrušovce 6 23.3.18632 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Osifčinová.
2. Anna rod. Majerníková 10.11.18652 Ambrušovce 6
- Sobáš: 14.7.18903 - Daniel Jarkovský, 26 ročný, Šoma
Matka uvedená Mária Osifčinová.
V sobášnom liste spomínaná ako Anna Mihaliková.
3. Ján Majerník Basista 18682 Ambrušovce 6 28.4.18762 Ambrušovce 6
V úmrtnom liste uvedený vek 8 rokov. Narodil sa v roku 1868, z ktorého chýbajú matričné záznamy.
4. Štefan Basista 10.6.18702 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
5. Michal Basista 5.1.18732 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Basista - Starinský Ján, matka Mária Nováková.
6. Juraj Majernik 10.8.18752 Ambrušovce 3 16.11.18842 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
7. Ján Majernik 13.4.18782 Ambrušovce 6
8. Mária rod. Majerníková 16.8.18802 Ambrušovce 6 1.11.18802 Ambrušovce 6
9. Andrej Majernik 16.4.18822 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Ján Majernik Starinský


Dom číslo 7

8. Peter Jasenský
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková
15.2.1882 sa pravdepodobne ako vdova vo veku 45 rokov vydáva v Ľutine za Andreja Kapitána, 52 ročného vdovca z Ľutiny.
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský 10.5.18632 Ambrušovce 7
Matka sa v rodnom liste udáva ako Mária Kučerová.
2. Michal Jasenský 6.10.18652 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Babčíková.


Dom číslo 8

9. Jozef Pjatek Poľaček 18101 Livov
Pri narodení vnučky Kristíny jeho dcére Anne sa spomína aj jeho druhé meno Poľaček. Pri narodení vnuka Jána (1876) je ako otec uvedený Jozef /junior/, teda Jozef senior ešte pravdepodobne žil. V matrike obce Livov sa spomína meno Ján Pjontek (otec pri narodení Anny 4.6.1826), možno otec Jozefa Pjateka.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Drobňaková 18242 Dubovica 7.2.18852 Ambrušovce 8
V úmrtnom liste uvedený vek 61 rokov. Rok narodenia teda 1824. V sčítaní z 1869 bol uvedený rok narodenia 1820.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 16.5.18419 Ambrušovce 185912 Ambrušovce
17.4.1859 zmienka z účtovnej knihy farnosti Hradisko, kde Jozef a Mária Poľačekovci prispievajú na službu za zomrelého syna Jána.
2. Mária Novaková rod. Polačková 18421 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.18662 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
Manžel:
Potomkovia:
1. Ján Novak 17.9.18625 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková 22.9.18645 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková 2.3.18665 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková 18671 Baranie
5. Jozef Novak 12.3.18685 Baranie 29.10.18685 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak 20.8.18695 Baranie 6.2.18755 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak 26.1.18725 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková 1.5.18745 Baranie
9. Ján Eliáš Novak 1.8.18765 Baranie 23.3.18775 Baranie
10. Andrej Novak 21.3.18785 Baranie
3. Jozef Pjatek Poľaček 27.2.18492 18.6.18782 Ambrušovce 8
- Sobáš: 23.6.18722 - Eva Pjateková rod. Pažinová
Pri narodení syna Jána (1876) sa spomína ako Poľaček.
V sčítaní z roku 1869 sa uvádza rok narodenia 1853, pri jeho sobáši je uvedený rok 1848, v matrike z Terne však rok narodenia 1849.
Jozef - Ambrušovce 8. Eva Pažinová, dcéra Michala, Hradisko 34
Manželka:
1. Eva Pjateková rod. Pažinová 18482 Hradisko 34
- Sobáš: 23.6.18722 - Jozef Pjatek Poľaček
Potomkovia:
1. Anna rod. Pjateková 23.5.18742 Ambrušovce
2. Ján Poľaček 24.9.18762 Ambrušovce 8
4. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková 18512
- Sobáš: 23.2.18732 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Manžel:
1. Ján Starinský 18512 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Kristína rod. Poľačeková 6.5.18722 Ambrušovce 8
Bola dcérou slobodnej matky, otec sa neuvádza.
2. Ján Starinský 8.11.18742 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská 30.10.18762 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský 16.6.18792 Ambrušovce 5
5. Juraj Pjatek 18562
- Sobáš: 15.11.18802 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Maďarová 21.9.18622 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.18802 - Juraj Pjatek
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 11.9.18812 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek 21.2.18852 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.13
3. Mária rod. Pjateková 20.5.18862 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková 21.10.18872 Ambrušovce 18.6.18882 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková 25.12.18893 Ambrušovce 9.7.18903 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková 22.4.18913 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek 11.11.18933 Ambrušovce 9.7.18943 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková 20.6.18953 Ambrušovce
6. Mária Juričová rod. Pjateková 13.10.18592
- Sobáš: 24.11.18792 - Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.
V sčítaní z roku 1869 udávaný rok narodenia 1861. V sobášnom liste z roku 1874 je dátum narodenia 13.10.1859.


Dom číslo 9

10. Bašili Hodoba 7.2.18261 Bogliarka
V sčítaní uvádzaný ako Vasko Hodaba. V matrike obce Kružlov 10.11.1822 záznam o narodení Michala Hodabu, brat Vasiľa. Otec uvedený Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová. Basilius sa narodil 7.2.1826.
Matrika Kružlov - narodenie 7.2.1826 - Otec Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová 18542
- Sobáš: 24.11.18732 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Manžel:
1. Ján Drobňák 18502
- Sobáš: 24.11.18732 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková 17.10.18742 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková 1.4.18762 Ambrušovce 9 2.8.18772 Ambrušovce


Dom číslo 10

11. Peter Burik 18121 Lukov 16.9.18762 Ambrušovce 10
V úmrtnom liste uvedený vek 56 rokov, rok narodenia pravdepodobne mohol byť aj okolo 1820.
Manželka:
1. Zuzana Buriková rod. Maďarová 18282 15.9.18632 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Juraj Burik 18562 20.3.18632 Ambrušovce 10
2. Alžbeta Buriková 18602 9.3.18632 Ambrušovce 10
3. Anna rod. Buriková 13.4.18622 Ambrušovce 10 1.1.18632 Ambrušovce 10
4. Michal Burik 10.9.18642 Ambrušovce 10
- Sobáš: 11.3.18882 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
V sobášnom liste uvedená Anna Hojsaková, 31. ročná vdova, Ambrušovce.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová 18572
- Sobáš:
11.3.18887 - Michal Burik
3.10.18807 - Michal Hojsak
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Burik 17.2.18893 Ambrušovce 14.7.18903 Ambrušovce
2. Mária rod. Buriková 1.7.18903 Ambrušovce
3. Anna rod. Buriková 4.1.18923 Ambrušovce
4. Michal Burik 23.7.18935
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková.
5. Juraj Burik 4.5.18953 Ambrušovce 4.11.191714
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková
Vojenský zbor: Trainsold., Pododdelenie: Feldradiostation Nr. 29, zomrel 4.11.1917.
5. Anna rod. Buriková 29.10.18662 Ambrušovce 10 13.5.18752 Ambrušovce 10
6. Mária rod. Buriková 18682 1.1.18692 Ambrušovce 10
7. Peter Andrej Burik 10.11.18695
- Sobáš: 9.10.18935 - Mária Kovaľová, 24 ročná, dcéra Jána.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Orlovská, krstná matka Mária Osifová - Orlovská.
8. Mária rod. Buriková 10.2.18722 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Eva rod. Buriková 15.2.18943 Ambrušovce
Narodila sa slobodnej matke.
9. Ján Burik 30.10.18742 Ambrušovce 10
10. Anna rod. Buriková 1.6.18772 Ambrušovce


Dom číslo 11

12. Andrej Maďar 18261
Manželka:
1. Zuzana Maďarová rod. Koscelniková 18301 Geraltov 6.2.18752
V úmrtnom liste sa neuvádza meno manžela, iba "manželka Maďara", ani číslo domu. Podľa veku ide o Andrejovu manželku.
Potomkovia:
1. Ján Maďar 18512 7.10.18852 Ambrušovce 11
V úmrtnom liste uvedený vek 34, teda rok narodenia bol okolo 1851. V sčítaní z 1869 bol rok narodenia 1857.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová 14.12.18762 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar 16.10.18782 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar 19.3.18812 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar 15.9.18842 Ambrušovce 11
V rodnom liste uvedená matka Anna Snaková.
2. Mária Mašľarová rod. Maďarová 14.11.18572
- Sobáš: 26.11.18772 - Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár
V sobášnom liste uvedený dátum narodenia 14.11.1857
3. Andrej Maďar 18581
Manželka:
1. Anna Maďarová rod. Jasenská
Je možné, že ide o dcéru Petra Jasenského, pretože v krstnom liste syna Andreja bola uvedená ako Anna Petriková.
Potomkovia:
1. Andrej Maďar 20.9.18782 Ambrušovce 11 24.8.18792 Ambrušovce 11
V rodnom liste je matka Anna Jasenská, ale môže ísť aj o inú osobu mimo Ambrušoviec, chýba sobášny list. Bude to syn Andreja mladšieho.
2. Ján Maďar 30.6.18802 Ambrušovce 11
3. Andrej Maďar 24.9.18822 Ambrušovce 11
Matka spomenutá v rodnom liste ako Anna Petriková.
4. Juraj Maďar 24.4.18602 Ambrušovce 11 5.11.18612 Ambrušovce 12
5. Juraj Maďar 14.9.18632 Ambrušovce 11
6. Anna rod. Maďarová 23.4.18662 Ambrušovce 11
V sčítaní z 1869 dátum narodenia 1865
7. Michal Maďar 18691 5.4.18732 Ambrušovce 11
8. Katarína rod. Maďarová 15.3.18732 Ambrušovce 11 16.4.18762 Ambrušovce 11


Dom číslo 12

13. Juraj Maďar 17702 2.3.18662 Ambrušovce 12
Manželka:
1. Alžbeta Maďarová 17912 7.11.18692 Ambrušovce 12

14. Ján Maďar 18351
Manželka:
1. Katarína Maďarová rod. Tokarová 18401 6.2.18752 Ambrušovce 12
2. Mária Maďarová rod. Fenďová
Bude to asi Mária Fenďová, dcéra Lejka z Baranieho.
Potomkovia:
1. Ján Maďar 11.2.18602 Ambrušovce 12 24.9.18612 Ambrušovce 12
2. Mária Pjateková rod. Maďarová 21.9.18622 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.18802 - Juraj Pjatek
Manžel:
1. Juraj Pjatek 18562
- Sobáš: 15.11.18802 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 11.9.18812 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek 21.2.18852 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.15
3. Mária rod. Pjateková 20.5.18862 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková 21.10.18872 Ambrušovce 18.6.18882 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková 25.12.18893 Ambrušovce 9.7.18903 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková 22.4.18913 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek 11.11.18933 Ambrušovce 9.7.18943 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková 20.6.18953 Ambrušovce
3. Juraj Maďar 25.8.18642 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.18885 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Manželka:
1. Mária Maďarová rod. Orlovská 17.11.18695 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.18885 - Juraj Maďar
Potomkovia:
1. Štefan Maďar 29.12.18885 Baranie 24.3.18905 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar 22.2.18905 Baranie 11.6.18905 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová 6.7.18915 Baranie
4. Anna rod. Maďarová 18672 12.1.18692 Ambrušovce 12
5. Štefan Maďar 19.6.18692 Ambrušovce 12
6. Anna rod. Maďarová 28.12.18712 Ambrušovce 12 21.10.18752 Ambrušovce 12
7. Katarína rod. Maďarová 16.4.18742 Ambrušovce 11
8. Mária rod. Maďarová 30.4.18765 Baranie
Miesto narodenia v rodnom liste uvedené Baranie. Rodný list vo farnosti Drienica.
9. Anna rod. Maďarová 12.10.18772 Ambrušovce 12 19.2.18842 Ambrušovce 12
10. Alžbeta rod. Maďarová 1.8.18812 Ambrušovce 11
11. Ján Maďar 6.1.18842 Ambrušovce 12
12. Mária rod. Maďarová 19.9.18872 Ambrušovce
13. Zuzana rod. Maďarová 14.1.18903 Ambrušovce
14. Katarína rod. Maďarová 2.12.18923 Ambrušovce
15. Anna rod. Maďarová 30.5.18953 Ambrušovce


Dom číslo 13

15. Michal Hojsak 8.9.181116 Lukov - Venécia 9.11.18872 Ambrušovce 
- Sobáš: 3.10.18807 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
Otec Ján Hojsak, matka Mária. Krstní: Michal Kocur, Mária Lešenková
V úmrtnom liste z roku 1887 sa uvádza vek 80 rokov.
V sobášnom liste: Michal - Ambrušovce, 52 ročný vdovec; Anna Kušnir, Ambrušovce, 19 ročná, slobodná.
Manželka:
1. Anna Hojsaková 18201 Geraltov 24.5.18782 Ambrušovce 12
V úmrtnom liste vek 56 rokov, rok narodenia možno aj 1822.
2. Anna Hojsaková rod. Kušnirová 18572
- Sobáš:
11.3.18887 - Michal Burik
3.10.18807 - Michal Hojsak
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Hojsak 18422
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Manželka:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová 18442 3.3.18882 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.18662 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
2. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.18605 Baranie
- Sobáš:
29.10.18835 - Michal Fenďa
19.6.18885 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková 17.1.18702 Ambrušovce 13.3.18842 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková 5.5.18722 Ambrušovce 12 24.5.18782 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková 8.6.18742 Ambrušovce
4. Ján Hojsak 24.6.18762 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak 1.9.18782 Ambrušovce 9 29.1.18842 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak 23.8.18812 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková 26.1.18842 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková 12.5.18862 Ambrušovce 14
9. Andrej Hojsak 9.2.18893 Ambrušovce 9.3.18893 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
10. Andrej Hojsak 29.1.18903 Ambrušovce
11. Juraj Hojsak 2.5.18913 Ambrušovce 21.10.18943 Ambrušovce
12. Mária rod. Hojsaková 17.4.18933 Ambrušovce
13. Alžbeta rod. Hojsaková 1.4.18953 Ambrušovce
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková 22.4.18492
- Sobáš: 15.2.18702 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Manžel:
1. Ján Šveda 15.1.18392
- Sobáš: 15.2.18702 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Potomkovia:
1. Štefan Šveda 8.3.18712 Ambrušovce 3 16.4.18732 Ambrušovce 3
2. Ján Šveda 3.1.18742 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.17
3. Anna rod. Švedová 27.11.18752 Ambrušovce 3
4. Andrej Šveda 31.1.18792 Ambrušovce 3 25.12.18802 Ambrušovce 3
5. Štefan Šveda 3.9.18822 Ambrušovce 3 23.3.18943 Ambrušovce
3. Andrej Hojsak 18551
Potomkovia:
4. Michal Hojsak 18582 20.3.18792 Ambrušovce 13
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1860.
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia bude 1858.
5. Štefan Hojsak 20.8.18812 Ambrušovce 15
6. Ján Hojsak 1.1.18855 Ambrušovce


Dom číslo 14

16. Juraj Soroka
Uvádzaný aj ako Juraj Soročka
Potomkovia:
1. Michal Soroka 182118 Lenartov
Niekedy po roku 1858 sa presťahoval z Baranieho do Ambrušoviec. V matrike Malcova v roku 1821 záznam o narodení Michala - otec Juraj Soročka, matka Zuza...
V krstnom liste Štefana Gecyho (29.8.1858) z Baranieho, ktorému bol Michal krstým otcom sa uvádza, že bol obyvateľ Baranieho.
Manželka:
1. Zuzana Soroková rod. Švedová 18211 Livovská Huta
Potomkovia:
1. Anna rod. Soroková 18482 30.10.18642 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Soroková 18571
- Sobáš: 10.11.18732 - Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.
Pri sobáši uvedený rok narodenia 1851.
3. Juraj Soroka 18582 14.3.18632 Ambrušovce 14
5. Juraj Soroka 20.3.18602 Ambrušovce 14
6. Katarína rod. Soroková 23.10.18642 Ambrušovce 14
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865


Dom číslo 15

17. Zuzana rod. Maďarová
Potomkovia:
1. Matej Maďar 1.11.18642 Ambrušovce 15 7.2.18652 Ambrušovce 15

18. Mária Fecková rod. Starinská 18422
- Sobáš: 11.6.18622 - Andrej Fecko (28) Ľutina

19. Ján Starinský 18682 7.1.18702 Ambrušovce 15
Syn Jána Starinského

20. Michal Starinský 18141 Starina 12.2.18923 Ambrušovce
- Sobáš: 3.2.18399 - Anna Starinská rod. Jasenská
Michal podľa sobášneho listu, kde sa uvádza vek 21 rokov, by sa mal narodiť v roku 1818 a Anna 17 ročná v roku 1822 (sedí s rokom získaným zo sčítania 1869)
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Jasenská 18221 Livov
- Sobáš: 3.2.18399 - Michal Starinský
Potomkovia:
1. Michal Starinský 18401
- Sobáš: 3.11.18622 - Mária Starinská rod. Švedová
Bol synom Michala Starinského, vyplýva to jednak z toho, že spolu bývali v jednom dome, ale aj podľa parcelného protokolu, kde sa uvádza Michal Starinský mladší.
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Švedová 18421
- Sobáš: 3.11.18622 - Michal Starinský
Sobášny list 3.11.1962
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.2.18632 Ambrušovce 15
V sčítaní z roku 1869 má rok narodenia 1865
2. Katarína rod. Starinská 25.12.18642 Ambrušovce 15 2.2.18652 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská 10.5.18662 Ambrušovce 15
- Sobáš: 24.4.18872 - Andrej Hojsak, Geraltov, *1852
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok 1867
4. Štefan Starinský 1.1.18692 Ambrušovce 17 22.1.18702 Ambrušovce 17
5. Mikuláš Starinský 14.1.18712 Ambrušovce
6. Michal Starinský 1.3.18732 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská 20.6.18752 Ambrušovce 15
- Sobáš: 15.10.18943 - Ján Kušnir
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.18955 30.7.18955
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.18955 30.7.18955
8. Katarína rod. Starinská 9.6.18782 Ambrušovce 9
9. Alžbeta rod. Starinská 1.7.18802 Ambrušovce 4.2.18842 Ambrušovce 4
10. Zuzana rod. Starinská 6.12.18832 Ambrušovce 4
2. Anna Putkajová rod. Starinská 18442
- Sobáš: 19.9.18642 - Putkaj Jozef, Ľutina 16, 36 ročný
3. Ján Starinský 18512 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková 18512
- Sobáš: 23.2.18732 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Ján Starinský 8.11.18742 Ambrušovce 15
2. Mária rod. Starinská 30.10.18762 Ambrušovce 15
3. Štefan Starinský 16.6.18792 Ambrušovce 5
4. Zuzana rod. Starinská 18521 Ambrušovce
5. Andrej Starinský 18571 Ambrušovce
- Sobáš: 20.10.18795 - Anna Starinská rod. Timurová
Timurová Anna, 20 ročná, dcéra Andreja Timuru z Baranieho. Je ale možné, že ide o Michala Timuru, ten mal dcéru narodenú 14.3.1859.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská 7.10.18802 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
2. Ján Starinský 8.7.18832 Ambrušovce 15 20.3.18852 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
3. Štefan Starinský 20.8.18842 Ambrušovce 15 13.7.18852 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Mária Timurová.
4. Alžbeta rod. Starinská 1.10.18862 Ambrušovce
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
5. Ján Starinský 15.6.18893 Ambrušovce
6. Michal Starinský 28.1.18913 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská 23.3.18923 Ambrušovce 21.4.18923 Ambrušovce
8. Veronika rod. Starinská 6.5.18935 10.6.18935 Ambrušovce
9. Zuzana rod. Starinská 24.8.18943 Ambrušovce
6. Katarína rod. Starinská 11.2.18602 Ambrušovce 15 2.12.18602 Ambrušovce 15
7. Mikuláš Starinský 12.12.18622 Ambrušovce 15 1.1.18632 Ambrušovce 15
Krstná matka spomenutá ako Mária Hudáková
8. Štefan Starinský 21.2.18642 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Manželka:
1. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.18655 Baranie
- Sobáš: 6.11.18875 - Štefan Starinský
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.18893 Ambrušovce 1.11.18893 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.18913 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.18933 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Katarína rod. Starinská 18691 Ambrušovce 26.3.18732 Ambrušovce 15


Dom číslo 16

21. Eliáš Varga
Manželka:
Potomkovia:
1. Matej Varga 16.12.182919 Starina 6.2.18752 Ambrušovce 16
- Sobáš: 20.10.18622 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Otec Eliáš Varga, matka Katarína Sedláková.
V úmrtnom liste uvedený vek 46 rokov.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Vargová 18612 1.11.18612
2. Ján Varga 30.9.18622 Ambrušovce 16 13.2.18632 Ambrušovce 16
3. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.18642
- Sobáš:
24.10.18812 - Ján Starinský
24.1.18872 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Manžel:
1. Ján Starinský 18601 Ambrušovce 10.11.18862 Ambrušovce
2. Michal Timura 23.5.18665 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.1.18865 Ambrušovce
2. Mária rod. Timurová 3.3.18882 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
3. Anna rod. Timurová 14.6.18903 Ambrušovce
4. Alžbeta rod. Timurová 7.7.18943 Ambrušovce
4. Anna Timurová rod. Vargová 18681
- Sobáš: 24.1.18872 - Ján Timura
Manžel:
1. Ján Timura 9.12.18635 Baranie
- Sobáš: 24.1.18872 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Ján Timura 12.5.18885 Baranie
2. Anna rod. Timurová 15.3.18925 Baranie
5. Štefan Varga 6.4.18712 Ambrušovce 16 16.5.18712 Ambrušovce 16
6. Katarína rod. Vargová 27.7.18732 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.18933 - Štefan Timura
Manžel:
1. Štefan Timura 23.9.18705 Baranie
- Sobáš: 17.7.18933 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Potomkovia:
1. Ján Timura 24.3.18945 Baranie


Dom číslo 17

22. Matej Starinský 17852 17.4.18652 Ambrušovce 17
Manželka:
1. Helena Starinská 17872 13.4.18652 Ambrušovce 17
Potomkovia:
1. Andrej Starinský 18291 Starina
- Sobáš: 10.5.18752 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Andrejov vek 43 rokov (*1832), Anna 31 rokov (*1844).
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Čorbová 18352 Snakov 6.2.18752
V úmrtnom liste z roku uvedený vek 40 rokov, teda rok narodenia pravdepodobne 1835. V sčítaní z roku 1869 bol uvedený vek 1826.
Potomkovia:
1. Mária Drobňáková rod. Starinská 18531 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.18752 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Manžel:
1. Michal Drobňák 18452 12.11.18913 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
2. Gmitro Demeter Starinský 18551 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.18762 Ambrušovce 17 28.1.18842 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.18792 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.18812 Ambrušovce 7 16.8.18812 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.18822 Ambrušovce 5 27.12.18832 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.18852 Ambrušovce 11
6. Juraj Starinský 5.6.18872 Ambrušovce 21.7.18872 Ambrušovce
Ako matka sa v krstnom liste uvádza Anna Gerberiová
7. Alžbeta rod. Starinská 7.6.18882 Ambrušovce
8. Juraj Starinský 29.4.18903 Ambrušovce 6.7.18903 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
9. Štefan Starinský 29.4.18903 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
10. Katarína rod. Starinská 16.9.18933 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
3. Ján Starinský 18601 Ambrušovce 10.11.18862 Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.18642
- Sobáš:
24.10.18812 - Ján Starinský
24.1.18872 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.1.18865 Ambrušovce
4. Andrej Starinský 18611 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská 23.3.18632 Ambrušovce
- Sobáš: 19.5.18842 - Konštantín Jurečko, Šoma 2, *1854
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1864.
Dátum narodenia v sobášnom liste 23.3.1863
6. Anna rod. Starinská 20.3.18662 Ambrušovce 17 16.3.18742 Ambrušovce 17
7. Alžbeta rod. Starinská 22.1.18692 Ambrušovce
2. Ján Starinský 18371 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská 18592 28.8.18602 Ambrušovce 17
2. Anna rod. Starinská 10.6.18612 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 27.2.18632 Ambrušovce 14 3.7.18652 Ambrušovce 17
Uvedené, že mala 3 roky
4. Zuzana rod. Starinská 5.1.18652 Ambrušovce 17 13.6.18652 Ambrušovce 17
5. Katarína rod. Starinská 15.3.18662 Ambrušovce 17 1.1.18692 Ambrušovce 17
6. Julianna rod. Starinská 18.9.18702 Ambrušovce 17
- Sobáš: 6.10.18903 - Juraj Jasenský
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 24.6.18913 Ambrušovce
2. Ján Starinský 19.11.18923 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský 14.1.18943 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský 6.8.18953 Ambrušovce
7. Ján Starinský 14.2.18732 Ambrušovce 17 4.5.18732 Ambrušovce 17
8. Juraj Starinský 22.5.18742 Ambrušovce 17
9. Ján Starinský 30.7.18772 Ambrušovce 17
10. Eva rod. Starinská 8.4.18802 Ambrušovce 17
11. Štefan Starinský 19.12.18822 Ambrušovce 15.2.18832
Sluhovia:
1. Anna Krupová 18251 Geraltov 31.5.18722
Vdova, umrela na týfus. V úmrtnom liste uvedený vek 55 rokov, teda rok narodenia možno 1817.
Potomkovia:
1. Ján Krupa 18461 Ambrušovce
2. Ján Drobňák 18551 Ambrušovce


Dom číslo 18

23. Jozef Jasenský 18211 Livov 24.10.18817
- Sobáš: 2.6.187920 - Mária rod. Gáborová
V matrike obce Livov je 11.2.1827 zmienka o narodení Michala Jasenského (otec Jozef Jasenský, matka Zuzana Kobyľanská) - možno brat Jozefa.
V úmrtnom liste: manžel Márie Gáborčákovej, umrel vo veku 57 rokov.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Šuťáková 18282 Kríže 18.4.18792 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1830.
V úmrtnom liste uvedený vek 51 rokov.
2. Mária rod. Gáborová 183420 Olejníkov
- Sobáš: 2.6.187920 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská 18521 Ambrušovce
- Sobáš: 14.6.187520 - Ján Semanik, 24 ročný, Hanigovce.
V čase sobáša mala Anna 22 rokov.
2. Ján Jasenský 18551 Ambrušovce 25.7.18732 Ambrušovce 19
V úmrtnej knihe spomenutý vek 20 rokov, rok narodenia asi 1853.
3. Andrej Jasenský 18571 Ambrušovce 16.7.18792 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia môže byť aj 1858.
4. Jozef Jasenský 10.3.18612 Ambrušovce 18
Mária Diačovská, 21 ročná, dcéra Pavla z Červenej Vody. Rodina Jozefa Jasenského sa pred rokom 1903 odsťahovala do Jakovian.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Diačovská 18663 Červená Voda
- Sobáš: 30.1.18875 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský 15.3.188820 Olejníkov
2. Anna rod. Jasenská 18.5.18893 Ambrušovce
3. Štefan Jasenský 9.5.18943 Ambrušovce 19.5.18943 Ambrušovce
4. Ján Jasenský 4.6.18953 Ambrušovce
5. Juraj Jasenský 18631 Ambrušovce
6. Katarína rod. Jasenská 1.11.18632 Ambrušovce 18
- Sobáš: 26.9.18817 - Peter Bartoš
V sčítaní z roku 1869 má uvedený rok 1865
V sobášnom liste: Peter, Olejníkov, 31 ročný, slobodný; Katarína, Ambrušovce, 19 ročná, slobodná.
Manžel:
7. Juraj Jasenský 7.4.18662 Ambrušovce 18
- Sobáš: 6.10.18903 - Julianna rod. Starinská
Helena Starinská, dcéra Jána Starinského, Ambrušovce, 20 ročná. Ide určite o Julianu Starinskú, je to zrejmé z krstného listu dcéry Márie (1891)
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 24.6.18913 Ambrušovce
2. Ján Starinský 19.11.18923 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský 14.1.18943 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský 6.8.18953 Ambrušovce


Dom číslo 19

24. Ján Mihalik Mihalko 18492
- Sobáš: 20.10.18732 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Manželka:
1. Mária Mihalková rod. Borsová 18532 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.18733 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.18953 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko 12.12.18742 Ambrušovce 19 14.2.18752 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková 14.3.18762 Ambrušovce
3. Ján Mihalko 18772 Ambrušovce 8.11.18802 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik 24.8.18822 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková 23.1.18852 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik 8.8.18872 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.21
7. Katarína rod. Michaliková 4.9.18903 Ambrušovce


Osoby s neznámym číslom domu

25. Anna rod. Poľačeková 18142 Ambrušovce
- Sobáš: 16.5.18642 - Kruppa Juraj, Richno (Spiš), 58 ročný

26. Juraj Adamčík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Adamčíková 20.10.18755 Ambrušovce
Rodný list vo farnosti Drienica.

27. Andrej Bačir

28. Andrej Basista

29. Ján Basista - Majernik

30. Ján Blaščak 18301 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová 20.7.183620 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak 24.4.18575 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, Baranie, rímsko-katolík, slobodný, 25 ročný; Katarína, Majdan, grécko-katolíčka, slobodná, 19 ročná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková 3.8.18825 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 25.7.188420 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak 23.2.18865 Baranie 1.3.18865 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak 1.1.18875 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková 18.1.18895 Baranie 3.2.18895 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak 5.12.18895 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak 20.10.18915 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak 5.7.18935 Baranie
9. Juraj Blaščak 18965 Baranie 10.6.18965 Baranie
10. Andrej Blaščak 26.11.18996 Baranie
11. Michal Blaščak 19026 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 9.12.18585 Baranie
3. Ján Blaščak 10.10.18605 Baranie
5. Michal Blaščak 4.1.18635 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková 12.7.18645 Baranie
7. Štefan Blaščak 18661 Baranie
8. Juraj Blaščak 28.11.18675 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová 18645 Drienica
- Sobáš: 19.5.18905 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak 25.1.18925 Baranie
2. Juraj Blaščak 5.1.18945 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková 3.18965 Baranie 22.4.18965 Baranie
9. Jozef Blaščak 6.2.18695 Baranie
10. Peter Blaščak 27.4.18715 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.18745 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.18745 Baranie
- Sobáš: 16.11.18915 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek 18651 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.18925 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.18945 Baranie 20.12.18955 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak 8.6.18765 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková 18.1.18815 Baranie

31. Lukáš Bors 18049 6.9.18499 Ambrušovce
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda údaj je nesprávny.
Manželka:

32. Simeon Bors 17855 15.9.18535 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš s Evou bol v Livove.
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká 18139
- Sobáš: 9.1.18489 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors 6.9.181311 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová 2.1.181711 3.2.18545 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors 8.8.181911 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors 11.8.182411 Livovská Huta
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová 19.9.181722 Geraltov 24.5.18765 Baranie
- Sobáš: 25.1.18419 - Ján Hudak Seman Bors
V matrike PNV je v úmrtnom liste dátum úmrtia 23.5.1876 v Ambrušovciach a vek 56 rokov.
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová 12.6.18429 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková 6.4.18459 Ambrušovce 18.6.18595 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors 18501 Baranie
- Sobáš: 21.11.18707 - Anna Borsová rod. Krehlíková
V sobášnom liste Ján Borsch - 21 rokov, Anna Krehlik - 17 rokov.
V sobášnom liste uvedené číslo domu Baranie 9.
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Bors 3.2.18725 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
2. Ján Bors 16.4.18735 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
3. Juraj Bors 3.5.18755 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
4. Jozef Bors 14.3.18775 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
5. Andrej Bors 26.4.18795 Baranie 24.5.18795 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
6. Mária rod. Borsová 4.4.18805 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
4. Alžbeta rod. Borsová 10.3.18545 Baranie
5. Štefan Hudak 3.12.18575 Baranie 24.2.18585 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak 20.7.18595 Baranie
7. Mária rod. Hudaková 16.2.18645 Baranie
5. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.182711 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák 18101 Dubovica 16.5.18732
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák 10.11.18602 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák 27.2.18632 Ambrušovce 5 8.3.18632 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák 28.6.18642 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák 29.4.18722 Ambrušovce 5 1.8.18722 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová

33. Andrej Červa

34. Ján Čiž
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Čiž 19.1.18409 Ambrušovce

35. Andrej Falat 181520
- Sobáš: 29.2.187320 - Mária Drutarovská, 46 ročná, Olejníkov.
Andrej mal v čase sobáša 58 rokov.

36. Anna Gerjaková
V knihe príjmov záznam, že 22.1.1843 už bola vdova. V matrike obce Starina zmienka o narodení Anny Geriakovej dňa 6.2.1834 - otec Ján Geriak, matka Anna Geriaková rod. Viroštoková.

37. Michal Ištok

38. Jozef Jasenský
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Jasenský 11.2.182711 Livov
2. Mária rod. Jasenská 17.6.18389 Ambrušovce

39. Andrej Kučera
Býval v Amrušovciach niekde v podnájme
Potomkovia:
1. Ján Kučera 18592 13.7.18602 Ambrušovce

40. Ján Kurač 18477
- Sobáš: 11.11.18787 - Mária Kuračová rod. Jasenská
V sobášnom liste: Ján, slobodný, sluha, 31 ročný, Olejníkov; Mária, vdova, 40 ročná, Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Kuračová rod. Jasenská 18387
- Sobáš: 11.11.18787 - Ján Kurač
Asi dcéra Jozefa Jasenského
Potomkovia:
1. Anna rod. Kuračová 15.9.18832 Ambrušovce

41. Michal Kušnir 17997 16.2.18657 Baranie 3
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov.
Manželka:
1. Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová 179723 10.8.184723 Ambrušovce
Manželka Michala Kušnira, vek 50 rokov.
2. Anna Kušnirová 18127 22.3.18697 Baranie 10
V úmrtnom liste poznámka, vdova po Michalovi, vek 57 rokov.
Potomkovia:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.183623 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Manžel:
1. Ján Kusek 18361 ?
Potomkovia:
1. Ján Kusek 18651 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.18745 Baranie
- Sobáš: 16.11.18915 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.18925 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.18945 Baranie 20.12.18955 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.18675 Baranie 19.6.18695 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.18685 Baranie 20.12.18715 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.18715 Baranie 20.12.18715 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.18725 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.18745 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.18715 Baranie
- Sobáš: 21.1.18955 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.18805 Baranie 25.9.18965 Baranie
2. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 18377 Ambrušovce 14.10.18917
- Sobáš:
27.1.18687 - Ján Gerbery
11.7.18887 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Manžel:
1. Ján Gerbery 18321 Hradisko 25.1.18885
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
2. Adam Štegena 6.6.18675
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Potomkovia:
1. Anna rod. Štegenová 24.6.18565 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Mária rod. Štegenová 24.6.18565 Baranie 4.11.18585 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.18585 Baranie 12.2.18595 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.18595 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 18551 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.18762 Ambrušovce 17 28.1.18842 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.18792 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.18812 Ambrušovce 7 16.8.18812 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.18822 Ambrušovce 5 27.12.18832 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.18852 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.18882 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.18933 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.18615 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.18625 Baranie 7.12.18625 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.18635 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.18655 Baranie
- Sobáš: 6.11.18875 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.18642 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.18893 Ambrušovce 1.11.18893 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.18913 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.18933 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.18665 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
10. Juliana rod. Gerberyová 14.11.18685 Baranie 11.12.18685 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
11. Ján Gerbery 17.11.18695 Baranie 30.3.18735 Baranie
12. Štefan Gerbery 24.8.18715 Baranie 24.3.18725 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
13. Ján Gerbery 20.7.18735 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
14. Katarína rod. Gerberyová 7.12.18755 Baranie 11.3.18775 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová
3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.18399 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.18645 Baranie
- Sobáš: 12.11.18887 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.18887 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.18905 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.18915 Baranie 23.7.18915 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.18947 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.18965 Baranie 19.5.18965 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.18665 Ambrušovce 7.6.18665 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.18685 Ambrušovce 14.9.18687 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.18705 Baranie
- Sobáš: 15.10.18943 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.18955 30.7.18955
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.18955 30.7.18955
5. Adam Kušnir 24.10.18735 Baranie 23.5.18755 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.18765 Baranie 23.11.18805 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.18785 Baranie 18.4.18795 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.18795 Baranie 16.11.18805 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.18835 Baranie

42. Michal Kuzma 189524
Spomína sa v knihe strát 1. sv. vojny - Infst., k.u. LIR Nr. 1, II. Baonsbombenwerfer. Ranený.

43. Michal Ľaska 18049 Ratvaj 5.5.18489 Ambrušovce
Manželka:

44. Peter Maďar

45. Mária Majerniková

46. Ján Manik

47. Vasko Molčan

48. Andrej Ondzik

49. Benjamín Péchy

50. Ambruš Péchy

51. Štefan Péchy

52. Rudolf Péchy

53. Koloman Péchy

54. Konštantín Péchy

55. Alžbeta Peková rod. Maďarová 18182 31.12.18933 Ambrušovce
- Sobáš: 15.5.18632 - Pek Štefan, Majdan, *1813

56. Onda Petrik
Manželka:

57. Eva Sabolová rod. Jurečaková 18472
- Sobáš: 22.2.18692 - Ján Sabol, Hradisko, 25 ročný

58. Onda Smotrila

59. Vasiľ Basilius Soroka

60. Michal Starinský
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Timurová
Je možné, že ide o Annu Timurovú, manželku Andreja Starinského.
Potomkovia:
1. Andrej Starinský 23.4.18882 18.3.18893 Ambrušovce

61. Peter Starinský

62. Ján Šveda

63. Fecko Šveda

64. Štefan Tokár

65. Katarína Tokarová

66. Ján Varga 18059 Závadka 1.3.18459 Ambrušovce
Manželka:

67. Peter Varga

 1. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 2. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Krsty a manželstvá 1861-1888
 3. Tamže, Listina Krsty 1889 -
 4. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 5. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 6. Informácie od pamätníkov.
  Informácie od pamätníkov.
 7. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 8. Tamže, Listina Krsty 1854 - 1871
 9. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Krsty 1837-1850, úmrtia 1827-1850, manželstvá 1827-1849
 10. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
 11. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. Livov, 1789-1900
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Livov. Livov, 1789-1900, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1789-1825
 12. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Hradisko. Hradisko, 1841-1895, Listina Kniha príjmov 1841 - 1893 (omylom uvedené - Úmrtná kniha)
 13. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 14. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
  Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien, Listina 649
 15. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 16. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Lukov. Lukov, 1735-1896
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Lukov. Lukov, 1735-1896, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1735-1825
 17. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
 18. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Malcov. Malcov, 1769-1895, Listina Krsty 1807-1847
 19. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Starina. Starina, 1770-1895, Listina Krsty 1770-1872, Manželstvá 1781-1817, 1825-1855
 20. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Ľutina. Ľutina, 1786-
 21. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
  New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 22. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. Geraltov, 1769-1895
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Geraltov. Geraltov, 1769-1895, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1769-1894
 23. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Terňa. Terňa, 1717-1919, Listina Úmrtia 1816-1824, 1824-1827, Krsty 1827-1837
 24. Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien
  Listiny strát z Prvej svetovej vojny. Wien, Listina 472
 
Prečítané: 8278x, publikované: 14.6.2017, posledná aktualizácia: 16.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS