Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Flóra 

Červený zoznam ohrozených rastlín pohoria Čergov

   
Do tohto prehľadu sú zaradené vzácne druhy rastlín, ktoré sa nachádzajú v Červenom zozname výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska (2015) a rastú, alebo rástli v pohorí Čergov. Ako doklad ich výskytu na Čergove slúžia citácie z literatúry, prípadne fotografie, ktoré boli fotené výlučne v pohorí Čergov. Nálezy druhov, ktoré nie sú uvedené v dostupnej literatúre, sú označené znakom *. Pri druhoch, ktorých výskyt bol zmapovaný do fotomapy, sú uvedené buď údaje o lokalite (počet exemplárov, rozloha, názov lokality), alebo v prípade roztrúsených exemplárov ich celkový sumárny počet mimo lokalít. Ďalšie lokality budú v tomto článku dopĺňané priebežne. Pri každom druhu je uvedený stupeň ohrozenia podľa IUCN Red List Categories and Criteria v3.1:
 
Stupne ohrozenia:
EXExtinctvyhynutý
EWExtinct in the wildvyhynutý vo voľnej prírode
CRCritically Endangeredkriticky ohrozený
ENEndangeredohrozený
VUVulnerablezraniteľný
NTNear Threatenedtakmer ohrozený
LCLeast Concernnajmenej ohrozený
DDData deficientchýbajúce alebo nedostatočné údaje
NENot evaluatednezaradené
 
Počet zaradených druhov: 74
 
Usporiadať podľa: latinského názvu, slovenského názvu, stupňa ohrozenia
 
 
bahnička jednoplevová - Eleocharis uniglumis
NT
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 54] 1


bahnička málokvetá - Eleocharis quinqueflora
NT; V-VI
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 54] 1


barička močiarna - Triglochin palustris
NT; VI-VIII
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 84] 1


bezkolenec belasý - Molinia caerulea
NT
- v obci Ruská Voľa [Mártonfi, P., 1992, str. 68] 1


bieloprst belavý - Pseudorchis albida
Syn.: Leucorchis albida, Gymnadenia albida
NT; V-VIII
- Livovská Huta: Malý Minčol, vrchol, 1055 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 80] 2
- NPR Čergovský Minčol [Kliment, J., 1998, str. 115] 3
Zmapované roztrúsené exempláre: 2


bradáčik vajcovitolistý - Listera ovata
Syn.: Ophrys ovata
LC; V-VII
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 64] 1
- lúka v sedle na hrebeni ZJZ vrchu Minčol (1157); 2 km VSV od obce Kyjov, 900-1000 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 64] 1
- Minčol (1157), pastviny na S svahu pod vrcholom, 1050-1120 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 64] 1
- NPR Čergovský Minčol [Kliment, J., 1998, str. 114] 3
Zmapované lokality: 1. >20 ex/150 m2; 2. >15 ex/50 m2; 3. >10 ex/20 m2; 4. >10 ex/20 m2; 5. >8 ex/10 m2; 6. >5 ex/2 m2; 7. >5 ex/5 m2; 8. >5 ex/6 m2; 9. 5 ex/10 m2; 10. >5 ex/50 m2 a ďalších 14 lokalít.
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 13


čemerica purpurová - Helleborus purpurascens
NT; II-IV
- bol nedávno ako botanická zvláštnosť nájdený aj v Čerchovskom pohorí nad Bodovcami [Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š., 1973, str. 60] 4
- Hradová hora (chránené územie) [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 109] 5
- Mimo územia NP Poloniny bol zistený jej výskyt v roku 1971 Klimkom v Čergove na lokalite Hradová hora. [Buraľ, M., 2007, str. 11] 6
Zmapované lokality: 1. NPR Hradová hora


červenohlav obyčajný - Anacamptis morio
Syn.: Orchis morio
NT; IV-VI
- na okrajoch [pohoria] [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 110] 5
Zmapované lokality: 1. 3 ex/2 m2


črievičník papučkový - Cypripedium calceolus
Syn.: Cypripedium boreale
NT; V-VII
Zmapované lokality: 1. 2 ex,Olejníkov [Ďurček, L., 2006]*


hadivka obyčajná - Ophioglossum vulgatum
NT; VI-VIII
- [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 111] 5


hlaváčik letný - Adonis aestivalis
LC; V-VIII
- Drienica (Májovský 1948 SLO) [Futák, J., Bertová, L. (Eds), 1982, str. 260] 7


horček žltkastý - Gentianella lutescens
LC; VIII-X
- [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 111] 5


jednokvietok veľkokvetý - Moneses uniflora
LC; V-VIII
- Drienica S, pri ceste smerom na Lysú [Dostál, Ľ., 1986, str. 40] 8


kocúrnik panónsky - Nepeta pannonica
NT; VII-IX
- pri Hanigovciach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 111] 5


krivec najmenší - Gagea minima
VU; IV-V
- Drienica, Lysá [Dostál, Ľ., 1986, str. 37] 8
- [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 110] 5


krtičník tôňomilný - Scrophularia umbrosa
NT; VII-IX
- [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 112] 5
- Hradisko SZ, Z, potok Ternianka - predovšetkým pri prameniskách (niektoré zosintrovatené) na ľavom i pravom brehu Ternianky a na okraji potoka. [Dostál, Ľ., 1988, str. 67] 9
- Jakubovany S, Jakuboviansky potok. Lokalita sa nachádza na okraji lesa pri prameni, ktorý zaplavuje ľavú terasu potoka, kde sa vytvorili väčšie sintrové usadeniny so súvislými porastmi Glyceria sp. Druhá lokalita ja asi o 100m južnejšie na pravej strane Jakubovianskeho potoka pri podsvahovom pramenisku a na mokrine v dĺžke cca 20m [Dostál, Ľ., 1988, str. 68] 9


kruštík Greuterov - Epipactis greuteri
EN; VII-VIII
- Čergov [pohorie - lokalita bližšie neudaná] [Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M., 2003, str. 44] 10
Zmapované lokality: 1. >25 ex/500 m2; 2. 23 ex/20 m2; 3. 11 ex/10 m2; 4. 11 ex/30 m2; 5. 11 ex/30 m2,Mereďa; 6. >10 ex/200 m2; 7. 9 ex/100 m2; 8. 8 ex/10 m2; 9. 5 ex/30 m2; 10. 2 ex/1 m2


kruštík močiarny - Epipactis palustris
Syn.: Serapias helleborine subsp. palustris
NT; VI-VII
- Šarišské Jastrabie. Kyjov [Dostál, Ľ., 1986, str. 36] 8
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 54] 1
- pramenisko v lese 2 km SSV od obce Kyjov, 800-900 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 54] 1
Zmapované lokality: 1. >100 ex/2000 m2; 2. >50 ex/50 m2; 3. >30 ex/15 m2; 4. 8 ex/4 m2; 5. 5 ex/1 m2


kruštík modrofialový - Epipactis purpurata
Syn.: Epipactis viridiflora subsp. viridiflora
NT; VII-VIII
Zmapované roztrúsené exempláre: 9


kruštík širokolistý pravý - Epipactis helleborine subsp. helleborine
LC; VI-VII
Zmapované lokality: 1. >50 ex/1000 m2; 2. >20 ex/30 m2; 3. >3 ex/50 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 6


kruštík tmavočervený pravý - Epipactis atrorubens subsp. atrorubens
LC; V-VII
Zmapované lokality: 1. >50 ex/500 m2


kruštík úzkopyskový - Epipactis leptochila
VU; VII-VIII
Zmapované roztrúsené exempláre: 3


ľalia cibuľkonosná - Lilium bulbiferum
NT; VI-VII
- zriedkavejšie sa vyskytuje aj v Čerchovskom pohorí [Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š., 1973, str. 51] 4
- ojedinele (Drienica) [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 103] 5


ľalia zlatohlavá - Lilium martagon
LC; VI-VIII
- Drienica: kota Lysá, vrcholová partie JZ vrcholu; Livovská Huta: horní část potoka Soliská pod sedlem Uhlisko, 950 m n. m.; Livovská Huta: Velký Minčol, SV úbočí, 1130 m n. m.; Livov: 1,5 km V obce; Hertník: 2,5 km JZ obce; 750 m n. m.; Fričkovce: Čerchov (1050), 1,2 km JJV vrcholu, 950 m n. m.; Fričkovce: Čerchov: 1500 m J vrcholu; Kríže: Žobrácky vrch (920), Z úbočí [Sofron, J., 1976, str. 76] 2
- na vrcholových lúkach i v sutinových lesných porastoch [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 103] 5
- v rezervácii Hradová hora [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 94] 5
- vrcholové partie Minčolu (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 64] 1
- NPR Čergovský Minčol [Kliment, J., 1998, str. 113] 3
Zmapované lokality: 1. 4 ex/20 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 17


mečík škridlicovitý - Gladiolus imbricatus
LC; VI-VIII
Zmapované lokality: 1. >100 ex/400 m2; 2. >100 ex/2000 m2; 3. >100 ex/400 m2; 4. >40 ex/100 m2; 5. >20 ex/50 m2; 6. >20 ex/50 m2; 7. >20 ex/50 m2; 8. >20 ex/50 m2; 9. >20 ex/300 m2; 10. >20 ex/100 m2 a ďalších 10 lokalít.
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 4


myrikovka nemecká - Myricaria germanica
VU; VI-VII
- Livov: v obci; Lenartov: západní okraj obce na náplavu Večného potoka; Kríže Chotárny potok, náplav jižně obce; Malcov: břeh Večného potoka východně obce. [Sofron, J., 1976, str. 78] 2
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 68] 1
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 68] 1


odemka vodná - Catabrosa aquatica
NT
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 47] 1
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 47] 1


ostrica Davallova - Carex davalliana
NT; IV-V
- NPR Čergovský Minčol [Kliment, J., 1998, str. 111] 3


ostrica metlinatá - Carex paniculata
LC; V-VI
- J nad obcou Ruská Voľa pri modrej turistickej značke [Mártonfi, P., 1992, str. 46] 1


ostrica zakrpatená sedmohradská - Carex transsilvanica
NT
- viaceré lokality [bližšie neudané] [Dostál, Ľ., 1986, str. 34] 8
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 47] 1


pahorec brvitý - Gentianopsis ciliata
LC; VIII-XI
- Olejníkov. Jakovany [Dostál, Ľ., 1986, str. 38] 8
Zmapované lokality: 1. 5 ex/10 m2


päťprstnica hustokvetá - Gymnadenia densiflora
NT; VII-VII
Zmapované lokality: 1. >30 ex/2000 m2; 2. >10 ex/500 m2; 3. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 3


päťprstnica obyčajná pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
LC; V-VII
- na lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 113] 5
Zmapované lokality: 1. >400 ex/2000 m2; 2. >50 ex/2000 m2; 3. >40 ex/2000 m2; 4. >35 ex/150 m2; 5. >30 ex/1000 m2; 6. >30 ex/200 m2; 7. >20 ex/300 m2; 8. >5 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 35


päťprstnica voňavá - Gymnadenia odoratissima
NT; VI-VIII
Zmapované lokality: 1. 2 ex/1 m2


pavstavač hlavatý - Traunsteinera globosa
Syn.: Orchis globosa
NT; V-VII
- Livovská Huta: Malý Minčol, vrchol, 1055 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 84] 2
- roztrúsene na lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 110] 5
- vrcholové partie Minčolu (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 84] 1
- Minčol (1157), pastviny na S svahu pod vrcholom, 1050-1120 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 84] 1
Zmapované lokality: 1. >20 ex/300 m2; 2. >3 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 43


perovník pštrosí - Matteuccia struthiopteris
NT; VII-X
- Livov: v obci a roztroušene v několika porostech při Toplé k Livovské Huti; Lenartov: údolí Večného potoka od obce proti toku až po 3 km J obce roztroušené porosty. [Sofron, J., 1976, str. 77] 2
- Mimo bežnejšieho výskytu v hornom toku Tople (Livovská Huta - Livov - Lukov - Kružlovská Huta) som ho zaznačil ešte v dolnej časti Večného potoka J od Lenartova (1971) [Dostál, Ľ., 1977, str. 93] 11
- v brehových porastoch jelše sivej okolo horného toku rieky Tople (Livovská Huta - Livov - Lukov) a v dolnej časti Večného potoka južne od Lenartova. Dávnejšie bol zistený okolo Tople pri Kružlovskej Hute [Dostál, Ľ., 1981, str. 99] 12
Zmapované lokality: 1. PR Livovská jelšina


plamienok alpínsky - Clematis alpina
LC; V-VI
- Hanigovce (Májovský 1949 SLO) [Futák, J., Bertová, L. (Eds), 1982, str. 273] 7


plavúň obyčajný - Lycopodium clavatum
LC; VI-IX
- Livovská Huta: Velký Minčol, SV svahy; Livovská Huta: Velký Minčol, SV úbočí; Livov: 2 km V obce; Kríže: 3 km JJZ obce u cesty ke kotě Solisko (1056); Fričkovce: 1 km Z obce, 550 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 77] 2
- Jakovany S, v pastevnom lesíku povyše obce. Hanigovce, pod hradom v doline Drahocína a povyše obce na pastviskách (1975). Roztrúsene rastie na vrcholových lúkach hlavného hrebeňa od Čergova smerom na Minčol [Dostál, Ľ., 1977, str. 92] 11
- roztrúsene na vrcholových lúkach od Čergova po Minčol, v dolinách na svahových lúkach a na stanovištiach kyslých bučín (Kríže, Lukov a i.) [Dostál, Ľ., 1981, str. 101] 12
- charakteristický druh vrcholového hrebeňa, kde rastie v zárastoch psice tuhej [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 103] 5
- na lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 111] 5
- Minčol (1157), pastviny na S svahu pod vrcholom, 1050-1120 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 66] 1
- medzi kótami Malý Minčol (1055) a Minčol (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 66] 1
Zmapované roztrúsené exempláre: 1


plavúň pučivý - Lycopodium annotinum
LC; VII-IX
- Majdan: údolí pravostranného přítoku Lutianky jižne koty Solisko (1056) [Sofron, J., 1976, str. 77] 2
- najvýznamnejšia lokalita v Čergove sa nachádza pri Krížoch a je navrhovaná na ochranu. Okrem toho rastie plavúň pučivý juhovýchodne od Lukova v doline Chotárneho potoka. [Dostál, Ľ., 1981, str. 101] 12
- v doline Chotárneho potoka povyše Krížov je na zbiehajúcom lesnom chrbte veľmi významný porast. Nejde o veľkú plochu, je to najbohatšia lokalita s výskytom plavúňa pučivého v Čergove pripravená na vyhlásenie za chránené nálezisko [Dostál, Ľ., 1981, str. 73] 12
- veľmi vzácne v jedlinách (Majdan, dolina Ľutinky) [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 104] 5


plavúnik alpínsky - Diphasiastrum alpinum
LC; VII-IX
- podľa starého údaja z roku 1872 rástol na vrchu Priehyba. Z tohto obdobia sa uchoval aj Haszlinszkého herbárový doklad z Čergova. Pri novších botanických výskumoch už nebol nebol zistený. [Dostál, Ľ., 1981, str. 101] 12
- podľa starých údajov z roku 1872 pri Priehybe. V poslednom čase už nebol zistený ani v Čergove, ani na inom území okresu Prešov [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 104] 5


plavúnik sploštený - Diphasiastrum complanatum
VU; VII-IX
- v okrese sa vyskytuje len vzácne na horských lúkach Čerchovského pohoria [Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š., 1973, str. 54] 4
- takisto uvádzaný z Čergova ako plavúnik alpínsky. Novšie však bol zistený na svahových lúkach nad Kamenicou. [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 104] 5
- veľmi vzácne bol zistený pri Kamenici [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 111] 5


pokrut jesenný - Spiranthes spiralis
Syn.: Ophrys spiralis, Spiranthes autumnalis
CR; VIII-X
- Jakovany S, okraj Čergova [Dostál, Ľ., 1986, str. 44] 8
- okraj Čergova pri Jakovanoch [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 109] 5
- Richvald [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 356] 13


praslička lúčna - Equisetum pratense
DD
- Kríže J, pri Chotárnom potoku na okraji lesného pásu (1971). Je to zatiaľ prvý zaznačený výskyt v tomto pohorí. [Dostál, Ľ., 1977, str. 90] 11


prilbica moldavská - Aconitum moldavicum
NT; VII-VIII
- Hertník: Čerchov, 1,2 km JJV vrcholu, 950 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 66] 2
- Lysá (Májovský 1948: 37). - Čerchov (Hazslinsky 1847a: 221; Májovský 1947 SLO). - Kyjov (Berta 1974 SAV). - Šarišské Jastrabie, Rebro (Ščavnický 1967) [Futák, J., Bertová, L. (Eds), 1982, str. 84] 7
- Kríže J, Chotárny potok [Dostál, Ľ., 1986, str. 29] 8
- v lesných dolinách, no i vo vyšších polohách v bukových javorinách Čergova [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 107] 5
Zmapované lokality: 1. 6 ex/6 m2; 2. 3 ex/2 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 1


prilbovka biela - Cephalanthera damasonium
Syn.: Cephalanthera alba, Cephalanthera pallens, Cephalanthera grandiflora
NT; V-VI
Zmapované lokality: 1. >10 ex/100 m2; 2. >10 ex/40 m2; 3. >5 ex/100 m2; 4. 4 ex/2 m2; 5. 4 ex/2 m2; 6. 3 ex/1 m2; 7. 3 ex/2 m2; 8. 2 ex/1 m2; 9. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 2


prilbovka červená - Cephalanthera rubra
Syn.: Serapias rubra, Epipactis rubra, Epipactis purpurea
NT; VI-VII
Zmapované roztrúsené exempláre: 1


prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia
Syn.: Cephalanthera ensifolia, Cephalanthera xiphophyllum, Cephalanthera angustifolia
NT; V-VI
Zmapované lokality: 1. 5 ex/50 m2; 2. 3 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 5


pyštek taliansky - Linaria pallidiflora
VU; VI-VIII
- údaj z Východných Beskýd (Čergov) je spochybňovaný [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 224] 13


roripa pyrenejská - Rorippa pyrenaica
VU
- najnovšie sa našla izolovane v pohorí Čergov [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 318] 13


rosička okrúhlolistá - Drosera rotundifolia
VU; VI-VIII
- Baranie [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 105] 5


sedmokvietok európsky - Trientalis europaea
NT; V-VIII
- Livovská Huta: Velký Minčol, 1150 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 84] 2
- vrcholové partie Minčolu (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 84] 1


skopólia kranská - Scopolia carniolica
NT; IV-VI
- Fričkovce: Čerchov (1050), 1 km jižně chat, 950 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. 82] 2
- podľa starších botanických údajov by mala rásť aj severovýchodne od Drienice (Lysá) [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 108] 5
- chráni sa v prírodnej rezervácii Čergovská Javorina [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 112] 5
Zmapované lokality: 1. NPR Čergovská javorina


snežienka jarná - Galanthus nivalis
LC; II-IV


šafran Heuffelov - Crocus heuffelianus
DD; III-V
- kedysi rástol na hlavnom vrcholovom hrebeni Čergova a na lesných lúčkach medzi Bukovým vrchom a Čeperatou západne od Hertníka [Dostál, Ľ., 1981, str. 104] 12
- pred 50 rokmi rástol aj na čergovských lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 105] 5


škarda odhryznutá - Crepis praemorsa
NT; V-VII
- lúka v sedle na hrebeni ZJZ vrchu Minčol (1157); 2 km VSV od obce Kyjov, 900-1000 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 51] 1
- Minčol (1157), pastviny na S svahu pod vrcholom, 1050-1120 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 51] 1
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 51] 1


škarda veľkoúborová - Crepis conyzifolia
LC; VIII-IX
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 51] 1
- vrcholové partie Minčolu (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 51] 1


tučnica obyčajná - Pinguicula vulgaris
NT; VI-VII
- Šarišské Jastrabie [Dostál, Ľ., 1986, str. 42] 8
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 71] 1
- pramenisko v lese 2 km SSV od obce Kyjov, 800-900 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 71] 1


vemenník dvojlistý - Platanthera bifolia
Syn.: Orchis bifolia
LC; V-VII
- na psicových lúkach [Dostál, Ľ., 1981, str. 105] 12
- pramenisko v lese 2 km SSV od obce Kyjov, 800-900 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 72] 1
- NPR Čergovský Minčol [Kliment, J., 1998, str. 115] 3
Zmapované lokality: 1. 6 ex/10 m2; 2. 4 ex/4 m2; 3. 3 ex/1 m2; 4. 3 ex/2 m2; 5. 3 ex/4 m2; 6. 2 ex/4 m2; 7. 2 ex/2 m2; 8. 2 ex/1 m2; 9. 2 ex/1 m2; 10. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 46


vemenník zelenkastý - Platanthera chlorantha
Syn.: Orchis montana, Platanthera montana
NT; V-VII
- v dolinách Čergova (Kríže, Hertník) [Dostál, Ľ., 1981, str. 105] 12
- roztrúsene [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 110] 5
Zmapované lokality: 1. >5 ex/30 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 10


veternica lesná - Anemone sylvestris
NT; IV-VI
- Kyjov - Šarišské Jastrabie, bradlové pásmo, viac lokalít. Kamenica, svahy Kamenického hradného vrchu [Dostál, Ľ., 1986, str. 31] 8
- vzácnejšie v bradlovom pásme (Kamenický hrad) [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 106] 5
Zmapované lokality: 1. >500 ex/200 m2; 2. >300 ex/1000 m2; 3. >300 ex/1500 m2


vratička rumančekolistá - Botrychium matricariifolium
CR; V-VII
- Východné Beskydy - Čerchov [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 58] 13


vratičník mnohozárezový - Sceptridium multifidum
EN
- v SR bylo v minulosti registrováno v karpatské oblasti přes 40 nalezišť vzácne roztroušených od Svätého Juru pri Bratislave až po Sninu, Čergov a Bukovské vrchy [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 330] 13


vstavač mužský poznačený - Orchis mascula subsp. signifera
NT; IV-VI
- Livovská Huta JZ (pod Minčolom), Olejníkov SV (Priehyba), Hradisko SZ (Čergov), Kríže J (Javorina) [Dostál, Ľ., 1986, str. 41-42] 8
- na niekoľkých lokalitách [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 110] 5
Zmapované lokality: 1. >30 ex/60 m2; 2. 3 ex/100 m2


vstavač vojenský - Orchis militaris
NT; IV-VI
Zmapované lokality: 1. >20 ex/400 m2


vstavačovec bazový - Dactylorhiza sambucina
Syn.: Orchis sambucina
NT; IV-VI
- na lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 109] 5
Zmapované lokality: 1. >500 ex/300 m2; 2. >500 ex/250 m2; 3. >300 ex/500 m2; 4. >250 ex/300 m2; 5. >250 ex/70 m2; 6. >250 ex/200 m2; 7. >200 ex/150 m2; 8. >150 ex/30 m2; 9. >100 ex/50 m2; 10. >50 ex/50 m2 a ďalších 11 lokalít.


vstavačovec Fuchsov pravý - Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
Syn.: Orchis fuchsii
NT; VI-VII
- Lenartov: údolí Večného potoka 3 km J obce [Sofron, J., 1976, str. 70] 2
Zmapované lokality: 1. >10 ex/50 m2; 2. >10 ex/20 m2; 3. >10 ex/10 m2; 4. >5 ex/20 m2; 5. >5 ex/100 m2; 6. >3 ex/2 m2; 7. 2 ex/1 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 7


vstavačovec Fuchsov Soóov - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana
NT; V-VI
Zmapované lokality: 1. 2 ex/10 m2
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 3


vstavačovec májový - Dactylorhiza majalis
NT; V-VI
- medzi kótami Malý Minčol (1055) a Minčol (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 52] 1
- vlhká lúka V od horného konca obce Kyjov [Mártonfi, P., 1992, str. 52] 1
- pramenisko v lese 2 km SSV od obce Kyjov, 800-900 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 52] 1
- údolie SV od obce Kyjov, 700-800 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 52] 1
Zmapované lokality: 1. >100 ex/1000 m2; 2. >20 ex/400 m2; 3. >15 ex/30 m2; 4. >10 ex/10 m2; 5. >10 ex/50 m2; 6. >10 ex/50 m2; 7. >10 ex/50 m2; 8. >5 ex/20 m2; 9. >3 ex/20 m2; 10. 2 ex/4 m2 a ďalšie 2 lokality.
Ostatné zmapované roztrúsené exempláre: 4


vstavačovec zelený - Dactylorhiza viridis
Syn.: Coeloglossum viride, Habenaria viridis
NT; V-VII
- ojedinele na vrcholových lúkach [Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ., 1987, str. 109] 5
- lúka v sedle na hrebeni ZJZ vrchu Minčol (1157); 2 km SSV od obce Kyjov, 900-1000 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 50] 1
- sedlo JZ pod kótou 1045 [Mártonfi, P., 1992, str. 50] 1
- Minčol (1157), pastviny na S svahu pod vrcholom, 1050-1120 mnm [Mártonfi, P., 1992, str. 50] 1
- vrcholové partie Minčolu (1157) [Mártonfi, P., 1992, str. 50] 1


všivec močiarny - Pedicularis palustris
NT; V-VII
- Hanigovce, Hradisko, Vaniškovce, Bartošovce [Dostál, Ľ., 1986, str. 42] 8


zimoľub okolíkatý - Chimaphila umbellata
EN; VI-VIII
- Drienica (jedliny v doline smerom na Lysú) [Dostál, Ľ., 1986, str. 46] 8
- [Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999, str. 98] 13


žerušničník Hallerov - Cardaminopsis halleri
NT; V-VI
- Livovská Huta: 1 km JZ obce, 800 m n. m.; Livovská Huta: hřeben medzi Malým Minčolem a Murianíkem (1042); Livovská Huta: 3 km JZ obce, 1120 m n. m.; Lenartov: horní část údolí Večného potoka, 820 m n. m. [Sofron, J., 1976, str. s. 69] 2
- od Minčola (1157) smerom na obec, ca. 2 km od vrcholu [Mártonfi, P., 1992, str. 44] 1


žltuška lesklá - Thalictrum lucidum
LC; V-VIII
- Hertník, Šiba, Vaniškovce, Bartošovce [Dostál, Ľ., 1986, str. 45] 8


 

Literatúra:

Mártonfi, P.: Flóra okresu Stará Ľubovňa. UPJŠ Košice, Stará Ľubovňa, 1992105 s.
Sofron, J.: Příspěvek k vegetaci a floře lesní části Čerchovského pohoria. Zborník Východoslovenského múzea XVI AB 1975. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1976s. 63-86
Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998s. 105 - 118
Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š.: Chránené územia okresu Prešov. Okresná pamiatková správa-SÚPSOP, Prešov, 197362 s.
Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
Buraľ, M.: Čemerica purpurová - posol jari v Poloninách. In: Ochrana prírody Slovenska. Magazín ŠOP. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2007s. 10-11. Dostupné online
Futák, J., Bertová, L. (Eds): Flóra Slovenska III. VEDA, Bratislava, 1982608 s.
Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska I. Zborník Východoslovenského múzea XXVI 1985. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1986s. 29-54
Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska II. Zborník Východoslovenského múzea XXVIII 1987. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1988s. 61-77
Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M.: Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK, Zvolen, 2003120 s.
Dostál, Ľ.: Floristické poznámky a doplnky k rozšíreniu niektorých druhov Pteridophyta na Vých. Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea XVII AB 1976. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1977s. 87-97
Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny. Príroda a.s., Bratislava, 1999456 s.
 1. Mártonfi, P.: Flóra okresu Stará Ľubovňa. UPJŠ Košice, Stará Ľubovňa, 1992105 s.
 2. Sofron, J.: Příspěvek k vegetaci a floře lesní části Čerchovského pohoria. Zborník Východoslovenského múzea XVI AB 1975. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1976s. 63-86
 3. Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998s. 105 - 118
 4. Voskár, J., Dostál, Ľ., Humeňanský, Š.: Chránené územia okresu Prešov. Okresná pamiatková správa-SÚPSOP, Prešov, 197362 s.
 5. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
 6. Buraľ, M.: Čemerica purpurová - posol jari v Poloninách. In: Ochrana prírody Slovenska. Magazín ŠOP. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2007s. 10-11. Dostupné online
 7. Futák, J., Bertová, L. (Eds): Flóra Slovenska III. VEDA, Bratislava, 1982608 s.
 8. Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska I. Zborník Východoslovenského múzea XXVI 1985. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1986s. 29-54
 9. Dostál, Ľ.: Floristické materiály z východného Slovenska II. Zborník Východoslovenského múzea XXVIII 1987. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1988s. 61-77
 10. Vlčko, J., Dítě, D., Kolník, M.: Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK, Zvolen, 2003120 s.
 11. Dostál, Ľ.: Floristické poznámky a doplnky k rozšíreniu niektorých druhov Pteridophyta na Vých. Slovensku. Zborník Východoslovenského múzea XVII AB 1976. Prírodné vedy. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1977s. 87-97
 12. Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
 13. Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F.: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny. Príroda a.s., Bratislava, 1999456 s.
 
Prečítané: 22941x, publikované: 29.7.2010, posledná aktualizácia: 15.5.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS