16.10.2019
00:15:12
06:57 | 17:44
18:52- | 09:18
Fáza Mesiaca:
bude 21.10.
Zimný slnovrat:   22.12.2019 06:19  
Perihélium:   05.01.2020 ~ 09h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Hriešna

   
Typ: Oblasť

Oblasť Hriešna sa nachádza na západ od vrchu Lysá na pokračujúcom bočnom hrebeni za sedlom Besná. Prvá písomná zmienka pochádza už zo 17. storočia, kedy sa oblasť spomína v súvislosti s rozparcelovaním lesa "Wald Hrischna" v roku 1677. O tejto zmienke informuje prof. Halaga v príspevku "Vznik miest na východnom Slovensku" 1 zo IV. zjazdu slovenských historikov v roku 1962.
 

Vznik názvu Hriešna

Prvá verzia, uvedená v už spomínanom príspevku, predpokladá, že sa v oblasti dnešnej Hriešnej nachádzal slovanský posvätný háj:
"Doklady na ne [pozn. posvätné háje] máme i z nášho kraja. Jeden, zasvätený Perúnovi, je r. 1337 doložený popri ceste z Michaloviec do Tibavy v oblasti Úbreža. Dlhé dožívanie Perúnovho kultu na východnom Slovensku dokladá podnes bežné slovo 'perun' vo význame 'hrom'. V blízkej Tibave odzrkadlil sa v názve lesa pravdepodobne už kresťanský postoj k pohanskému posvätnému háju Slovanov - Hrešnen. Podobný odraz máme zistený aj v názve jedného zo sabinovských lesov - Wald Hrischna." 2

Druhá verzia vzniku názvu Hriešna súvisí rovnako s prítomnosťou Slovanov:
"... na Hrišnej luke mali Slovania svoje rituály. Na nej sa jedlo a pilo, niečo na spôsob starorímskeho hodovania a užívania si života. Potenciálny ženích si vybral a chytil nevestu. Chodili tam iba tí ľudia, ktorí boli vyhlásení za dospelých. Hlavným zmyslom týchto rituálov teda bolo to, aby sa dali dokopy páry, ktoré potom zvyšok života strávili spolu." 3

Či už teda išlo o les alebo o lúku, obe verzie predpokladajú prítomnosť Slovanov. Toto podporuje aj relatívna blízkosť ďalšieho objektu, ktorý je známy v súvislosti so slovanskými obradmi - Oltárkameňa alebo slovanské hradisko na Hradovej hore.

A napokon treba spomenúť aj vysvetlenie vzniku názvu podľa ľudovej etymológie, kde názov Hriešna vznikol od slova hrešiť vo význame nadávať s vysvetlením, že cesta v tejto oblasti bola kamenistá, rozbitá a často tam došlo k tomu, že sa gazdom na voze polámalo koleso. Tí tam potom toľko nadávali, až si oblasť vyslúžila pomenovanie Hriešna.
 

  1. Halaga, O.: Vznik miest na východnom Slovensku. In: Príspevky k dejinám Východného Slovenska. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964
    Halaga, O.: Vznik miest na východnom Slovensku. In: Príspevky k dejinám Východného Slovenska. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1964, str. 74
  2. Tamže, str. 74
  3. Petruš, A.: Na Hrišnej luke si mládenci vyberali nevesty. In: Prešovský večerník , 30.11.2006
    Petruš, A.: Na Hrišnej luke si mládenci vyberali nevesty. In: Prešovský večerník , 30.11.2006
 
Prečítané: 2100x, publikované: 8.2.2015, posledná modifikácia: 8.2.2015
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Ukážka listiny DL 64653 z roku 1330, kde sa pojednáva o vykonanej obhliadke spornej hranice medzi kráľovským majetkom zvaným Kyus-Aytout a majetkom Červenica [Weresalma] magistra Rycolpha.
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS