Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Pamiatky 

Drevený kostolík sv. Lukáša v obci Krivé

   
Typ: Kostol

Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša sa nachádza v obci Krivé. Bol postavený v roku 1826 na mieste staršieho objektu. Objekt má obdľžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predľženou loďou a štvorcovou vežou. Je postavený na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Trojpriestorový objekt v dôsledku ošindľovania a došteného šalovania pôsobí dojmom jednodielnej stavby. Je to najradikálnejšie prestavaný kostolík. Pri úpravách v rokoch 1968 - 1970 bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou, čím sa stratila trojvežatosť. Pribudovaná veža s dvoma zvonmi je zavŕšená barokovou laternou s makovicou a krížom.
 
Výtvarné pamiatky interiéru sú prevažne z 18. storočia a z čias výstavby kostolíka. Nachádza sa tam však aj niekoľko mimoriadne hodnotných ikon z konca 16. storočia. Tie sa pravdepodobne zachovali zo staršieho zaniknutého objektu.

Medzi najhodnotnejšie umelecko-historické pamiatky patria Bohorodička Hodegétria - po jej stranách stoja proroci s atribútmi a textami proroctiev, Spasiteľ s nebeskými silami - zobrazuje žehnajúceho, na tróne sediaceho Krista s nebeskými silami, držiaceho evanjelium, Krst Krista v Jordáne , Sv. Michal Archanjel - svätec je zobrazený ako rytier s mečom v ruke, ktorý bojuje proti silám zla, Deésis. Všetky spomenuté diela sú tempery na dreve z konca 16. storočia.
Ikonostas je tvorený ikonami z rôznych časových období. Ikony sv. Mikuláša, Hodegétrie, Pantokratora a sv. Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Horná časť - sviatkový rad v strede s obrazom Poslednej večere, ako aj rad Deésis s Pantokratorom a dvojicami apoštolov a nad ním pás starozákonných prorokov pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Medzi ďalšie diela patria Ukrižovanie - obraz umiestnený nad žertevníkom, podľa dedikačného nápisu vznikol v 19. storočí, Umučený Kristus - obraz západného typu zo začiatku 20. storočia, oltár s obrazom Svätej rodiny zo začiatku 20. storočia, kríž - maľovaný, z konca 16. storočia, zvony - jeden z nich je signovaný rokom 1826.
 
Drevený kostolík sv. LukášaDrevený kostolík sv. LukášaDrevený kostolík sv. Lukáša
 
 

Použitá literatúra:

Božová, J., Gutek, F.: Drevené kostolíky v okolí Bardejova. Sajancy, Bardejov, 1997192 s.
  1. Božová, J., Gutek, F.: Drevené kostolíky v okolí Bardejova. Sajancy, Bardejov, 1997192 s.
 
Prečítané: 7387x, publikované: 29.3.2008, posledná aktualizácia: 13.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS