Mikč
Mikč
3.3.1315
-23.9.1342
© cergov.sk
1. Mikuláš
21.10.1348
-2.5.1349
2. Ladislav
4.2.1341
-21.10.1348
3. Akuš
4.2.1341
-18.3.1355
1. Michal
12.2.1354
2. Mikuláš
23.9.1342
-12.2.1354
4. Štefan
4.2.1341
-24.1.1356
1. Štefan
12.2.1354
5. Lorand
4.2.1341
-6.6.1358
1. Mikuláš
12.2.1354
-6.4.1399
1. Ladislav
31.1.1385
+12.3.1389-12.3.1404