Anna Švedová rod. Starinská
Anna Švedová rod. Starinská
1845 26.1.1870 Ambrušovce 3
© cergov.sk
Manžel
Ján Šveda
15.1.1839
-28.7.1895
1. Mária rod. Švedová
1866
-11.2.1889
Sobáš: 11.2.1889

Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
2. Juraj Šveda
1.4.1869 Ambrušovce 16