Júlia Švedová rod. Hojsaková
Michal Hojsak
8.9.1811 Lukov - Venécia 9.11.1887 Ambrušovce 
Anna Hojsaková
1820 Geraltov 24.5.1878 Ambrušovce 12
© cergov.sk
Sobáš: 15.2.1870
Ján Šveda
15.1.1839
-28.7.1895
1. Štefan Šveda
8.3.1871 Ambrušovce 3 16.4.1873 Ambrušovce 3
2. Ján Šveda
3.1.1874 Ambrušovce 3
3. Anna rod. Švedová
27.11.1875 Ambrušovce 3
4. Andrej Šveda
31.1.1879 Ambrušovce 3 25.12.1880 Ambrušovce 3
5. Štefan Šveda
3.9.1882 Ambrušovce 3 23.3.1894 Ambrušovce