Mária Hodobová
Mária Hodobová
1840
-26.12.1858
© cergov.sk
Manžel
Bašili Hodoba
7.2.1826 Bogliarka
-26.12.1858
Sobáš: 24.11.1873
Ján Drobňák
1850
-1.4.1876
1. Mária rod. Drobňáková
17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková
1.4.1876 Ambrušovce 9 2.8.1877 Ambrušovce