Ján Majernik - Basista
Ján Majernik - Basista
1835 Ambrušovce
-23.7.1893
© cergov.sk
Manželka
Mária Majerniková rod. Osifčinová
1842 Ambrušovce
-1.4.1866
1. Štefan Majernik
3.6.1862 Ambrušovce 6 23.3.1863 Ambrušovce 6
2. Anna rod. Majerníková
10.11.1865 Ambrušovce 6
-14.7.1890
Sobáš: 14.7.1890

Daniel Jarkovský, 26 ročný, Šoma
3. Ján Majerník Basista
1868 Ambrušovce 6 28.4.1876 Ambrušovce 6
Manželka
Mária Basistová rod. Novaková
10.6.1870
-16.4.1882
4. Štefan Basista
10.6.1870 Ambrušovce 6
5. Michal Basista
5.1.1873 Ambrušovce 6
6. Juraj Majernik
10.8.1875 Ambrušovce 3 16.11.1884 Ambrušovce 6
7. Ján Majernik
13.4.1878 Ambrušovce 6
8. Mária rod. Majerníková
16.8.1880 Ambrušovce 6 1.11.1880 Ambrušovce 6
9. Andrej Majernik
16.4.1882 Ambrušovce 6