Kokoš
Rikolf I
1246
+23.3.1288-6.3.1306
Kokoš
5.6.1289
-1336
© cergov.sk