Anna Putkajová rod. Starinská
Michal Starinský
1814 Starina 12.2.1892 Ambrušovce
3.2
.1839
© cergov.sk
Sobáš: 19.9.1864

Putkaj Jozef, Ľutina 16, 36 ročný