Helena Starinská
Helena Starinská
1787 13.4.1865 Ambrušovce 17
© cergov.sk
Manžel
Matej Starinský
1785 17.4.1865 Ambrušovce 17
1. Andrej Starinský
1829 Starina
-9.4.1883
Manželka
Mária Starinská rod. Čorbová
1835 Snakov 6.2.1875
1. Mária Drobňáková rod. Starinská
1853 Ambrušovce
-10.5.1875
Sobáš: 10.5.1875
Michal Drobňák
1845 12.11.1891 Ambrušovce
2. Gmitro Demeter Starinský
1855 Ambrušovce
-16.9.1893
Manželka
Anna Starinská rod. Štegenová
28.12.1859 Baranie
-16.9.1893
1. Ján Starinský
26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská
26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská
7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská
24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský
8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská
7.6.1888 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská
16.9.1893 Ambrušovce
8. Juraj Starinský
5.6.1887 Ambrušovce 21.7.1887 Ambrušovce
9. Juraj Starinský
29.4.1890 Ambrušovce 6.7.1890 Ambrušovce
10. Štefan Starinský
29.4.1890 Ambrušovce
3. Ján Starinský
1860 Ambrušovce 10.11.1886 Ambrušovce
Sobáš: 24.10.1881
Mária Timurová Starinská rod. Vargová
14.4.1864
-7.7.1894
1. Ján Starinský
17.1.1886 Ambrušovce
4. Andrej Starinský
1861 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská
23.3.1863 Ambrušovce
-19.5.1884
Sobáš: 19.5.1884

Konštantín Jurečko, Šoma 2, *1854
6. Anna rod. Starinská
20.3.1866 Ambrušovce 17 16.3.1874 Ambrušovce 17
7. Alžbeta rod. Starinská
22.1.1869 Ambrušovce
Sobáš: 10.5.1875
Anna Vargová rod. Jurenčaková
1838
-30.5.1895
2. Ján Starinský
1837 Starina
-19.12.1882
Manželka
Júlia Starinská rod. Gerberiová
1842 Hradisko
-19.12.1882
1. Mária rod. Starinská
1859 28.8.1860 Ambrušovce 17
2. Anna rod. Starinská
10.6.1861 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská
27.2.1863 Ambrušovce 14 3.7.1865 Ambrušovce 17
4. Zuzana rod. Starinská
5.1.1865 Ambrušovce 17 13.6.1865 Ambrušovce 17
5. Katarína rod. Starinská
15.3.1866 Ambrušovce 17 1.1.1869 Ambrušovce 17
6. Julianna rod. Starinská
18.9.1870 Ambrušovce 17
-6.8.1895
7. Ján Starinský
14.2.1873 Ambrušovce 17 4.5.1873 Ambrušovce 17
8. Juraj Starinský
22.5.1874 Ambrušovce 17
9. Ján Starinský
30.7.1877 Ambrušovce 17
10. Eva rod. Starinská
8.4.1880 Ambrušovce 17
11. Štefan Starinský
19.12.1882 Ambrušovce 15.2.1883