Ján Mihalik Mihalko
Ján Mihalik Mihalko
1849
-4.5.1895
© cergov.sk
Sobáš: 20.10.1873
Mária Mihalková rod. Borsová
1853 Ambrušovce
-28.7.1895
1. Ján Mihalko
12.12.1874 Ambrušovce 19 14.2.1875 Ambrušovce 19
2. Mária rod. Mihalková
14.3.1876 Ambrušovce
3. Ján Mihalko
1877 Ambrušovce 8.11.1880 Ambrušovce
4. Štefan Mihalik
24.8.1882 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková
23.1.1885 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik
8.8.1887 Ambrušovce
7. Katarína rod. Michaliková
4.9.1890 Ambrušovce