Mária Drobňáková rod. Timurová
Mária Drobňáková rod. Timurová
1846 6.2.1875 Ambrušovce 5
© cergov.sk
Manžel
Michal Drobňák
1845 12.11.1891 Ambrušovce
1. Štefan Drobňák
1.2.1872 Ambrušovce
2. Mária rod. Drobňáková
9.8.1873 Ambrušovce
-15.9.1895
Sobáš: 15.9.1895

Štefan Varga, 25 ročný, syn Jána zo Stariny.