Mária Maďarová rod. Fenďová
© cergov.sk
Manžel
Ján Maďar
1835
-30.5.1895
1. Mária rod. Maďarová
30.4.1876 Baranie
2. Alžbeta rod. Maďarová
1.8.1881 Ambrušovce 11
3. Ján Maďar
6.1.1884 Ambrušovce 12
4. Mária rod. Maďarová
19.9.1887 Ambrušovce
5. Zuzana rod. Maďarová
14.1.1890 Ambrušovce
6. Katarína rod. Maďarová
2.12.1892 Ambrušovce
7. Anna rod. Maďarová
30.5.1895 Ambrušovce