Zuzana Paraščaková rod. Uhrinová
© cergov.sk
Manžel
Michal Paraščak
25.5.1847
-6.1847
1. Zuzana rod. Paraščaková
25.5.1847 Baranie
2. Andrej Paraščak
6.1847 10.7.1847 Baranie