Anna Uhrinová rod. Drobňáková
© cergov.sk
Manžel
Michal Uhrin
6.3.1850
-15.8.1852
1. Anna rod. Uhrinová
6.3.1850 Baranie
2. Mária rod. Uhrinová
15.8.1852 Baranie