Mária Murinová rod. ?
© cergov.sk
Manžel
Peter Murin
6.5.1850
1. Anna rod. Murinová
6.5.1850 Baranie