Anna Mertinová rod. Osifčinová
© cergov.sk
Manžel
Michal Mertin
28.11.1852
1. Mária rod. Mertinová
28.11.1852 Baranie