Mária Džmurová rod. Blaščaková
Manžel
Michal Džmura
17.7.1854
1. Ján Džmura
17.7.1854 Baranie