Juraj Blaščak
Andrej Blaščak
27.4.1856
-30.1.1866
Zuzana Blaščaková
27.4.1856
-30.1.1866
Juraj Blaščak
27.4.1856 Baranie
© cergov.sk