Štefan Gecy
Štefan Gecy
6.3.1850
-1.1.1885
© cergov.sk
Manželka
Mária Gecyová rod. Blaščaková
29.10.1856
-29.8.1858
1. Michal Gecy
29.10.1856 Baranie 1.11.1856 Baranie
2. Štefan Gecy
29.8.1858 Baranie 26.2.1888 Baranie
Sobáš: 24.5.1880
Zuzana rod. Lazorčaková
23.8.1858 Baranie 25.3.1895
1. Ján Gecy
19.7.1881 Baranie
2. Mária rod. Gecyová
22.10.1884 Baranie 1.1.1888 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová
21.4.1887 Baranie 23.8.1887 Baranie