Mária Šuťaková rod. Orlovská
© cergov.sk
Manžel
Michal Šuťak
22.1.1872
1. Štefan Šuťak
22.1.1872 Baranie