Katarína Blaščaková rod. Krehlíková
© cergov.sk
Sobáš: 14.6.1881
Štefan Blaščak
24.4.1857 Baranie
-1902
1. Mária rod. Blaščaková
3.8.1882 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková
25.7.1884 Olejníkov
3. Ján Blaščak
23.2.1886 Baranie 1.3.1886 Baranie
4. Štefan Blaščak
1.1.1887 Baranie
5. Alžbeta rod. Blaščaková
18.1.1889 Baranie 3.2.1889 Baranie
6. Ján Blaščak
5.12.1889 Baranie
7. Andrej Blaščak
20.10.1891 Baranie
8. Peter Blaščak
5.7.1893 Baranie
9. Juraj Blaščak
1896 Baranie 10.6.1896 Baranie
10. Andrej Blaščak
26.11.1899 Baranie
11. Michal Blaščak
1902 Baranie