Eva Péchy rod. Segnyei
Eva Péchy rod. Segnyei
25.2.1653
+14.2.1688-15.8.1689
© cergov.sk
Manžel
Andrej Péchy
26.6.1646
+25.3.1672-9.3.1673
1. Klára/Eva Dessewffy rod. Péchy
31.12.1674
-15.8.1689
Manžel
Ľudovít Dessewffy
31.12.1674
2. Klára/Eva Székely rod. Péchy
31.12.1674
-15.8.1689
Manžel
Ján Székely
31.12.1674
3. Juraj Péchy
31.12.1674
-21.5.1681
4. Alexander Péchy
31.12.1674
+1712-20.1.1715
Manželka
Judita Péchy rod. Szalay
21.1.1683
+1712-20.1.1715
1. Judita rod. Péchy
20.1.1715
2. Zuzana rod. Péchy
20.1.1715
3. Eva rod. Péchy
20.1.1715
4. Alexander Péchy
20.1.1715
5. Ján Péchy
20.1.1715
6. Klára Sztankay rod. Péchy
20.1.1715
-18.3.1715
Manžel
Štefan Sztankay
18.3.1715