Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1.5.1341 HOkl, s.231-232, listina: 216HU
LAT
2


...pro nobili domina relicta Nicolai fily Stephani de Sancto Georgyo de genere Thekele, filia videlicet Pauli de Coxow, Anna nuncupata ex vna, et Johanne filio vz pro se personaliter et pro Thoma filio Ithemer de sancto Georgio... Itefalua..

Referencie na listinu:

Anna, manželka Mikuláša, syna Štefana, si na základe vdovského práva nárokovala na časť z majetku Itefalva a podiel z ostatných Mikulášových majetkov. Takisto žiadala svoje veno, teda majetok, ktorý priniesla do manželstva a svadobné dary (rerum parafornalium). Pravdepodobne kvôli nezhodám v tomto vyrovnaní sa spor preniesil pred súd jágerského biskupa Mikuláša. Šľachtičnú zastupoval Michal, farár z Čane, ostatných dedičov Mikuláša zastupoval Ján, syn Uza. Ten predstúpil pred súd spolu s Tomášom, synom Itemera. Podľa rozhodnutia súdu mali šľachtici z roku Tekule Ján a Tomáš vyplatiť šľachtičnej štyri marky. (Smoroň, 2015, s.66-67)
  1. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
    Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 410093x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS