Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
4.1.1337 MOL, listina: DL 30351
Kategória: Metácia
Obce a miestne názvy: Kuchňa


Comes Chana... Chank fili Lede... Thomas fily ?...Johannes filius wz... fluuio kohnya vocato

Referencie na listinu:

V roku 1337 sa Mikuláš zúčastnil majetkovej deľby na strane Iteho potomkov, ktorých viedol opäť jeho bratranec Gregor, syn Itemera. Mikuláš sa na týchto deľbách zúčastnil zrejme kvôli majetkovým podielom v Geychehalme, Radome a Itefalve. (Smoroň, 2015, s.64-65)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
4.1.1337 Fejér, 1832, s.256-258, listina: CXVIILAT
LAT
2

...Quod constitituti coram nobis Nobiles viri, Comes Chama filius Martini, cum filiis suis Michaele, Matthia, ac Petro, Item Matthaeus, frater eiusdem cum filiis suis Thoma et Nicolao. Item Chank filius Lede, cum filiis suis Dobov, et Loppov. Item Paulus filius Andreae cum filio suo Nicolao. Item Iacobus, Georgius, Lonardus,et Andreas filii Petri de genere Thekuie ab vna parte, ac Georgius et Thomas filii Themerii. Item lohannes fiiius Vsz. Item Dominus Andreas filius Andreae, Plebanus de Sancto Georgio. Item Nicolaus filius Pauli. Item Nicolaus filius Stephani, Nepotes Comitis Ite, de eodem genere... sitae, cum quibusdam particulis terrarum, videlicet quadam particula de Kochnaallja, Kissastelek, et Lengenortvanya vocatis, similiter cum omnibus vtilitatibus, et pertinentiis suis cessissent praedictis Gregorio... Item possessiones Salgo, Dobo, Roskovicz, et Petermezey praedictis Comiti Chana, et suis complicibus, iure perpetuo secundum antiquas metas suas manebunt possidendae. Possessiones vero Deczelhalma, Tothfalua, et Herounyhan.

Referencie na listinu:

Na jednej strane sa tu zišli potomkovia Tekuleho a Bodona, ktorých viedol Čaňa. Menovite sa tu zišli: Čaňa, syn Martina so svojimi synmi Matúšom, Petrom a Michalom, Matúš, syn Martina so svojimi synmi Tomášom a Mikulášom a Čank, syn Ledeho so svojimi synmi Dobovom a Lopovom. Spolu s nimi sem prišli na ich strane aj vnuci a pravnuci Bodona, konkrétne: Pavol, syn Andreja so svojim synom Mikulášom a Peter, syn Andreja, so svojimi synmi Jakubom, Jurajom, Lorandom a Andrejom. Ako protistrana sem prišli potomkovia Iteho, ktorého vetvu viedol Gregor. Boli to konkrétne vnuci Iteho a iba v prípade Mikuláša, syna Pavla sa konania zúčastnil pravnuk Iteho. Teda okrem Pavla sem prišli aj Gregor a Tomáš, synovia Itemera, Ján, syn Uza, Andrej farár so Svätého Juraja, syn Andreja a Mikuláš, syn Štefana. (Smoroň, 2015, s.132-133)

Fejér má vo svojom diplomatári upravené názvy majetkov, namiesto Kohnyalia prepisuje Kochnaallya, Kysastelek ako Kissastelek, majetok Lengenorthwana ako Lengenortvanya, Salgow ako Salgo, Roskowich ako Roskovicz, dobow ako Dobo a Peterzmezeii ako Petermazey. (Smoroň, 2015, s.135) 

  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
  3. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
    Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
 
Prečítané: 421317x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS