Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
17.6.1371 HOkl, s.293-294, listina: 273HU
LAT
2
Obce a miestne názvy: Domonkoš
Osoby a obce:
Kystrochan - Michael Merges - pôvod


...quod Dominicus filius Jacobi ac Gallus filius alterius Dominici de Domonkusfalua pro se personaliter acidem Dominicus filius Jacobi pro Johanne fratre suo sine literis procuratoriis cuius honus si in infraseripta conposicione persistere nollet super se assumpmendo, necnon prenominatus Gallus pro Symone fratre suo cum procuratoriis litteris domini palatini ab una, parte vero ex altéra Colyn et Jacobus filii Johannis filii Vz de Vzfalua pro sepersonaliter et pro predicto Johanne patre eorum cum procuratoriis litteris predicti domini palatini ac prefatus Kolyn pro Mychaele dicto Merges de Kystrochan cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Scepsyensis coram nobis constituti per eosdem confessum extitit...Dominicus et Gallus personaliter ac idem Dominicus in persona memorati Johannis fratris sui sub premisso honere super se assumpto, necnon prefatus Gallus in persona prenotati Symonis fratris sui dicta auctoritate procuratoria Sebastianum, Petrum, Thomam, Matheum, Valentinum et Johannem famulos ipsorum Kolyn, Jacobi, Johannis et Michaelis inpossessionatos super vulneracione et dimembracione annotati Dominici filii Jacobi expeditos reddidissent et reddideruut coram nobis. E converso autem annotati Kolyn et Jacobus filii Johannis filii Vz ac idem Johannes filius Vz et Michael dictus Mérges prenotatis Dominico filio Jacobi, Gallo, Johanni et Symoni de dicta Domonkusfolua viginti octo marcas compoti Cassensis in tribus terminis infrascriptis videlicet decem marcas...

Referencie na listinu:

Familiári Kolina a Jakuba - Sebastián, Peter, Tomáš, Valentín a Matúš, ktorí boli vypočúvaní, popreli skutočnosť, že šľachtici Kolin, Jakub, ich otec Ján a Michal Merges boli na mieste činu, keď bol vykonaný útok na Dominika. (Smoroň, 2015, s.111)

Na základe obhajovacích listín predložených oboma stranami a na základe svedectiev svedkov bol vynesený rozsudok. Podľa neho mali Ján, syn Uza a Micha nazývaný Merges, zaplatiť pokutu 28 mariek striebra. Išlo o sumu, ktorá sa stanovila ako homágium, teda výkupné za lavu vrahov. Šľachtici sa dohodli pre tri splátkové termíny. Prých desať mariek mali zaplatiť na oktávu sviatku svätého Michaela Archanjela (6. októbra), druhých desať mariek na oktávu Nového roka (8. januára) a zvyšných osem mariek na oktávu dňa začiatku 40 dňového pôstu (15. februára). V Košiciach pred súdom boli prítomní Kolin a Jakub, ktorí zastupovali svojho otca Jána a svojho strýka Michala Mergesa a zaručili sa za oboch menovaných, že vyplatenie sumy dodržia v požadovaných termínoch, ináč budú povinní zaplatiť dvojnásobok. (Smoroň, 2015, s.112)
  1. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
    Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 421368x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS