Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
23.11.1338 HOkl, s.217-218, listina: 206HU
LAT
2


...Quod comes Thomas filius Itemery de genere Thekule et Ladislaus filius eiusdem Thome comitis ab una parte, comes Nycolaus filius comitis petri de Machala ab altera coram nobis personaliter constitiiti dixerunt, quod in causa quam idem comes Thomas racione quartalis domine vxoris sue nomine Margaretha filia magistri Thome Thalpos, super memoratum comitem Nycolaum requirebat coram nobis, quiquidem comes Thomas cum litteris procuratoriis uostris sufficientibus pro eadem domina comparebat, per arbitrium proborum virorum et specialiter per arbitrium domini Andree sacerdotis de sancto Georgio, comitis Johannis magni, Item Sikusdi et Vza et aliorum in talem pacis concordie (így) se dixerunt deuenisse, quod idem comes Nicolaus memorato comiti Thome et filio eiusdem pro quarta domine vxoris sue nomine Margaretha soluit coram nobis marcam et fertonem, vnde quarta (így) idem Thomas et filius eius memoratum comitem Nicolaum et suos progenitores, (így) reddidit expeditos.

Referencie na listinu:

Margarétin otec (Tomáš Talpoš), zomrel koncom roku 1338. Šľachtičná Margaréta sa uchádzala o svoj dedičský podiel vo forme dievčenskej štvrtiny. Margaréta však z vydelenou sumou nebola spokojná a tak jej záujmy zastupoval jej manžel Tomáš. Šľachtici sa však nedohodli a rozhodli sa, že svoj spor prednesú pred arbitrážny súd. (Smoroň, 2015, s.158)
  1. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
    Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  2. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 406114x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS