Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
6.6.1336 MOL, listina: DL 688281
Synonymá: Zomor


...Lukachium filium Petrum vnacum aliis suis complicibus in festo beatorum Philipi et Jacobi apostolicorum tunc preterito ad possessione dicti magistri Ladislai filii Rykolphy Hethhas vocatam potencialiter armatis manibus venisse et Petrum filium Pauli dicti Beres iobagionem eisdem magistri Ladislai de eadem Hethhas culpis suis non exigentibus intermisse...

Referencie na listinu:

Keďže Lukáš popieral svoju vinu, súd rozhodol, že sa spor rozsúdi na základe prastarých zvykov kráľovstva ("...regni consuetudine antiquo..."). Lukáš mal na výber buď súboj alebo zloženie prísahy. Zvolil si druhú možnosť a Ladislav mal priviesť pred súd päťdesiat šľachticov, ktorí odprisahajú, že Lukáš zavraždil Ladislavovho familiára. Ladislavovi sa to podarilo na sviatok apoštolov Filipa a Jakuba, teda presne rok po zabití Petra nazývaného Čeľadník z Lipian a 50 šľachticov z rôznych comitátov odprisahali, že všetko je pravda. Sudca na základe toho vyniesol vo Vyšehrade 6. júna 1336 rozsudok a Lukáš, syn Petra z Lúčky, bol odsúdený spolu so svojimi komplicmi za vraždu poddaného na stratu všetkých svojich majetkov. Spolu s ním boli odsúdení jeho syn Štefan zvaný Zomor a Andrej, syn Pavla z Babinho Potoka. (Angelovič, Boleš, 2002, s.23-25)

Text listiny bol použitý z publikácie  (Smoroň, 2015, s.250)

Na sviatok apoštolov Filipa a Jakuba (1.5.1335) prišiel Lukáš, spolu s niekoľkými svojimi familiármi do Lipian, kde napadli a zabili istého Petra, syna Pavla, nazývaného Čeľadník (Beres). Nebol to náhodný čin, keďže ako sa neskôr počas súdneho konania zdôrazňovalo, muži boli plne ozbrojení ("...potencionaliter armatis..."). Zrejme išlo o nejakú odplatu namierenú proti Ladislavovi, synovi Rikolfa, majiteľovi Kamenického panstva, keďže Peter bol Ladislavovým familiárom, presnejšie ako to jeho prezývka prezrádza, bol jeho čeľadníkom. Ladislav preto ihneď podal žalobu a v nej obvinil Lukáša z napadnutia a vraždy ("...in factis potentie et homicidy..."). (Smoroň, 2015, s.250)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
    Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
  3. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 407979x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS