08.12.2023
22:56:54
07:16 | 15:37
01:59 | 13:09
Fáza Mesiaca:
bude 13.12.
Zimný slnovrat:   22.12.2023 03:27  
Perihélium:   03.01.2024 ~ 14h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
28.10.1284 Borsa, 1961, s.344-345, listina: 3336HU
LAT
3


...Cum venerabilis páter Andreas miseratione divina episcopus Agriensis litteras plurimas patentes et privilegiales excellentissimi principis Stephani regis patris nostri karissimi super libertatibus, exemptionibus nobilium vasallorum suorum, conditionariorum, hospitum, rusticomm et specialiter super decimis dicandis et exactionibus decimarum ac super limitationibus et terminis totius dyocesis ecclesie Agriensis, maximé super distinctione tenute et decimationis a preposito et capitulo Zepesyensi in novalibus exstirpatis et exstirpandis, que novalia in decimis dicandis ecclesie Agriensi per regem Stephanum patrem nostrum fuerint donata nata, ordináta et distincta per terminos et limitationes a Tarchafeu incipiendo per meatum eiusdem Tarcha, usquedum contiguatur tenute castri nostri Sarus nominati, et usque ad montis fundamentum, qui Zepushege nominatur, et totam terram Zepusyensem circuit ac circumvallat, extra cuius montis circumvallationem de duabus partibus Tarchauyze omnes decimé ecclesie Agriensi dinoscuntur pertinere, ac super tributis et decimis tributorum in decem comitatibus exhigendis, necnon super possessiombus datis et donatis per patrem nostrum adliuc tempore sui ducatus pro expeditione sui debiti, quod mutuaverat ab episcopo Agriensi, videlicet Lamperto...

Referencie na listinu:

Panovník Ladislav IV v roku 1284 potvrdil na žiadosť biskupa Ondreja všetky výsadné listiny Jágerského biskupstva a osobitne najmä výsady týkajúce sa desiatkových práv a hraníc celej Jágerskej diecézy, najviac však ohľadom príslušnosti a výberu desiatkov v novozaložených dedinách, ktoré vznikli klčovaním tunajšej oblasti (teda technikou na nemeckom práve), no aj tých, ktoré ešte v budúcnosti takýmto spôsobom budú vybudované. V listine sa aj konkrétne opisuje toto územie, a to počnúc od prameňa Torysy až po majetky Šarišského hradu (teda po Pečovskú Novú Ves), ktoré od Spiša oddeľovali vrchy nazývané spišské (Levočské vrchy). (Rábik, 2006, s.63-64)
  1. Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
    Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
  2. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
    Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
 
Prečítané: 343574x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS