08.12.2023
22:59:58
07:16 | 15:37
01:59 | 13:09
Fáza Mesiaca:
bude 13.12.
Zimný slnovrat:   22.12.2023 03:27  
Perihélium:   03.01.2024 ~ 14h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
28.1.1518 MOL, listina: DL 69106LAT1
Kategória: Valasi
Obce a miestne názvy: Lenartov, Lukov
Osoby a obce:
Lenartov - Peter Kadar - obyvateľ
Synonymá: Lenarthwagas


...Item Petrus Kadar de possessione Lenarthwagas... Item Jaczko strizon de Snako iobagio nobilis Johannis Bornemissa de Polyanka fassus fuisset, quomodo ipse in anno circa quinquaginta preterito... in regno Polonie moram habuisset, et extunc enerut cum aliis sociis suis cum pecoribus suis de Polonia ad campum sew ad silvam possessionis Malczo, ibique eosdem reperissent iobagiones egregii Nicolai de Kapy in eadem Malcza commorantes, ibique ipsos voluissent inde pellere cum pecoribus suis et tandem cum eisdem iobagionibus ipsi concordassent et sic ipsos quiete relinquissent...

Referencie na listinu:

V roku 1518 zástupcovia Šarišskej stolice preverovali rozsah lukovského lesa a jedným z prizvaných svedkov bol poddaný Peter Debnár (Kadar) z Lenartova. (Uličný, 1990, s.168)

Keď v roku 1518 vyšetrovala sedria Šarišskej župy príslušnosť Čierneho lesa v susedstve Lukova, boli vypočutí tiež viacerí valasi severozápadného Šariša, a to z Lenartova, Lukova, Snakova, Tvarožca, Stebníka a poľských dedín Muśzyna a *Miastko a vypovedal tiež aj Hricko z Andrejovky. (Rábik, 2006, s.98)

Listina z roku 1518 bližšie osvetľuje celý proces dosídľovania panstva Malcov už novým rusínskym a valašským obyvateľstvom. V tomto roku totiž na žiadosť Mikuláša z Torysy a Kamenice vyšetrovala sedria Šarišskej župy príslušnosť Čierneho Lesa (Feketheerdew) v susedstve Lukova a pri tej príležitosti boli vypočutí viacerí svedkovia, predovšetkým Peter Kádar (debnár) z Lenartova, poddaný Mikuláša z Kapušian, ktorý vyhlásil, že sporný les bol vždy vuyžívaný kastelánmi hradu Kamenica, o čom mal údajne štyridsaťročnú znalosť. Toto potvrdili aj Trochan z poľského *Miastka, ... Hrycko z Andrejovky (Hryczko de Andreka), ...Ivan zo Stebníka a Prokop z Tvarožca a napokon tiež istý Synka z Lukova (Synka de predicta possessione Luko)... Pozoruhodná však bola aj výpoveď Jacka Strizona zo Snakova, ktorý vyhlásil, že pred viac ako päťdesiatimi rokmi ešte býval v Poľsku, no v tom čase spolu so spoločníkmi (nepochybne valachmi) a svojimi ovcami a dobytkom prišli k dedine Malcov, kde sa usadili na akomsi poli či lese, ktorý k tej dedine patril, keď ich však objavili obyvatelia Malcova, poddaní Mikuláša z Kapušian, chceli ich vyhnať. Napokon sa však dohodli a obyvatelia Malcova im dovolili usadiť sa v ich chotári, no zakázali im vchádzať do Čierneho lesa, lebo išlo o majetok nebohého Tomáša z Torysy. (Rábik, 2006, s.153)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
    Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  3. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
    Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
 
Prečítané: 343576x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS