Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
8.6.1497 Iványi, 1910, s.477, listina: 3226HU
LAT
3
Kategória: Zbojníci
Obce a miestne názvy: Krivé
Osoby a obce:
Krivé - Antholig - šoltýs/richtár
Olšava - Jakub - obyvateľ
Synonymá: Krywo


Olsvai Jakab tolvaj és Iwaszko más néven Plethenko ruthén gonosztévő önkéntes vallomása.
Papiroson

Referencie na listinu:

Orig. pap. v archíve mesta Bardejova, č. 3226/3233. Iványi v citovanom diele (str. 477, č. 3226) doznanie chybne kladie do roku 1495. (Húščava, 1956, s.472)

Bardejovčania oboch svedkov vypočúvali dňa 8.6.1497 a o ich "dobrovoľných" doznaniach sa nám zachovali súčasné zápisy. Ivasko Pletenko priznal, že vcelku ukradol štyri kone (1 pri Stropkove, 1 v Zborove a 2 pri Sobranciach). Nakoniec vyhlásil, že kedykoľvek niečo ukradol, ukrýval sa u Antholiga, škultéta z Krivého (okr. Bardejov), ktorý ho naviedol na tieto činy a je teda príčinou jeho smrti. Podobné doznanie urobil aj Jakub z Olšavy. S dvoma spoločníkmi ukradol vraj štyri kone, z ktorých dvoch predali v Mičakovciach (okr. Giraltovce) akémusi Pavlovi, prostredníctvom ktorého sa dva zbývajúce kone mali odpredať Poliakom prichádzajúcim do Bardejova. V závere vypočúvania Jakub ešte vyhlásil, že cez tri roky jeho prekrývačom bol Valentín Literát z Dubovice (okr. Sabinov), ktorý nateraz je vraj vicekastelánom hradu Mukačevo. (Húščava, 1956, s.461)

Ivasko Pletenko okrem iného "...fassus este, quia cum aliquid furatus fuisset, tum refugium hanuisset ad quendam Antholig, scultetum videlicet de Krywo(!), qui eum benevole in hospicio recepisset et apud se fovisset et eum petitum habuisset, dum aliquem bonum equum furaveris mihi huc adduc et solvam tibi et minime timeas. Item retulit, quod idem Antholig ad omne malum eum induxisset et quod ipse eciam est causa efficiens use mortis..." (Húščava, 1956, s.472)

Jakub nakoniec "...fassus est, quod 3-bus annis hospicum habuissent in quadam possessione Dobo vocata apud quendam Valentinum Literatum, qui nunc vicecastellanus dicitur in Monkacz..." (Húščava, 1956, s.472)
  1. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
    Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  2. Húščava, A.: Zbojnícke družiny na severovýchodnom Slovensku do roku 1526. In: Slovenský národopis IV, č. 4-5. Bratislava, 1956
    Húščava, A.: Zbojnícke družiny na severovýchodnom Slovensku do roku 1526. In: Slovenský národopis IV, č. 4-5. Bratislava, 1956
 
Prečítané: 400429x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Kruštík Greuterov - Epipactis greuteri
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS