Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1248 Wagner, 1780, s.457-459LAT
 
2


...de Decimis omnium de Terra eductorum, & de foetibus quorumlibet animalium brutorum exigebatur videlicet: in Sárus, Eperyes, Seeben, Kis-Sárus, Sebefalva, Kajutha, Ardou-Nyárs, Urkutha, Osztropotoka, Megyepotoka, Gregorfalva, Ujfalu, Uj-Szilva, Teuchik, & Kapy vocatis, nec non cum Villa Episcopali Szent-Mihaly ex nostra collatione...

Referencie na listinu:

Listina, v ktorej sa prvý raz spomína Sabinov, je až z roku 1248. No hovorí sa v nej už o zániku desiatkov, ktoré v kráľovských obciach stredného Šariša dovtedy každoročne vyberali zo všetkej úrody a prírastku na poli a v chlieve z 3/4 pre jágerského biskupa a z 1/4 pre miestneho farára. Ako kráľovské sa v dokumente uvádzajú obce Veľký Šariš, Prešov, Sabinov, Malý Šariš, Župčany, Kojetice, Ordov a Náš (dve dediny v chotári dnešných Ražnian), Orkucany, Medzany, Gregorovce, Nová Ves, Nový Slivník, Tulčík a Kapušany. Ako nekráľovskú - biskupskú - uvádza listina ešte obec Michaľany. Z listiny sa ďalej dozvedáme, že v uvedených kráľovských obciach už pred rokom 1248 dal jágerský biskup vystavať stodoly na uskladnenie a zvod svojich 3/4 z vybranej desatiny z miestnej úrody a prírastku na dobytku a hydine. (Halaga, 1962, s.15)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
23.2.1248 CDSl II, s.202-203, listina: 290LAT
LAT
2


...de nostris possessionibus...Wyfalu...

Referencie na listinu:

[Chminianska] Nová Ves patrila k tým dedinám panstva hradu Šariš, z ktorých tri štvrtiny desiatku miestni farníci do roku 1248 odovzdávali jágerskému biskupovi. Od roku 1248 táto časť desiatku patrila kráľovi. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o tejto dedine, ktorá, ako vyplýva z obsahu listiny, jestvovala dávnejšie pre rokom 1248. (Uličný, 1990, s.108) 

 1. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 2. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
  Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
 3. Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
  Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
 4. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
 
Prečítané: 395267x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS