Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
20.11.1726 AACass, s.67-69, listina: GR, fasc. 11
Osoby a obce:
Čirč - Izaiáš Janovič - farár
Drienica - Michal Janovič - farár
Geraltov - Adam Vajkovič - farár
Hanigovce - Michal Siňava - farár
Hradisko - Peter Telesnicki - farár
Kríže - Michal Carik - farár
Kružlov - Vasiľ Tarasovič - farár
Kyjov - Juraj Tarasovič - farár
Lukov - Konštantín Tarasovič - farár
Malcov - Ján Nisjalovskij - farár
Pusté Pole - Ján Lichvjarčik - farár
Šarišské Jastrabie - Ján Kaminskij - farár
Synonymá: TaroszovicsReferencie na listinu:

V Lukovej sa zasadanie konalo 20. novembra 1726 pod vedením Jána Jozefa Hodermarszkého.
Prítomní boli títo farári: Konštantín Tarasovič (Taroszovics), šarišský archidiakon, farár Lukov (Šariš); Juraj Tarasovič (Taraszovics), vicearchidiakon, Kyjov (Šariš); Ján Nižalovski (Nizsalovszky)Jakub Ignatovič (Ihnatovics), Mikulášová (Šariš); Teodor Gančovskij (Hancsovszky), Klenov (Šariš); Adam Vajkovič (Vajkovics), Geraltov (Šariš); Vasiľ Tarasovič (Tarasovics), Kružlov (Šariš); Michal Kaminskij (Kaminszky), Obručné? (Asztensis, Šariš); Anton Jaromis (Jaromisz), Tichý Potok (Šariš); Vasiľ Blažov, Blažov (Šariš); Michal Janovič (Janovics), Drienica (Šariš); Peter Telešnicki (Teleszniczky), Hradisko (Šariš); Peter Buchovski (Buchovszky), Šambron (Šariš); Izajáš Janovič (Janovics), Čirč (Šariš); Ján Nisjalovskij (Nisalovszky), Malcov (Šariš); Jozef Nisjalovskij (Nisalovszky), Gerlachov (Šariš); Juraj Nisjalovski (Nisalovszky), Hrabské (Šariš); Ján Roikovič (Rojkovics), Snakov (Šariš); Ján Kaminskij (Kaminszky), Šarišské Jastrabie (Šariš); Michal Nisjalovskij (Niszalovszky), z Užského dekanátu (Őrveny, Už); Ján Godermarskij (Hodermarszky), Orlov (Šariš); Gregor Šostovič (Sosztovics), Legnava (Šariš); Gregor, farár, Starina (Šariš); Michal Peregrimskij (Peregrimszky), Matysová (Šariš); Simeon Tarasovič (Tarasovics), Hromoš (Šariš); Ján, farár, Bajerovce (Šariš); Ján Dudinskyij (Dudinszky), Renčišov (Šariš); Michal Carik (Czarik), Kríže (Šariš); Ján Temeti (Temety), Rakoš (?, Šariš); Ján Lichvjarčik (Lichviarics), Pusté Pole (Šariš); Michal Siňava, Hanigovce (Šariš); Vasiľ Zlockij (Zloczky),Ľubotín (Šariš); Michal Carik (Czarik), Kríže (Šariš);
 (Zubko, 2017, s.45-46)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 421370x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS