Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1734 AACass, listina: GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 8-91
Obce a miestne názvy: Čirč
Osoby a obce:
Čirč - Izaiáš Janovič - farár
Synonymá: CsircsReferencie na listinu:

Čirč. 1734 Csircs: dekanát Šariš, farár Izaiáš Janovič (Ezaias Janovics). Filiálku nemá žiadnu. Starobylá drevená cerkev v zlom stave (in statu debili), záväzok opraviť ju má miestne spoločenstvo. Výbavu tvoria: kazuly, alby, štóly, manipuly, pozlátený strieborný kalich s malou paténou a ďalšia primeraná výbava. Cerkev má príjmy v naturáliách v hodnote 8,60 zlatých. Faru vystavali predchádzajúci farári vlastnou usilovnosťou, je v primeranom stave, záväzok dbať o opravy má miestne spoločenstvo veriacich. Záhrada je primeraná. V lokalite je 19 domov. Patronátne právo má rodina Dežefi (Desöffi). Kantor je z miestnych poddaných. Jeho naturálne príjmy majú hodnotu 8,5 zlatých. Štolárne úkony vykonáva nezištne. (Zubko, 2017, s.60-61)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 400421x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Ruská Voľa nad Popradom
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS