Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1734 AACass, listina: GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 7-81
Obce a miestne názvy: Geraltov
Osoby a obce:
Geraltov - Andrej Zetkei - farárReferencie na listinu:

Geraltov. 1734 Geralt: dekanát Šariš, farár Andrej Zetkei (Zetkey). Filiálku nemá žiadnu. Drevená cerkev v zlom stave (in statu debili). Výbavu tvoria: kazuly, alby, štóly, manipuly, cínový kalich s malou paténou a ďalšia výbava je zlá. Cerkev má ročné príjmy v naturáliách v hodnote 7,76 zlatých. Faru vystavali predchádzajúci farári, je v zlom stave; za prenájom pozemku sa platí zemepánovi a patrónovi Štefanovi Bornemisovi (Bornemissa) ročne 3 zlaté. Záhrada je maličká. V lokalite je 16 domov. Kantor má dom na pozemku slobodne určenom obcou; ročne dostáva 4 metráky pšenice a okrem toho darom 3 groše a nič iné, štólu iba ak z vďaky (ex gratia). (Zubko, 2017, s.62)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 420370x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS