Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1734 AACass, listina: GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 24-251
Obce a miestne názvy: Hradisko
Osoby a obce:
Hradisko - Pavol Telesnický - farárReferencie na listinu:

Hradisko. 1734 Hradiszko: dekanát Šariš, farár Pavol Telesnický (Teleszniczky).Filiálku nemá žiadnu. Drevená cerkev je v priemernom stave (in statu mediocri). Výbavu tvoria: kazula, alba, štóla, manipul, cínový kalich s malou paténou a ďalšia výbava je priemerná. Cerkev nemá príjmy. Faru vystavali predchádzajúci farári vlastnou usilovnosťou, je v primeranom stave, záväzok dbať o opravy má miestne spoločenstvo veriacich. Záhrada je primeraná. V lokalite je 12 domov. Patronátne právo má Štefan Bornemisa (Bornemissa). (Zubko, 2017, s.64)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 420366x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS