Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1734 AACass, listina: GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 5-61
Obce a miestne názvy: Kružlov
Osoby a obce:
Kružlov - Simeon Tarasovič - farárReferencie na listinu:

Kružlov. 1734 Kruzlova: dekanát Šariš, farár Semion Tarasovič (Taraszovics). Drevená cerkev v priemernom stave (in statu mediocri). Výbavu tvoria: kazuly, alby, štóly, manipuly po dve sady, pozlátený strieborný kalich s malou paténou, ďalší jemu podobný a ostatná priemerná výbava. Cerkev má ročný príjem v naturáliách v hodnote 6,72 zlatých. Faru postavili predchádzajúci farári, je v priemernom stave, záväzok starať sa o ňu má miestne spoločenstvo veriacich, ktoré tiež ročne vypláca ročnú árendu patrónovi barónovi Antonovi Klobušickému (Klobusiczky) v peniazoch a tiež koža (kožušina) a desiatok z oviec. Záhrada pre dopestovanie najnevyhnutnejších domácich potrieb je primeraná. V lokalite je 14 domov. Kantor závisí na farárovi, pretože nemá príjmy. (Zubko, 2017, s.67)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 400451x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Kamenický hrad
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS