Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1734 AACass, listina: GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 231
Obce a miestne názvy: Šarišské Jastrabie
Osoby a obce:
Šarišské Jastrabie - Bazil Zlocký - farár
Synonymá: JasztrabyeReferencie na listinu:

Šarišské Jastrabie. 1734 Jasztrabye (sic!): dekanát Šariš, farár Bazil Zlocký (Zloczky). Filiálku nemá žiadnu. Drevená cerkev je v primeranom stave (in statu commodo). Výbavu tvoria: kazula, alba, štóla, manipul, strieborný kalich s malou paténou a ďalšia výbava je priemerná. Cerkev nemá príjmy. Faru vystavali predchádzajúci farári vlastnou usilovnosťou na maličkom pozemku, je v primeranom stave, záväzok dbať o opravy má miestne spoločenstvo veriacich. Záhrada je maličká. V lokalite je 30 domov. (Zubko, 2017, s.80-81)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 400441x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Prírodná rezervácia Livovská jelšina
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS