Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1814 AACass, listina: GR, Conscriptio Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum in I. Comitatu Sarosiensi Processu Szektsűensis … 4ae 8bris 1814 No 23034 intimatae peracta, s. 6-7.1
Obce a miestne názvy: Livov
Synonymá: LivoReferencie na listinu:

Zoznamy obcí podľa súpisov kostolov gréckokatolíckeho obradu podľa stolíc a obcí, vykonaný na základe rezolúcie najvyššej kráľovskej rady zo dňa 4. októbra 1814, č. 23.034.
Tabuľkový dotazník obsahoval týchto trinásť bodov (otázok):
(a) Meno obce (mesta), v ktorej sa nachádzal kostol gréckokatolíckeho obradu.
(b) Mená zemepánov. Kto (z nich) má patronátne právo? Poznamenávame, že ten istý zemepán mohol mať/mal patronátne právo vo viacerých obciach. V prameni sa zápis toho istého mena zemepána na rôznych miestach môže rôzniť. Nejde o chybu prepisu, ale o doslovný prepis autentického znenia priezviska v prameni; mená sme neujednocovali podľa terajšieho tvaru priezviska zaužívaného v maďarčine či slovenčine.
(c) Či kostol, dnes gréckokatolícky, využíva náboženský alebo verejný fond, alebo či nedostáva príjmy od (zeme)pánov alebo od gréckokatolíckych osôb alebo odinakiaľ?
(d) Či má kostol zvony a kto ich zabezpečil? Či ich tiež používajú latinskí katolíci? Ako boli získané – nepochybne príslušníkmi gréckeho obradu alebo spoločne (s rímskokatolíkmi)?
(e) Ide o farský alebo filiálny kostol?
(f) Akého obradu je farský alebo filiálny kostol?
(g) Či je tu jediný farár a aký?
(h) Či je kostol nepochybne gréckokatolícky a či je taký od svojho vzniku (založenia) alebo až od získania (cesie)?
(i) Je tento kostol spoločný pre obidva obrady?
(j) Ak ide o spoločný kostol, aký je jeho stav, či má jeden (plne) vybavený oltár a či tu možno slúžiť iné bohoslužby?
(k) Či je (kostol) používaný spoločne, akým právom a ako dlho to už trvá; či dočasne neustúpil druhý obrad?
(l) Či obidva obrady majú farské bohoslužby a v akom poriadku?
 (Zubko, 2017, s.182-183)

Livov (Šariš). (a) 1814 Livo, dekanát Sekčov. (b) Zemepán gróf Forgáč (Forgacs) má patronátne právo. (c) Kostol povstal vďaka veriacim. (d) Zvony zadovážené prostredníctvom veriacich z ich obiet. (e) Nateraz farský kostol podľa láskavého a milostivého intimátu, vydaného 25. júla 1797 pod č. 14.347, ale zatiaľ prifarený k Lukovu, kým nedozrie čas. (f) Gréckeho obradu. (g) Jediný livovský farár. (h) Nepochybne od svojho vzniku. (i) Nepochybne gréckeho obradu. (j) Vnútorné zariadenie kostola prispôsobené gréckemu zvyku. Nádoby a posvätná výbava zadovážená zo zbierok a zbierok veriacich. (k) Žiadne spoločenstvo tu nie je. (l) Bohoslužby sa slávia podľa zaužívaného zvyku. (m) Všetci gréckeho obradu. (Zubko, 2017, s.205)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 421351x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS