Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Jakovany


Vývoj názvu obce:
Iakorezy(1314)1 , Jacoris(1332)2 , Jacovrefe(1332)2 , Jakaresse(1334)2 , Jakovan(1746)3 , Jakowjany(1773)4

Vlastníci podielov:
J. Tornaly: 1528 (bývalý vlastník podielov)10 , 1528 (bývalý vlastník podielov)11
Dorota Rakaczayová: 158512
Gabriel Rakaczay: 158913
Judita Rakaczayová: 164014
Obyvatelia:
Ján Kopasz: 165623
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Jakovany v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Jakovany
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 1191, str. 507
 2. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
  Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online, str. 211
 3. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 4. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 5. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, str. 507 Listina 1191
 6. Tamže, str. 507 Listina 1191
 7. Tamže, str. 507 Listina 1191
 8. Tamže, str. 507 Listina 1191
 9. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, str. 346 Listina 785
 10. Archív mesta. Sabinov
  Archív mesta. Sabinov, Listina kartón 3, č. 36
 11. Tamže, Listina kartón š, č. 35
 12. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 86 Listina 726/3
 13. Tamže, str. 106 Listina 911/3
 14. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 162 Listina 553/8
 15. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A. D. 1774, s.14-15
 16. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 66
 17. Tamže, str. 66
 18. Tamže, str. 66
 19. Tamže, str. 66
 20. Tamže, str. 66
 21. Tamže, str. 66
 22. Tamže, str. 66
 23. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981, str. 6 Listina 7/9
 
Prečítané: 42534x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS