Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Jakovany

Vývoj názvu obce:
Iakorezy(1314)1 , Jacoris(1332)2 , Jacovrefe(1332)2 , Jakaresse(1334)2 , Jakovan(1746)3 , Jakowjany(1773)4

1. Balážová5 M Les
2. Jakoviansky potok5 M Vodný tok
3. Konopiská5 M Pole
4. Kremenec5 M
5. Kremenec5 M Pole
6. Ku kamenovy sivemu6 1636 Pole
7. Medzi riadkami5 M Pasienok
8. Medzi riadkami5 M Les
9. Na Slupec5 M Pole
10. Pod Hájom5 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: pod hajom (1636)6 , Pod Hajom (1716)7 , pod Hajom (1766)8 , Pod Hajom (1774)8 , pod Hajom pri Studniczke (1783)8 , Pod Háj (1847)9
11. Pri Jakovjanskej draže (Pri Jakovjanzkej Drase)7 1716
Zmienky a ďalšie názvy: pry Jakowenszkey draze (1783)8
Oblasť sa nachádzala na rozhraní chotárov Pečovská Nová Ves a Jakovany.
12. Slupec5 M Les
13. Slupec5 (570.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Kyrallesey (1322)10
14. Vinantová5 M Les
15. Za humny k Luczimszkému chotarowy 6 1636 Pole
16. Zadné hony5 M Pole
17. Zátoka5 M Pole

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 1191, str. 507
 2. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
  Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online, str. 211
 3. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 4. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 5. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 6. Hörk, J.: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Košice, 1885. Dostupné online
  Hörk, J.: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Košice, 1885. Dostupné online
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 4
 8. Tamže, Listina P536 Box 6
 9. Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
  Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
 10. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 785, str. 346
 
Prečítané: 27721x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS