26.05.2019
08:01:08
04:40 | 20:25
01:39 | 11:32
Fáza Mesiaca:
Posledná štvrť 
Letný slnovrat:   21.06.2019 17:54  
Afélium:   04.07.2019 ~ 23h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov

   

Metodika zberu a spracovania dát

Do registra chotárnych názvov boli zaradené geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria, a to nielen názvy štandardizované, ale aj historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov, či ľudovo používané, získané priamo od pamätníkov a informátorov z jednotlivých obcí.
Pre ďalší výskum je samozrejme dôležité zaznamenať pôvodný, neskomolený názov, aby tak ostal zachovaný aj jeho význam. Preto bol názov z historického materiálu prevzatý v jeho originálnom tvare, bez akejkoľvek úpravy, či prekladu. Jeho preklad alebo výslovnosť je prípadne uvedená dodatočne. Ďalšou nutnou požiadavkou je presná lokalizácia chotárneho názvu v mape. Preto počas prepisu názvov oblastí z archívnych mapových diel do mapy so súradnicovým systémom WGS 84, bol kladený veľký dôraz na správnu lokalizáciu. V tomto pre orientáciu a referenciu slúžili hlavne miesta, ktoré sú časom nemenné, ako napr. vodné toky, vrcholy kopcov a pod. Pri referencovaní podľa zakreslených ciest sa využívala historická ortofotomapa Slovenska, ktorá je tvorená leteckými snímkami (v oblasti Čergova zhruba z obdobia roku 1949). V tejto ortofotomape poľné a lesné cesty väčšinou ešte kopírovali trasu tak, ako bola zakreslená aj v 19. storočí.
Pri názvoch, ktoré boli zozbierané zo stredovekých listín, väčšinou z metácií chotárov obcí, sa lokalizácia viaže na analýzy a rekonštrukcie týchto stredovekých hraníc, preto pri zmienke takého názvu v registri, je uvedená referencia buď na článok o rekonštrukcii danej metácie alebo odkaz na príslušnú stredovekú listinu.
V prípade, že sa lokalizácia názvov z archívnych máp líši od lokalizácie štandardizovaných názvov v súčasných mapách, sú pre porovnanie do mapy zanesené obe lokalizácie.
 
 
Prečítané: 541x, publikované: 1.2.2017, posledná modifikácia: 1.2.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Spílenie topoľa čierneho pri Ľutine
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS