16.09.2019
16:45:33
06:12 | 18:47
20:04 | 09:13+
Fáza Mesiaca:
bude 22.9.
Jesenná rovnodennosť:   23.09.2019 09:50  
Perihélium:   05.01.2020 ~ 09h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov

   

Metodika zberu a spracovania dát

Do registra chotárnych názvov boli zaradené geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria, a to nielen názvy štandardizované, ale aj historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov, či ľudovo používané, získané priamo od pamätníkov a informátorov z jednotlivých obcí.
Pre ďalší výskum je samozrejme dôležité zaznamenať pôvodný, neskomolený názov, aby tak ostal zachovaný aj jeho význam. Preto bol názov z historického materiálu prevzatý v jeho originálnom tvare, bez akejkoľvek úpravy, či prekladu. Jeho preklad alebo výslovnosť je prípadne uvedená dodatočne. Ďalšou nutnou požiadavkou je presná lokalizácia chotárneho názvu v mape. Preto počas prepisu názvov oblastí z archívnych mapových diel do mapy so súradnicovým systémom WGS 84, bol kladený veľký dôraz na správnu lokalizáciu. V tomto pre orientáciu a referenciu slúžili hlavne miesta, ktoré sú časom nemenné, ako napr. vodné toky, vrcholy kopcov a pod. Pri referencovaní podľa zakreslených ciest sa využívala historická ortofotomapa Slovenska, ktorá je tvorená leteckými snímkami (v oblasti Čergova zhruba z obdobia roku 1949). V tejto ortofotomape poľné a lesné cesty väčšinou ešte kopírovali trasu tak, ako bola zakreslená aj v 19. storočí.
Pri názvoch, ktoré boli zozbierané zo stredovekých listín, väčšinou z metácií chotárov obcí, sa lokalizácia viaže na analýzy a rekonštrukcie týchto stredovekých hraníc, preto pri zmienke takého názvu v registri, je uvedená referencia buď na článok o rekonštrukcii danej metácie alebo odkaz na príslušnú stredovekú listinu.
V prípade, že sa lokalizácia názvov z archívnych máp líši od lokalizácie štandardizovaných názvov v súčasných mapách, sú pre porovnanie do mapy zanesené obe lokalizácie.
 
 
Prečítané: 570x, publikované: 1.2.2017, posledná modifikácia: 1.2.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Drienica
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
Pomoc pre Hanigovský hrad
RSS